Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Numer rejestracji KRS/ Sąd Okręgowy w Świdnicy

Siedziba

 

1.

Fundusz Ochrony Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej


w likwidacji

58-300 Wałbrzych    ul. 1 Maja 18

tel.  842 27-92

Prezes Marian Golenia

 

2.

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe

w Wałbrzychu

S nr 540

58-300

Wałbrzych

ul. Rynek 12

tel. 842-33-78

842-46-45

Prezes Lucjan Wojciechowski

 

3.

Automobilklub Wałbrzyski

S nr 537

Tymczasowy adres siedziby

58-309 Wałbrzych

ul. Boya –Żeleńskiego 70

tel. 841-25-40

Prezes Mirosław Szymański

 

4.

Stowarzyszenie „Azyl”  na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

S nr 570

58-309

Wałbrzych ul. Kusocińskiego 3a

tel. 665-05-99

Prezes Zbigniew Sołtys

 

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół Regionu Sudety

 

KRS 146055

58-302

Wałbrzych ul. A. Krajowej 26 C

tel. 846-51-04

Prezes Marek Wachnik

 

6.

Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

w Wałbrzychu

 

KRS 104912

58-304 Wałbrzych ul.

Wysockiego 45

tel. 843-33-05

Prezes Grzegorz Grudziński

 

7.

Książańskie Bractwo Kurkowe

 

KRS 134129

58-306 Wałbrzych

ul. Piastów Śląskich 1

tel. 0601 78 40 14

Zbigniew Wojcieszak

 

8.

Stowarzyszenie Kupców Manhattan

w Wałbrzychu

 

KRS 121970

58-309 Wałbrzych

ul.  Nałkowskiej  36/6

tel. 843-11-35

Janusz Misiurek

 

9.

Zrzeszenie Emerytów i Rencistów Regionu Wałbrzyskiego

S nr 582

58-300 Wałbrzych

pl. Magistracki 3a

siedziba tymczasowa

Prezes Krzysztof  Malizna

 

10.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Atlantyda

S nr 583

58-300 Wałbrzych

ul. P. Skargi 42/5

tel. 842-22-11

Prezes Rafał Gyurkowich

 

 

 

11.

Stowarzyszenie Taksówkarzy Radia Mini Taxi

KRS 32298

58-300 Wałbrzych ul. Moniuszki 66

tel. 843-36-36

96-23

Prezes Henryk Panfil

 

12.

Towarzystwo Miłośników Volkswagena Garbusa

S nr 470

58-302 Wałbrzych ul. 11 Listopada 164/5

tel. 842-28-58

Prezes Daniel Zawalski

 

13.

Miejski Komitet Obywatelski

S nr 466

58-300 Wałbrzych

ul. Słowackiego 8

Prezes Feliks Grzyb

 

14.

Towarzystwo Miłośników Zamku Książ – Furnstenstein

S nr 464

58-309 Wałbrzych ul. Westerplatte 39

tel. 843-63-23

Prezes Krzysztof Kułaga

 

15.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Taksówkarzy Centrum

 

KRS 108760

58-300 Wałbrzych ul. Moniuszki 118

tel. 9661

842-18-18

842-18-88

Prezes Tadeusz Patalon

 

16.

Fundacja Wasylissy Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

S nr 522

Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 10

ul. Ogrodowa 5a

tel. 664-25-12

Prezes Iwona Sawicka

 

17.

Stowarzyszenie Francuzów

i Repatriantów

z Francji na Dolnym Śląsku

 

KRS 93540

58-300 Wałbrzych

ul. Chałubińskiego 23/1

tel. 847-71-72

Prezes Bolesław Luboński

 

18.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  w Wałbrzychu

KRS 40714
OPP

58-306

Wałbrzych ul. Wrocławska 115

Tel. 666-66-55

Prezes Lech Stachera

 

19.

Towarzystwo Cyklistów Sudety w Wałbrzychu

S nr 374

58-306

Wałbrzych

ul. Ogrodowa 13a

tel. 847-84-64

847-68-22

Prezes Kazimierz Pisarek

20.

Stowarzyszenie Absolwentów Nauczycieli

i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 4

S nr 455

58-309 Wałbrzych

ul. Sokołowskiego 2

tel. 841-82-15

841-63-93

Prezes Janusz Zacharewicz

21.

Stowarzyszenie Samorządowe  Konwent Mieszkańców  Nasz Wałbrzych

S nr 538

58-300 Wałbrzych

ul. Rynek 12

tel.842-57-50

tel.842-23-61

Prezes Józef Gruszka

22.

Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Mini- Bus w Wałbrzychu

S nr 533

58-304 Wałbrzych ul. Grabowskiej 59/8

tel. 847-18-15

Prezes Adam Trunkwalter

23.

Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników „Serce”

w Wałbrzychu

KRS 40679

58-304 Wałbrzych

ul. Bema 93

tel. 848-22-22

96-26

Prezes Krzysztof Wójcik

 

24.

Ochotnicza Straż Pożarna przy Fabryce Porcelany Krzysztof S.A. w Wałbrzychu

KRS 65098

58-300 Wałbrzych ul. Limanowskie-

go 10

tel. 843-06-00

Prezes Michał Skuratko

 

25.

Stowarzyszenie Demokracji Lokalnej Ziemi Wałbrzyskiej

S nr 419

58-314 Wałbrzych

Al. Podwale 1

tel. 841-13-05

Prezes Zdzisław Karolczyk

 

26.

Ochotnicza Straż Pożarna przy FWO Camela S.A.

w Wałbrzychu

KRS 65480

58-300 Wałbrzych

ul. Cicha 5

tel. 843-31-00

Prezes Czesław Kozłowski

 

27.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci

z Wadami Postawy

S nr 411

58-309 Wałbrzych

ul. Norwida 10/18

Prezes Dariusz Cisek

 

28.

Stowarzyszenie Właścicieli Prywatnych Aptek

S nr 406

58-300 Wałbrzych Al.

Wyzwolenia  22

tel. 842-69-08

Prezes Jerzy Deckert

 

29.

Stowarzyszenie Kupców i Innych Osób Prowadzących Działalność Gospodarczą Abakus

KRS 172481

58-309 Wałbrzych

ul. Makuszyńskiego 33/11

Prezes Antoni Piwaowarczyk

 

 

30.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wałbrzychu

KRS 68261

OPP

58-304 Wałbrzych ul. Andersa 187

Prezes Bożena Wiernik

 

31.

Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury

i Wspierania Gospodarczych Inicjatyw Lokalnych w Wałbrzychu

S nr 492

58-306 Wałbrzych

ul. Wilcza 38

tel. 847-43-93

Prezes Lucjan Kwiatkowski

 

32.

Stowarzyszenie Kupców „Zgoda”

w Wałbrzychu

S nr 485

58-314 Wałbrzych ul. Hetmańska 56/2

Członek Komitetu  Założycielskiego– Krystyna Burek

 

33.

Dom Bretanii

w Wałbrzychu

KRS 85627
OPP

58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 3/3

Prezes Bogdan Król

 

34.

Stowarzyszenie Zachodnie Pomocy Bezrobotnym

„ Espero”

w Wałbrzychu

S nr 446

58-300 Wałbrzych

ul. Moniuszki 27/1 b

tel. 847-77-69

Prezes Zbigniew Łuzuń

 

 

35.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

w Wałbrzychu

KRS 47710
OPP

58-309

Wałbrzych ul. Krasińskiego 8

tel. 841-67-94

Prezes Teresa Nowak

 

36.

Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Autobusowych

S nr 431

58-314

Wałbrzych ul. Poselska 13/2

Prezes Piotr Panfil

 

37.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Oddział

w Wałbrzychu

 

KRS 98931

58-309 Wałbrzych

ul. Duracza 13/21

tel. 841-23-67

Prezes Stanisław Urbańczyk

 

38.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców

I Rzemieślników Wałbrzyskich

S nr 427

58-300 Wałbrzych

ul. Dmowskiego 20

tel. 843-31-38

Prezes Andrzej Pussak

 

39.

Stowarzyszenie Business Club- Wałbrzych

S nr 375

58-300 Wałbrzych ul. Moniuszki 8

Członek Komitetu Założycielskiego – Marek Zieliński

 

40.

Stowarzyszenie Grupa Charytatywna SOS

S nr 293
w likwidacji

58-309 Wałbrzych

ul. Malczewskiego 10/49

Prezes Edward Singiel

 

41.

Wałbrzyski Yacht Club Sudety

w Wałbrzychu

S nr 370

58-300 Wałbrzych ul. Lubelska 11

tel. 843-39-10

847-64-49

Prezes Waldemar Chodorowicz

 

42.

Stowarzyszenie Terapeutów Dath

S nr 506

58-300 Wałbrzych

ul. Rynek 3/1

Prezes Bożena Staniewicz

 

43.

Telewizja Wałbrzych

KRS.220814

58-300 Wałbrzych ul. Moniuszki 45a

tel. 666  42   68

Prezes Andrzej Sądej

 

44.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Osób Szczególnej Troski Reedukacja

KRS 72814

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 83

tel. 841-54-66

Prezes Krystyna Mitomańska

 

45.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki

KRS 82970

58-309 Wałbrzych ul. Sokołowskiego 4

tel. 841-51-03

Prezes Halina Trojan

 

46.

Dolnośląskie Towarzystwo Eksploracyjne

S nr 496

58-300 Wałbrzych ul. Moniuszki 43/9

tel. 842-62-01

wew. 408

Prezes Dariusz Karolczyk

 

47.

Stowarzyszenie Chorych Wymagających Dializowania

w Wałbrzychu

KRS 82822

58-309 Wałbrzych ul. Sokołowskiego 4

tel. 844-03-98

Prezes Tadeusz Czupy

 

48.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Opieki nad Byłymi Więźniami Politycznymi Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

KRS 26961

58-300 Al. Wyzwolenia 38

tel. 842-65-25

Prezes Józef Krzepina

 

 

 

 

 

49.

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

S nr 388

58-301 Wałbrzych

ul. Prusa 3/2

tel. 842-61-24

Prezes Hanna Rytko

 

50.

Towarzystwo Eko Żagiel

S nr 392

58-301 Wałbrzych ul. Piłsudskiego 2a

tel. 843-43-83

Prezes Marek Matczyński

 

51.

Polski Związek Wędkarski

KRS 71424

58-300 Wałbrzych ul. Kościelna 6a 842-28-18

Prezes Marian Bachman

 

52.

Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

w Wałbrzychu

KRS 106903

58-309 Wałbrzych ul. Ludowa 31/2

tel. 84 63 717

Prezes Marian Moskalik

 

53.

Stowarzyszenie Szkoła 2000

S nr 381

58-309 Wałbrzych

ul. Główna 2

tel. 841-63-98

Członek Komitetu Założycielskiego – Marek Kołsut

 

54.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

KRS 71073

58-300 Wałbrzych ul. Szmidta 4a

tel. 842-62-60

Prezes Tadeusz Chocza

 

55

Stowarzyszenie „Asocjacja Ars Longa” dawna nazwa Stowarzyszenie Artystów  Plastyków

KRS 21831

58 –309

Wałbrzych

ul.Limanowskiego 13

Prezes Paweł Jach

 

56.

Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Komunikacji Miejskiej „Kontra”

w Wałbrzychu

KRS 148190

58-300 Wałbrzych

ul. Rynek 5

tel. 842-23-39

Prezes Ludwik Obiedziński

 

 

57.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

KRS 50631

58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 19

tel. 842-40-52

Prezes Zofia Sikora

 

58.

Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych w Wałbrzychu

KRS 64489

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 1b

tel. 841 93 25

Prezes Zdzisław Olejczyk

 

59.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży „Nadzieja”

S nr 73

58-314 Wałbrzych ul. Poselska 23/36

tel. 841-23-49

Prezes Radosław Strzelewicz

 

60.

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

KRS 131549

OPP

58-309 Wałbrzych ul. Malczewskiego 22

tel. 840-20-69

Prezes Przemysław Diaków

 

61.

Stowarzyszenie Środowisk Twórczych

S nr 62

58-300

Wałbrzych ul. Sienkiewicza 2/12

tel. 842-21-21

Roman Gileta

 

62.

Porozumienie Komitetów Obywatelskich Ziemi Wałbrzyskiej

w Wałbrzychu

S nr 67

KRS 109723

58-300 Wałbrzych ul. Słowackiego 8

Prezes Janusz Cykowski

 

63.

Wojewódzkie Stowarzyszenie Kupców i Innych Osób Prowadzących Działalność Gospodarczą Wokulski

S nr 66

58-300 Wałbrzych Pl. Magistracki 3 a

tel. 842-69-66

Prezes Zofia Bilska

 

64.

Stowarzyszenie Grupa Reakcji artystycznej- Grupa Eko Front

w Wałbrzychu

S nr 64

58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 46

tel. 0604 837-412

Prezes Rafał Jakubowski

 

65.

Sudeckie Towarzystwo Gospodarcze

S nr 48

58-314 Wałbrzych ul. Blankowa 3/12

Członek Komitetu Założycielskiego – Mirosław Sosnicki

 

66.

Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy

S nr 45

58-300 Wałbrzych

ul Przemysłowa 1

Prezes Marcin Bugała

 

67.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Aeroport

S nr 44

58-300 Wałbrzych ul. Słowackiego 8

tel. 842-32-66

Prezes Andrzej Sitarz

 

68.

Stowarzyszenie Ekologiczne Gniewnych

S nr 41

58-300 Wałbrzych ul. Garbarska 2

tel. 842-39-10

Brak danych

 

69.

Komitet Europejski

KRS 70325
OPP

58-300 Wałbrzych

ul. Rynek 9

tel. 842-58-74

Prezes Jarosław Pluskota

 

70.

Sudecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników  Komunikacji w Wałbrzychu

KRS 87553

58-300 Wałbrzych

ul. Szmidta 4a

tel. 842-35-69

Prezes Marian Solyga

 

71.

Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Górnictwa

Oddział w Wałbrzychu

S nr 154/92

58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 28

tel. 842-20-31 wew. 1297

Prezes Janusz Zacharewicz

 

72.

Wałbrzyska Izba Gospodarcza

S nr 594

58-300 Wałbrzych ul. Sienkiewicza 2

Prezes Krzysztof Brosig

 

73.

Związek Sybiraków

Oddział w Wałbrzychu

KRS 99297

58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 38

tel. 84-229-03

Prezes Jadwiga Pichurska

 

74.

Stowarzyszenie Kupców Śródmieście

S nr 588

58-300 Wałbrzych

ul. Rynek 22

Prezes Beata Kędzieja

 

75.

Stowarzyszenie Instruktorów i Szkół Nauki Jazdy „Elka”

w Wałbrzychu

KRS 57678
OPP

58-309 Wałbrzych ul. Wrocławska 2

Prezes Zbigniew Uszczyński

 

76.

Towarzystwo Przyjaciół Teatru

Data zarejestrow. 20.09.1978 r. – brak nr z Sądu -

58-300 Wałbrzych ul. Limanowskiego 13

tel. 842-30-68

Prezes Danuta Janaszak

 

 

 

 

77.

Stowarzyszenie Gwarków KWK „Viktoria”   i Kopalń Wałbrzyskich

KRS 53470

58-305 Wałbrzych ul. E .Plater 1

tel. 842-51-74

Prezes Antoni Malinowski

 

78.

Stowarzyszenie Odbudowa Obiektów Stada Ogierów Skarbu Państwa Książ

S nr 597

58-306 Wałbrzych ul. Jeździecka 3

tel. 841-16-88

Lech Bukowiec

 

79.

Polskie Zrzeszenie Producentów Octu

z siedzibą

w Wałbrzychu

S nr 601

KRS 114099

58-307 Wałbrzych

ul. Orkana 65

tel. 843-50-12

Prezes Antoni Paradowski

 

80.

Regionalne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

w Wałbrzychu

KRS 79017

58-300 Wałbrzych ul. Szmidta 15 a

tel. 843-43-31

Prezes Halina Dudek

 

81.

Wojewódzki Klub Techniki

i Racjonalizacji

w Wałbrzychu

Brak nr z Sądu

58-305 Wałbrzych ul. 1 Maja 154

tel. 842-39-75

Prezes Reinhold Kamiński

 

82.

Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Wałbrzychu

KRS 89125

58-305 Wałbrzych

ul. 1 maja 97

tel. 842-36-07

Prezes Marian Gnacy

 

83.

Stowarzyszenie Studentów Uczelni Wyższych i Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych ASUMPT

S nr 622

58-305 Wałbrzych

ul. 1 Maja 131

Ewa Poliochońska

 

84.

Stowarzyszenie Wspierania Tubylczych Amerykanów KONDOR

KRS 79891

58-314 Wałbrzych  ul. Poselska 23/31

Prezes Katarzyna Stryczek

 

85.

Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórze Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych

KRS 56704

58-300 Wałbrzych ul. Niepodległości 31/1

tel. 843-99-43

Prezes Jerzy Krzyżowski

 

86.

Sudeckie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomościami

S nr 636

58-304 Wałbrzych

ul. Andersa 48

tel. 843-42-16

Prezes Ryszard Bzodek

 

87.

Stowarzyszenie Osiedlowych Inicjatorów Zagospodarowania

i Wykorzystywania Terenów i Przestrzeni Nieużytkowych INICJATOR

KRS 62

616

58-316 Wałbrzych

ul. Poselska 5a

Prezes Ireneusz Kędzierski

 

88.

Stowarzyszenie Kobiet Awans

KRS 28423

58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4/23

tel. 665-16-86

Danuta Kubica

 

89.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych

S nr 647

58 300 Wałbrzych

ul. Moniuszki 2/1a

Prezes Zdzisław Rodota

 

 

 

90.

Stowarzyszenie Młodych Wałbrzycha

S nr 651

58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 38

Członek Komitetu Założycielskiego  – Magdalena Dolega

 

91.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Nefrologów

i Dializoterapii

KRS 79447

Wałbrzych ul. Sokołowskiego 25

Członek Komitetu Założycielskiego – Dorota Radziszewska

 

92.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

KRS 64614

58-300 Wałbrzych ul. Beethovena 10

tel. 0601-753-677

Prezes Łukasz Domagała

 

93.

Stowarzyszenie Koła Przyjaciół Powiatowej Biblioteki Publicznej  Biblioteki Pod Atlantami

KRS 75506

58-300 Wałbrzych

ul. Rynek 9

tel. 842-37-15

Prezes Leszek Zatubko

 

94.

Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników

Partner-Bus

KRS 145546

58-300 Wałbrzych ul. Moniuszki 68G/3

tel. 0505425690

Prezes Dariusz Małyska

 

95.

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie Klub Abstynenta Odnowa

KRS 91622

58-300 Wałbrzych ul. Krzywoustego 53a

Prezes Andrzej Majewski

 

96.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Nadzieja

S nr 663

58-309 Wałbrzych

ul. Główna 4

tel. 841-66-54 wew. 213

Prezes Marek Orski

 

97.

 

Instytut Badań Kompetencji

KRS 144759

58-302 Wałbrzych

ul. Parkowa 15

tel. 846-90-77

Prezes Janusz Mulawa

 

98.

Stowarzyszenie

„Karkonos”

S nr 678

58-300 Wałbrzych ul. Kunickiego 8/5

tel. 842-58-58

Prezes Franciszek Banaś

 

99.

Drużyna Rycerska Zamku Książ

S nr 681

58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1

tel. 751-23-56

Prezes Dawid Godyń

 

100.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

S 687

58-301 Wałbrzych ul. Piłsudskiego 102

Członek Komitetu Założycielskiego – Robert Hadaś

 

 

101.

Towarzystwo Obrony Specjalistycznego ZOZ nad Matką

i Dzieckiem

w Wałbrzychu

S nr 688

58-300 Wałbrzych ul. Słowackiego 4

Członek Komitetu Założycielskiego – Janina Dziewanowska

 

102.

Stowarzyszenie Edukacyjne INTEGRITAS Rodzina – Szkoła- Środowisko

KRS 13743

OPP

58-316 Wałbrzych ul. Poselska 7/4

tel. 843 17 60

Prezes Maria Ciżmowska

 

 

103.

Nasz Wałbrzych 2002

KRS 96840

58-300 Wałbrzych ul. Plac Kościelny 2

Prezes Eugeniusz Stanisławek

 

 

 

104.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PRO- EURO

S nr 710

58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 4/1

Prezes Roman Cinciała

 

105.

Zrzeszenie Obrony Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką POMOC

S nr 374

Siedziba w Jeleniej Górze oddział Wałbrzych

58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 1

Członek Komitetu Założycielskiego  – Zofia Bryk

 

106.

Stowarzyszenie Kupców Manhattan II

KRS 72692

58-301 Wałbrzych  ul. B. Prusa 2A

Prezes Zenon Małyska

 

107.

Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Krzywdzonych „PRZYSTAŃ”

w Wałbrzychu

KRS 09343

58-300 Wałbrzych

ul. Beethovena 10

Członek Komitetu  Założycielskiego– Sebastian Borecki

 

108.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Przedsiębiorstwa Robót Górniczych

w Wałbrzychu

KRS 25608

58-304 Wałbrzych ul. Bukowa 4

adres do koresp.

Wałbrzych

ul. Wrocławska 33

Prezes Marian Zakrzeński

 

109.

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia PRO-FEMINA

KRS 23386
OPP

58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10/105

Prezes: Ewa Kwaśny

 

110.

Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe

KRS 26908

58-302 Wałbrzych ul. Kombatantów 20

Prezes Czesław Dutka

 

 

111.

Polska Federacja Mistrzów Reiki

i Metod Naturalnego Uzdrawiania

KRS 67175
wykreślenie ze spisu

58-304 Wałbrzych

ul. Ludowa 1c/108

Prezes – Elżbieta Koncewicz- Łowińska

 

112.

Dolnośląska Inicjatywa Europejska

KRS 53750

58-300 Wałbrzych

ul. Wysockiego 10/206

Prezes Sławomir Hunek

 

113.

Stowarzyszenie Rozwoju Ekologicznego

KRS 54698

58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 28

Prezes Henryk Czempkowski

 

 

114.

Stowarzyszenie Kupców

i Rzemieślników PIASKOWA

KRS 62655

58-304 Wałbrzych ul. Sułkowskiego 1

Prezes Janina Domin

 

 

115.

Stowarzyszenie „DAR” na Rzecz Optymalnego Rozwoju Dzieci

i Młodzieży Pozostającej

w Niekorzystnych Warunkach Materialnych

w Wałbrzychu

KRS 55865

58-300 Wałbrzych ul. Szmidta 4a

Członek Komitetu Założycielskiego  – Janusz Kawałek

 

116.

Stowarzyszenie TRATWA

KRS 67349

58-304 Wałbrzych

ul. Miczurina 7/43

Prezes Zdzisław Choptiany

 

117.

Niemieckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne

 

KRS 16278

58-300 Wałbrzych ul. Lubelska 1

tel. 842-51-05

Prezes Martin Reichert

 

118.

Stowarzyszenie Absolwentów II LO im. Hugona Kołłątaja „KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA”

KRS 135908

58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 32

Prezes Jerzy Świteńki

 

119.

Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci „NADZIEJA”

KRS 129897

OPP

58-307 Wałbrzych ul. Noworudzka 7a/1

Prezes Tadeusz Matusiak

 

120.

Stowarzyszenie „JOWISZ”

w Wałbrzychu

 

KRS 133319

58-300 Wałbrzych

ul. Beethovena 10

Prezes Waldemar Weiss

 

121.

Towarzystwo Miłośników  Boguszowa - Gorc

 

58 – 370 Boguszów – Gorce

Plac Odrodzenia 4

Prezes Piotr Piechocki

 

122.

Stowarzyszenie Wspierania Samorządów Lokalnych i Inicjatyw Społecznych

„ Europa XXI ”

KRS. 88036 z 14.02.2002 r.

OPP

58-372 Boguszów – Gorce

ul. Fornalskiej 3

Prezes Krzysztof Socha

 

123.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gospodarczych

„ Mikrus ”

w Boguszowie – Gorcach

 

KRS. 72931

Boguszów – Gorce

ul. Fornalskiej 16

Prezes Zdzisław Kobyłka

 

124.

Stowarzyszenie Kulturalno – Krajoznawcze „ Gorce”

w Lubominku

S nr 574

58 –370

Boguszów – Gorce

Nowy Lubominek 86

Prezes Roman Mielnik

 

125.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców
 i Przyjaciół Boguszowa - Gorc

S nr 366

58- 370 Boguszów – Gorce

Pl. Odrodzenia 1

brak danych

 

126.

Stowarzyszenie Przyjaciół „ Kuznic” w Boguszowie

KRS. 10002

z 25.03.2002

58 – 372 Boguszów – Gorce

ul. Żeromskiego 17

Prezes Jerzy Matuszczyk

 

127.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Nadzieja ”  w Boguszowie

S nr 708

adres do korespondencji :

58-309 Wałbrzych

ul. Topolowa 8

Prezes Renata Chruszcz

 

128.

Stowarzyszenie

„ Lesieniec ”

KRS. 1533/2001

Boguszów – Gorce

ul. Kosynierów 81

brak danych

 

129.

OSP Boguszów – Gorce

 

KRS. 73391

z 15.12.2001 r

Boguszów – Gorce
ul. Kościuszki 12

Jan Klimczak

 

130.

OSP Borówno

Gmina Czarny Bór

KRS. 90798

Borówno 78

58 –379 Czarny Bór 78

brak  danych

 

131.

OSP W Czarnym Borze

KRS 37753/2001

Czarny Bór

ul. XXX Lecia PRL 19

Mieczysław Babiarz

 

132.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czarnoborskiej

KRS 51587/2001

Czarny Bór

ul. XXX Lecia 4

Prezes Krzysztof Stapor

 

 

133.

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi „ Ecoeurowieś ” w Dziećmorowicach

KRS. 53598/2001

Dziećmorowice

ul. Nowa Wieś 155

Gmina Walim

Prezes Mariusz Bogdański

 

134.

Stowarzyszenie „Pomoc Dziecku ”

w Głuszycy

 

KRS 237198/2005

58 –340 Głuszyca

ul. 11 Listopada 2/A

Prezes Magdalena Styś

 

135.

Towarzystwo Poszukiwaczy i Eksploracji w Głuszycy

S nr 593

58 –340 Głuszyca

ul. Łukasiewicza 3/9

Prezes Józef Karczewski

 

136.

Głuszyckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Głuszyca

KRS 1452 z 17.10.2001

Głuszyca

ul. Sienkiewicza 6

Prezes Władysław Ciura

 

137.

OSP w Gostkowie

KRS 51989 z 18.10.2001 r

Gostków

58- 312 Stare Bogaczowice

brak danych

 

138.

OSP w Grzędach

KRS 79394 z 09.09.2002 r

Grzędy 17

58 – 379 Stare Bogaczowice

ul. Główna 36

brak danych

 

139.

Stowarzyszenie
 „ Nasza Jedlina

2002 ”

KRS 129957

z 30.09.2002 r

Jedlina – Zdrój

ul. Wałbrzyska 2/8

Prezes Andrzej Stram

 

140.

OSP w Kolce

Gmina Głuszyca

KRS 75031    z 19.12.2001 r

Kolce
ul. Pamięci Narodowej 19

58 – 340 Głuszyca

Prezes Stanisław Lindner

 

141.

Stowarzyszenie
„ Ich Radość ”  w Mieroszowie

S nr 611

58- 350 Mieroszów
Plac Niepodległości 1

Prezes Danuta Kozubnik

 

142.

Stowarzyszenie Na Rzecz Długotrwale Unieruchomionych „ Cicha Przystań ”

w Sokołowsku

S nr 560

58 –351  Sokołowsko

ul. Główna 23

Prezes Danuta Moskwa

 

143.

Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła w Olszynku

KRS 85930     z  06.02.2002

Wykreślony z KRS 21.06.05P

 

144

Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego

KRS 52971/2001

58 –310 Szczawno – Zdrój

ul. Wojska Polskiego 4a

brak danych

 

145.

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ Nowe Życie ”

KRS 61968

z  27.12.2001

Szczawno – Zdrój ul. Sienkiewicza 40

Prezes Witold Lipecki

 

146.

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Wałbrzychu z/s w Szczawnie  - Zdroju

S nr 557

Szczawno – Zdrój
ul. Kościuszki 19

Prezes Barbara Sarkowicz

 

 

147.

Towarzystwo Miłośników  Szczawna – Zdroju

KRS 83828

Szczawno – Zdrój ul. Wojska Polskiego 4A

Prezes Jan Pisarski

 

148.

Stowarzyszenie Kulturalne Chór Frankofonów

w Szczawnie – Zdroju

KRS 63113

OPP

Szczawno – Zdrój
ul. Kościuszki 19

Prezes Julian Markowski

 

149.

OSP w Sokołowsku

KRS 32663  
z 16.08.2001

58 351 Sokołowsko
ul. Główna 50

Prezes Krzysztof  Matecki

 

150.

OSP Stary Julianów

S nr 627

Stary Julianów

58- 309 Wałbrzych

brak danych

 

151.

Towarzystwo Rozwoju Sokołowska

KRS 34389

58 –351 Sokołowsko

ul. Osiedle 3

Prezes Wiesław Mąka

 

152.

OSP w Starych Bogaczowicach

KRS 60758/2001

Stare Bogaczowice

ul. Główna 150B

Prezes Dawid Dżugała

 

153.

Wałbrzyski Oddział Stowarzyszenia Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot

KRS 87245    z 30.01.2002

Szczawno Zdrój

ul. Wojska Polskiego 2/1

Prezes Rafał Jarubowski

 

154.

Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej „ Góra Chełmiec ” w Szczawnie - Zdroju

KRS 94815     z 25.05.2002

Szczawno – Zdrój

ul. Wieża Widokowa Góry Chełmiec

58 –310 Szczawno – Zdrój

Prezes Tadeusz Fedorowski

 

155.

Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego A. Paulo Jednostka Terenowa w Sokołowsku

KRS 94344     z 26.02.2002

Sokołowsko

ul. Główna 32

58 –350 Mieroszów

Prezes Marcin Fila

 

156.

Stowarzyszenie
 „ Rybnica Leśna ”

KRS 144563/2003

58 – 350 Mieroszów

Rybnica Leśna 40

Prezes Waldemar Wagner

 

157.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim dla Jej Rozwoju i Demokracji „ Sami dla Siebie ”

S nr 421

58 – 320 Walim

ul. Wyszyńskiego 10

Prezes Roman Pełdnik

 

158.

OSP Witków

KRS 4969

z 30.03. 2001

Witków 42

58 –379 Czarny Bór

Henryk Kramarczyk

 

159.

OPS Walim

KRS 84618     z 04.02.2002

58 – 320 Walim ul. Wyszyńskiego 29

Prezes Wiesław Malinowski

 

160.

Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich w Zagórzu Śląskim

KRS 197517

Zagórze Śląskie ul. Główna

Adres do koresp.

58-320 Walim ul. Wiejska 20

Prezes Andrzej Miernik

 

 

161.

OSP w Zagórzu Śląskim

KRS 118919   z 19.06.2002

Zagórze Śląskie ul. Główna 10

58 – 321 Jugowice

Zbigniew Zalewski

 

162.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Transportu Osobowego „ Nyska ”

KRS 160384  z 05.05.2003

58 –304 Wałbrzych
 ul. Ludowa 54/1

Prezes Ryszard Drabina

 

163.

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Wałbrzychu „ Podarować Tęczę ”

KRS 159054

58-316 Wałbrzych

ul. Palisadowa 48

Prezes Beata Sokół

 

164.

Stowarzyszenie Związków Hodowców Ślimaków

z/s w Szczawnie – Zdroju

S nr 435

58-310 Szczawno- Zdrój

ul. Równoległa 8

brak danych

 

 

165.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą w Starych Bogaczowicach

KRS 166916

z dnia 09.07.2003 r

58-312 Stare Bogaczowice

ul. Główna 132/28

Prezes Monika Wójcik

 

166.

Stowarzyszenie Budowy Pomnika „ Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego” w Wałbrzychu

KRS 164141

z dnia 11.07.2003 r

58- 304 Wałbrzych

ul. Wysockiego 28

tel.842-20-30

w 221

Prezes Grzegorz Zalewski

 

167.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Jabłowie

KRS 45109

z dnia

18.09.2001 r

Jabłów

ul. Główna 36a

poczta

58-371 Boguszów – Gorce

Prezes Zdzisław Bezak

 

168.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie

KRS 97630

z dnia 18.03.2002 r

Jaczków

poczta

58- 379 Czarny Bór

Prezes Wincenty Kapuła

 

169.

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

KRS 165867

Wałbrzych

Plac Bohaterów Pracy 1

tel. 84-225-80

Jolanta Czeran

 

170.

Stowarzyszenie Przewoźników Prywatne Linie Komunikacyjne

w Wałbrzychu

KRS 170907

58- 314 Wałbrzych

ul. Kasztelańska 88/43

tel. 666- 43-66

Prezes Andrzej Natkowski

 

171.

Stowarzyszenie Miłośników

„ Jedliny -Zdroju ”

KRS 171183

58 –330 Jedlina Zdrój

Plac Zdrojowy 5

Prezes Marek Fedoruk

 

172.

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „ Euro”

w Wałbrzychu

KRS 14990

58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 62/22

Prezes Jerzy Wiewióra

 

173.

Stowarzyszenie Wałbrzyski Ruch Bezrobotnych

KRS 175823

58-303 Wałbrzych

ul. Niepodległości 24

tel. 843-41-91

Prezes Zbigniew Wawrowski

 

 

174

Centrum Informacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „ Cegiełka” z siedzibą
w Wałbrzychu

KRS 178736

58- 305 Wałbrzych

ul. Bronisława Kani 5/5

Prezes Mariusz Koziński

 

175.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie

KRS 181541

58 –530 Mieroszów

Plac Niepodległości 21A

Prezes Bronisław Trzpis

 

176.

Stowarzyszenie Instruktorów Nauki Jazdy Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu

KRS 185160

58 –300 Wałbrzych

ul. Rycerska 9

Prezes Zdzisław Łączyński

 

177

Stowarzyszenie Budowy Domu Seniora „Nestor”

 

KRS 191231

58-310 Szczawno Zdrój

ul. Kolejowa 20/10

Prezes Zdzisław Niedzielski

 

178

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Społecznej „Amplus”

KRS 192973

Nowe Siodło 73A

58-350 Mieroszów

Prezes Katarzyna Dyląg – Marcinkowska

 

 

179.

„Stowarzyszenie Ubezpieczonych” w Wałbrzychu

KRS 193060

58-300 Wałbrzych

Rynek 12

Prezes Zygmunt Bielecki

 

180

Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników „ Kuźnice”

w Boguszowie - Gorcach

KRS 197131

58- 370

Boguszów – Gorce

ul. 1 – Maja 45/7

Prezes Iwona Frankowska

 

181

Stowarzyszenie Polska – Izrael

w Wałbrzychu

KRS 197451

58 –300 Wałbrzych

ul. Szarych Szeregów 9

Skrytka pocztowa 217

Prezes Marek Malinowski

 

182

Stowarzyszenie „ Motyl” na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Wałbrzychu

KRS 194732

58 –304 Wałbrzych

ul. Brygady Górniczej 9/17

Prezes Jan Karmiński

 

183

Stowarzyszenie „ Bezrobotni” w Wałbrzychu

KRS 201350

58 –302 Wałbrzych

ul. 11 –Go Listopada 134/6

Prezes Wanda Zięba

 

184

Sowiogórskie Bractwo Kolejowe w Walimiu

KRS 202230

58 –320 Walim  ul. Boczna 9

Prezes Andrzej Szymkiewicz

 

185

Stowarzyszenie „ Biedaszyby”

w Wałbrzychu

KRS 203020

58 –305 Wałbrzych

ul. Św. Barbary 4/17

Członek Komitetu Założycielskiego

– Tomasz Kowalski

 

 

186

Regionalne Stowarzyszenie

„ PRO SILESIA”

w Wałbrzychu

KRS 209805

58 – 300 Wałbrzych

ul. Aleja Wyzwolenia 4

Roman Macioszek

 

187

Stowarzyszenie „Nasz Walim” w Walimiu

KRS 211066

58-320 Walim
ul. Kościuszki 2
Józef Piksa

 

188

Wałbrzyskie

Stowarzyszenie Kupców

„ Piaskowa Góra”

w Wałbrzychu

KRS 211500

58 – 309 Wałbrzych

ul. B. Żeleńskiego 36

Czesław Kilian

 

189

Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej

„ Forum Wałbrzyskie ”

w Wałbrzychu

KRS 212459

58 –300 Wałbrzych

ul. Gdańska ¾

 

190

Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej

KRS 214196

58-340 Głuszyca
ul. Kłodzka 15
Mieczysław Morawski

 

191

Stowarzyszenie „Ziemia Wałbrzyska”

KRS 219071

58-330 Jedlina-Zdrój

ul. Dolna 7
Mieczysław Morawski

 

192

Stowarzyszenie Paralotniowe „Sudety” w Boguszowie Gorcach

KRS 219442

58-372 Boguszów-Gorce
ul. Dębowa 3
Jerzy Kamiński

 

193

Stowarzyszenie Wałbrzyskich Romów

KRS 219507

58-304 Wałbrzych
ul. Andersa 135/1
Sławomir Stojowski

 

194

Stowarzyszenie Bezrobotnych ZIEMIA WAŁBRZYSKA w Wałbrzychu

KRS 221603

58-301 Wałbrzych
ul. Piłsudskiego 64
brak danych

 

195

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „ST.O.P” w Wałbrzychu

KRS 223138

58-316 Wałbrzych
ul. Forteczna 33/8
Przewod. Wanda Bielańska

 

196

Młodzieżowy Instytut Europejski w Wałbrzychu

KRS 228671

58-309 Wałbrzych
ul. Malczewskiego 22

Prezes Paweł Karpiński

 

197

Stowarzyszenie Miłośników Historii Górnictwa „Wałbrzyska Grupa Sztolniowa”

KRS 231498

68-340 Głuszyca
ul. Sienkiewicza 49/2
Prezes Jan Pawlak

 

198

Stowarzyszenie Aktywnych Twórców Undergrandowej Kultury „Satuk”

KRS 233540

58-309 Wałbrzych
ul. Topolowa 8
Gracjan Chruszcz

 

199

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

KRS 233740

OPP

58-304 Wałbrzych
ul. Andersa 185
Marek Czele

 

200

Stowarzyszenie Wałbrzyski Bank Żywności

KRS 234376

58-300 Wałbrzych
Pl. Magistracki 3A
Andrzej Marciniak

 

201

Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych

KRS 234658

58-300 Wałbrzych
ul. Al. Wyzwolenia 34
Robert Wróbel

 

202

Stowarzyszenie „Okno Na Świat Od Najmłodszych Lat”

KRS 234816

58-314 Wałbrzych
ul. Basztowa 11/10
Marcin Sławski

 

203

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

KRS 237252

2005

58-316 Wałbrzych
ul. Kasztelańska 3
Antoni Michał Piątek

 

204

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości

KRS 237850/2005

Wałbrzych
ul. Bema 93
Piotr Kmieć

 

                                                              

 

OPP- Organizacja Pożytku Publicznego
Stan na dzień 27.07.2005 roku  na podstawie posiadanej dokumentacji.

 

mail: orso@powiat.walbrzych.pl