• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli
poniedziałek, 18 czerwca 2018
Oferta inwestycyjna

Działki inwestycyjne Gminy Walbrzych (Obręb ewidencyjny 0008 Poniatów, ul. Jachimowicza):

Działki inwestycyjne Gminy Wałbrzych, znajdujące się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obręb ewidencyjny 0008 Poniatów, ul. Jachimowicza):

Aktualizacja: 10.03.2017 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Orkana - Jachimowicza:

Uchwała nr XXIX/90/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r.

Działki inwestycyjne na terenie miasta Wałbrzycha, własność: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park Sp. z o.o.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru WSSE:

Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 r.

Aktualizacja: 10.03.2017 r.

Więcej informacji:

Działki inwestycyjne Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową

Aktualizacja 10.03.2017 

BIP - przetargi na sprzedaż nieruchomości:


Kontakt z inwestorami:
Urząd Miejski w Wałbrzychu,
Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 329; tel./fax +48 74 66 55 319;
investinwalbrzych@um.walbrzych.pl

Szczegółowe informacje

W sprawie zbycia nieruchomości:
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2, tel. +48 746655221,
a.winiarska@um.walbrzych.pl

W sprawie MPZP:
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
ul. Rynek 23,
58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 64 44 721 - 724

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter