• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Hanny, Klementyny i Łukasza
piątek, 18 października 2019
Wałbrzych w statystyce
STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2018 r.) 112 594
z tego: mężczyźni 52 966

kobiety 59 628
urodzenia żywe
844
zgony
1610
przyrost naturalny
-766
liczba zawartych małżeństw
459
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 2 159
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. 609
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu sierpnia 2019 r.) 4,5
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu sierpnia 2019 r.) 1,9
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń -sierpień 2019 r. 160
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu sierpnia 2019 r.) 13 695
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu sierpnia 2019 r.) 7 877

Miasto w statystyce

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter