03-04-2024

Plan Mobilności dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Konsultujemy przyszłość transportu w Aglomeracji Wałbrzyskiej! Trwają konsultacje Planu Mobilności dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ekspertów i urzędników...