20-03-2023

Spotkanie konsultacyjne dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego