Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2006 > czerwiec

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała LIII/390/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok
» Uchwała LIII/402/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/26/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i
» Uchwała LIII/403/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Moniuszki - Garbarskiej -Mickiewicza - Południowej w Wałbrzychu.
» Uchwała LIII/404/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie logo Miasta Wałbrzycha
» Uchwała LIII/405/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LVII/156/02 z dnia 10 października 2002 roku w sprawie wzniesienia pomnika Pamięci górnictwa wałbrzyskiego.
» Uchwała LIII/406/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wałbrzychu
» Uchwała LIII/407/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska .
» Uchwała LIII/408/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie kierunków działania Prezydenta Wałbrzycha dotyczących wspierania nowej inwestycji firmy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. na terenie wałbrzyskiej podstrefy w ramach Wałbrzyskiej
» Uchwała LIII/409/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Tadeusza Kozy.
» Uchwała LIII/410/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha Pana Krzysztofa Paciepnika.
» Uchwała LIII/401/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Wałbrzycha.
» Uchwała LIII/400/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych
» Uchwała LIII/391/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Wałbrzych lub jej
» Uchwała LIII/392/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.
» Uchwała LIII/393/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Wałbrzych na lata 2006 - 2013
» Uchwała LIII/394/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX / 86 / 04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz
» Uchwała LIII/395/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/392/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2000r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.
» Uchwała LIII/396/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXIX/214/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 roku, w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Biblioteka pod Atlantami w
» Uchwała LIII/397/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie nadania Statutu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
» Uchwała LIII/398/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie nadania statutu Biura Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu
» Uchwała LIII/399/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu
» Uchwała LIII/411/06 z dnia 2006-06-26
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2006 roku