Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
    Wykaz umorzeń zaległości podatkowych
    Podatki 2007 rok
    Podatki 2006 rok
    Podatki 2005 rok
    Podatki 2004 rok
    Podatki na 2008 rok
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz umorzeń zaległości podatkowych
2. Podatki 2007 rok
3. Podatki 2006 rok
4. Podatki 2005 rok
5. Podatki 2004 rok
6. Podatki na 2008 rok

Od 1 stycznia 2008 r. Gmina Wałbrzych wprowadza System Wirtualnych Rozrachunków Kontrahenckich. Oznacza to, iż każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych posiada swój indywidualny nr konta, na który należy dokonywać wpłat zamiast jak do tej pory na rachunek 59 1020 5095 0000 5302 0011 3696. Zmiana ta nie dotyczy pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Indywidualny nr konta zostanie wskazany każdemu podatnikowi na decyzji ustalającej wysokość podatku, którą podatnicy otrzymają w I kwartale br.

 

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH

dla dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów gminy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 59 1020 5095 0000 5302 0011 3696 

EGZEKUCJA PODATKOWA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 05 1020 5095 0000 5802 0060 0684 

OPŁATA ADMINISTRACYJNA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 10 1020 5095 0000 5602 0060 0692

OPŁATA TARGOWA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 92 1020 5095 0000 5902 0060 0718

OPŁATA SKARBOWA
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 05 1020 5095 0000 5502 0060 0734

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 10 1020 5095 0000 5302 0060 0742

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 98 1020 5095 0000 5202 0060 0759

WPŁATY ZA DOWODY OSOBISTE ORAZ ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH  OSOBOWYCH
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 95 1020 5095 0000 5102 0060 0668

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
(opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa rolna i czynsz najmu, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny, wpłaty ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za specyfikację przetargową)
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 83 1020 5095 0000 5302 0011 6756

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
PKO BP S.A. O/Wałbrzych 67 1020 5095 0000 5302 0075 5983

 

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

PKO BP S.A. O/Wałbrzych 78 1020 5095 0000 5002 0080 5499

 

Od wpłat dokonywanych w oddziałach Banku, bądź w ajencjach PKO B.P. nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty.


Adresy ajencji PKO B.P. na terenie miasta Wałbrzycha:

 • Os. Górnicze 48

 • ul. Andersa 58

 • ul. Słowackiego 23a

 • ul. Słowackiego 15a

 • ul. Niepodległości 155

 • ul. Moniuszki 66

 • ul. Uczniowska 21

 • ul. Senatorska 19b

 • ul. 1 Maja 131

 • ul. Armii Krajowej 26

 • ul. Moniuszki 1-3

 • ul. Andersa 152

 • ul. Hetmańska 82

 • ul. Broniewskiego 65d

 • ul. Długa 2a (Kaufland)

 • ul. Piłsudskiego 47-49

Ilość odwiedzin: 22842
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-05 15:30:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...