Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Globalny rejestr zmian
 Mapa strony
 Statystyki
A A A


INFORMACJE OGÓLNE > Struktura wewnętrzna

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
PIOTR KRUCZKOWSKI

KANCELARIA  PREZYDENTA
anna.starczukowska@um.walbrzych.pl

ANNA STARCZUKOWSKA
KIEROWNIK 

BIURO PROMOCJI MIASTA

ARTUR WYLANDOWSKI
P.O. KIEROWNIKA

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
drk@um.walbrzych.pl

WIESŁAW BASA
P.O. KIEROWNIKA

BIURO PRAWNE
biuroprawne@um.walbrzych.pl

MARIA MAJEWSKA
KOORDYNATOR

STANOWISKO DS. AUDYTU
audyt@um.walbrzych.pl

MONIKA KUBIK
ARKADIUSZ WRÓBEL

SEKRETARZ MIASTA
MAGDALENA KOCUR

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

MARIA NOWOCIEŃ
NACZELNIK
nowocien@um.walbrzych.pl

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY i JAKOŚCI

 

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
i OBSŁUGI URZĘDU
dzpiou@um.walbrzych.pl

ERNEST TRUSZKOWSKI 
Z-CA NACZELNIKA

 

DZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
bel@um.walbrzych.pl

TERESA BUŁA-WOJTANOWSKA
Z-CA NACZELNIKA

URZĄD STANU CYWILNEGO

RAFAŁ BRĘŚKIEWICZ
KIEROWNIK USC

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
biurorady@um.walbrzych.pl

DAGMARA BETLEJEWSKA
KIEROWNIK

BIURO INFORMATYKI 

PIOTR MULLER
KIEROWNIK

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 

BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH

MARIA KARKOSZ
KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA
AGNIESZKA SOBKOWSKA
 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

KATARZYNA MIKULSKA
P.O. NACZELNIKA 
 

 

DZIAŁ BUDŻETU I KONTROLI
budzetowy@um.walbrzych.pl

 

 

DZIAŁ FINANSOWY
finansowy@um.walbrzych.pl

MARIA JADCZYK
Z-CA NACZELNIKA

 

DZIAŁ DOCHODÓW GMINY

JOANNA PAWŁOWSKA-RYBAK 
Z-CA NACZELNIKA

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MAREK MAŁECKI 

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
w.sojka@um.walbrzych.pl

WIESŁAW SÓJKA
NACZELNIK 

 

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW
i PRZESIĘBIORCZOŚCI

KRZYSZTOF FILA
KIEROWNIK

 

DZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

PAWEŁ SOSIALUK
P.O. Z-CY NACZELNIKA  

 

DZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ŚRODOWISKA

ROBERT SZYMALA
P.O.
Z-CY NACZELNIKA

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
i ZARZ
ĄDZANIA PROJEKTAMI

BOŻENA DRÓŻDŻ
P.O. KIEROWNIKA

BIURO STRATEGII I ANALIZ

 

II ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIROSŁAW BARTOLIK

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIASTA j.lompart@um.walbrzych.pl

JOLANTA LOMPART
NACZELNIK

 

DZIAŁ OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM

KRYSTYNA KOT
P.O. Z-CY NACZELNIKA 

 

DZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
dikii@um.walbrzych.pl

VIOLETTA LECLAIRE-NOWACZYK
Z-CA NACZELNIKA
 

 

DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
dgmk@um.walbrzych.pl

TOMASZ WIECZOREK
Z-CA NACZELNIKA

III ZASTĘPCA PREZYDENTA 
PIOTR SOSIŃSKI
 

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
a.piatkowska@um.walbrzych.pl

ALINA PIĄTKOWSKA
NACZELNIK

 

DZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA
deiw@um.walbrzych.pl

IWONA RYCHLIK
P.O. Z-CY NACZELNIKA

 

DZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI i SPRAW SPOŁECZNYCH
dss@um.walbrzych.pl

JAN JĘDRASIK
Z-CA NACZELNIKA

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH dsr@um.walbrzych.pl

EWA DYCHUS
Z-CA NACZELNIKA

 
 

Ilość odwiedzin: 8002
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kaminska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kaminska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data wytworzenia informacji: 2007-10-29 12:53:53
Data udostępnienia informacji: 2007-10-29 12:53:53
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-08 07:51:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...