Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
   Uchwały
      0
      2003
      2004
      2005
      2006
      2007
      2008
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uchwały:
Uchwały > 2004 > wrzesień

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XXIX/82/04 z dnia 2004-09-29
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży
» Uchwała XXIX/81/04 z dnia 2004-09-29
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2004 rok
» Uchwała XXIX/94/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha Panią Mariolę Wieczorek
» Uchwała XXIX/93/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie zamiany Uchwały Nr XXVII/58/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przedłużenia działalności Rad wspólnot samorządowych
» Uchwała XXIX/92/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie ustalenia zasad dokonywania ocen pracowników mianowanych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
» Uchwała XXIX/91/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Wałbrzycha
» Uchwała XXIX/90/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Orkana – Jachimowicza w Wałbrzychu
» Uchwała XXIX/89/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie odrzucenia uwagi wniesionej przez Panią Dorotę Barańską i Pana Daniela Sipa do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Orkana – Jachimowic
» Uchwała XXIX/88/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie zmiany Uchwał Nr XV/219/1999 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 1999 r
» Uchwała XXIX/87/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i
» Uchwała XXIX/86/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
» Uchwała XXIX/85/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie umorzenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Na Browarnejsp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Browarnej 3
» Uchwała XXIX/84/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 8.693,48 zł. przysługujących Gminie Wałbrzych
» Uchwała XXIX/83/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 roku
» Uchwała XXIX/95/04 z dnia 2004-09-30
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha Panią Marię Mudy