Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
    Komisje Rady Miejskiej
    Sesje Rady Miejskiej
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Komisje Rady Miejskiej
2. Sesje Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej

-

Alicja Rosiak

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

-

Danuta Marosz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

-

Marek Rząsowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

-

Andrzej Kędzierski

 

 RADNI RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
WG. PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBÓW RADNYCH 

 

 

 

 

 

 

NAZWISKO I IMIĘ

 

 

KLUB RADNYCH

 

FUNKCJA

 

1.

 

 

Dobrowolski Zdzisław

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Członek

 

 

2.

 

 

Ewangielu Stefanos

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Przewodniczący

 

 

3.

 

 

Gniatkowski Andrzej

 

 

Klub Radnych Bezpartyjnych
Alicji Rosiak

 

 

Przewodniczący

 

 

4.

 

 

Herba Wanda

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Członek

 

 

5.

 

 

Kędzierski Andrzej

 

 

Klub Prawicy

 

 

Członek

 

 

6.

 

 

Kołacz-Leszczyńska Agnieszka

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Członek

 

 

7.

 

 

Kozłowska-Lelito Małgorzata

 

 

Niezależna

 

 

 

 

 

8.

 

 

Krzyżowski Jerzy

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Członek

 

 

9.

 

 

Lenda Dariusz

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Przewodniczący

 

 

10.

 

 

Marosz Danuta

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Członek

 

 

11.

 

 

Nowak Ryszard

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Członek

 

 

12.

 

 

Nykiel Michel

 

 

Klub Radnych Bezpartyjnych
Alicji Rosiak

 

 

Członek

 

 

13.

 

 

Skowera Małgorzata

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Członek

 

 

14.

 

 

Pawełek Stefania

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Członek

 

 

15.

 

 

Pluta Tomasz

 

 

Klub Prawicy

 

 

Przewodniczący

 

 

16.

 

 

Rosiak Alicja

 

 

Klub Radnych Bezpartyjnych
Alicji Rosiak

 

 

Członek

 

 

17.

 

 

Rząsowski Marek

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Członek

 

 

18.

 

 

Siegel Edward

 

 

Klub Prawicy

 

 

Członek

 

 

19.

 

 

Stachurski Dariusz

 

 

Niezależny

 

 

 

 

 

20.

 

 

Szymala Danuta

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Członek

 

 

21.

 

 

Śmietana Włodzimierz

 

 

Klub Radnych Bezpartyjnych
Alicji Rosiak

 

 

Członek

 

 

22.

 

 

Torbus Artur

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Członek

 

 

23.

 

 

Turliński Sławomir

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Wiceprzewodniczący

 

 

24.

 

 

Ukrzewska Katarzyna

 

 

Federacyjny Klub Radnych
SLD-SdPL

 

 

Członek

 

 

25.

 

 

Zborowski Grzegorz

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 

 

Członek

 

 

RADNI WG. KLUBÓW RADNYCH

 

Ilość odwiedzin: 16276
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kaminska
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-23 13:12:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...