Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Anna Kaminska 2008-12-11 14:12:36
Anna Kaminska 2008-12-11 14:01:29
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/38/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2001r. Anna Kaminska 2008-11-24 11:44:31
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-08-12 10:57:54
Anna Kaminska 2008-08-05 12:57:21
w sprawie rozłożenia na raty należności głównej oraz umorzenia odsetek za zwłokę Stowarzyszeniu Kupców „Manhattan II" Anna Kaminska 2008-08-05 12:25:14
Anna Kaminska 2008-08-05 12:21:17
Anna Kaminska 2008-08-04 15:11:57
Zarządzenie Nr 574/08 Anna Kaminska 2008-08-04 11:18:39
w spr. przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych Zespół Organizacyjny 2008-07-28 08:27:12
w spr. przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych Zespół Organizacyjny 2008-07-28 08:22:35
w sprawie powołania komisji przetargowej Zespół Organizacyjny 2008-07-21 10:34:18
zmieniające zarządzenie nr 250/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 marca 2008 roku Zespół Organizacyjny 2008-07-21 08:42:37
w spr.powierzenia stanowiska dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Zespół Organizacyjny 2008-07-21 08:37:21
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych Panu * Zespół Organizacyjny 2008-07-17 09:35:18
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych Pani Albinie Szymańskiej Zespół Organizacyjny 2008-07-16 15:39:41
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych Pani Albinie Szymańskiej Zespół Organizacyjny 2008-07-16 15:32:07
w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” oraz określenia szczegółowych warunków konkursu i trybu przyznawania grantów naukowych Prezydent Zespół Organizacyjny 2008-07-16 10:59:48
w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” oraz określenia szczegółowych warunków konkursu i trybu przyznawania grantów naukowych Prezydent Zespół Organizacyjny 2008-07-16 10:56:44
w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” oraz określenia szczegółowych warunków konkursu i trybu przyznawania grantów naukowych Prezydent Zespół Organizacyjny 2008-07-16 10:54:15
w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” oraz określenia szczegółowych warunków konkursu i trybu przyznawania grantów naukowych Prezydent Zespół Organizacyjny 2008-07-16 10:50:32
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pania Marioli Rząsowskiej dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 Zespół Organizacyjny 2008-07-14 11:45:09
Zarządzenie Nr 574/08 Zespół Organizacyjny 2008-07-14 11:15:32
Zarządzenie Nr 574/08 Zespół Organizacyjny 2008-07-14 11:09:14
Zarządzenie Nr 574/08 Zespół Organizacyjny 2008-07-14 11:07:09
Zespół Organizacyjny 2008-07-14 11:03:35
Anna Kaminska 2008-07-11 13:01:06
Anna Kaminska 2008-07-11 12:10:48
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 rok. Anna Kaminska 2008-07-11 12:03:09
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 rok. Anna Kaminska 2008-07-11 11:59:58
Anna Kaminska 2008-07-11 09:53:12
Anna Kaminska 2008-07-11 09:40:40
Anna Kaminska 2008-07-11 07:32:04
Anna Kaminska 2008-07-10 11:53:22
Anna Kaminska 2008-07-10 10:51:20
Anna Kaminska 2008-07-10 10:06:06
Anna Kaminska 2008-07-10 09:55:58
Anna Kaminska 2008-07-08 09:34:00
Anna Kaminska 2008-07-08 08:26:36
Anna Kaminska 2008-07-08 07:51:56
Anna Kaminska 2008-07-07 13:48:47
Anna Kaminska 2008-07-07 13:39:28
Anna Kaminska 2008-07-07 12:04:12
Anna Kaminska 2008-07-07 12:02:02
Anna Kaminska 2008-07-07 12:00:06
Anna Kaminska 2008-07-07 11:57:46
Anna Kaminska 2008-07-07 11:53:51
Anna Kaminska 2008-07-07 11:51:29
ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2008-06-27 13:33:36
Anna Kaminska 2008-06-27 13:19:57
Anna Kaminska 2008-06-27 13:14:14
Anna Kaminska 2008-06-27 12:39:45
Anna Kaminska 2008-06-27 12:34:07
Anna Kaminska 2008-06-27 12:22:46
Anna Kaminska 2008-06-27 12:17:20
Anna Kaminska 2008-06-27 12:11:47
Anna Kaminska 2008-06-27 12:05:08
Anna Kaminska 2008-06-27 12:00:59
Anna Kaminska 2008-06-27 11:53:00
Anna Kaminska 2008-06-27 10:55:46
Anna Kaminska 2008-06-27 10:51:02
Anna Kaminska 2008-06-27 10:42:00
Anna Kaminska 2008-06-27 10:29:41
Anna Kaminska 2008-06-27 10:18:12
Anna Kaminska 2008-06-27 10:08:55
Anna Kaminska 2008-06-27 10:04:34
Anna Kaminska 2008-06-27 09:59:49
Anna Kaminska 2008-06-27 09:57:29
Anna Kaminska 2008-06-27 09:53:59
Anna Kaminska 2008-06-27 09:50:30
Anna Kaminska 2008-06-27 09:48:42
Anna Kaminska 2008-06-27 09:46:08
Anna Kaminska 2008-06-27 09:43:47
w sprawie powołania komisji odbierającej roboty budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i rozbudowa hali sportowej Anna Kaminska 2008-06-24 11:33:55
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych Anna Kaminska 2008-06-20 12:53:48
ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2008-06-19 10:10:51
Anna Kaminska 2008-06-19 09:27:23
Anna Kaminska 2008-06-19 09:09:44
Anna Kaminska 2008-06-19 08:44:09
Anna Kaminska 2008-06-18 13:17:49
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-06-18 11:39:39
Anna Kaminska 2008-06-18 11:27:32
Anna Kaminska 2008-06-18 10:59:58
Anna Kaminska 2008-06-18 10:37:39
w sprawie ustalenia wzoru wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Anna Kaminska 2008-06-17 10:51:06
Anna Kaminska 2008-06-16 11:12:10
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 10:01:17
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:58:03
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:49:37
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post ępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-06-16 09:35:48
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Anna Kaminska 2008-06-12 11:52:24
Anna Kaminska 2008-06-10 17:09:42
Anna Kaminska 2008-06-10 16:44:53
Anna Kaminska 2008-06-10 16:42:27
Anna Kaminska 2008-06-10 11:35:08
Anna Kaminska 2008-06-10 11:21:18
Anna Kaminska 2008-06-09 08:11:37
Anna Kaminska 2008-06-09 08:05:03
Anna Kaminska 2008-06-09 08:05:03
Anna Kaminska 2008-06-09 08:05:03
Anna Kaminska 2008-06-09 08:05:03
Anna Kaminska 2008-06-09 08:04:39
Anna Kaminska 2008-06-09 08:04:39
Anna Kaminska 2008-06-09 08:04:38
Anna Kaminska 2008-06-09 08:04:38
Anna Kaminska 2008-06-09 08:04:13
Anna Kaminska 2008-06-06 15:49:01
Anna Kaminska 2008-06-06 15:46:10
Anna Kaminska 2008-06-06 15:42:18
Anna Kaminska 2008-06-06 15:39:00
Anna Kaminska 2008-06-06 15:34:28
Anna Kaminska 2008-06-06 15:30:38
Anna Kaminska 2008-06-06 15:23:31
Anna Kaminska 2008-06-06 15:12:46
Anna Kaminska 2008-06-06 15:06:34
Anna Kaminska 2008-06-06 14:59:32
Anna Kaminska 2008-06-06 14:27:34
Anna Kaminska 2008-06-06 14:10:34
Anna Kaminska 2008-06-06 14:08:08
Anna Kaminska 2008-06-06 14:03:54
Anna Kaminska 2008-06-06 13:53:59
Anna Kaminska 2008-06-06 13:28:01
Anna Kaminska 2008-06-05 10:57:10
Anna Kaminska 2008-06-05 09:57:15
Anna Kaminska 2008-06-04 13:58:56
Anna Kaminska 2008-06-04 13:51:45
Anna Kaminska 2008-06-04 13:43:28
Anna Kaminska 2008-06-04 13:12:03
Anna Kaminska 2008-06-04 13:05:48
Anna Kaminska 2008-06-04 12:56:56
Anna Kaminska 2008-06-04 12:54:35
Anna Kaminska 2008-06-04 12:49:50
Anna Kaminska 2008-06-04 12:47:39
Anna Kaminska 2008-05-30 14:52:32
Anna Kaminska 2008-05-30 14:45:54
Anna Kaminska 2008-05-30 14:13:38
Anna Kaminska 2008-05-29 13:14:10
Anna Kaminska 2008-05-29 09:38:10
Anna Kaminska 2008-05-29 09:27:24
Anna Kaminska 2008-05-28 15:24:26
Anna Kaminska 2008-05-28 15:20:37
Anna Kaminska 2008-05-28 12:15:36
Anna Kaminska 2008-05-28 12:01:39
Anna Kaminska 2008-05-27 09:27:58
Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ: Anna Kaminska 2008-05-27 08:50:44
Anna Kaminska 2008-05-26 13:39:10
Anna Kaminska 2008-05-26 13:24:46
Anna Kaminska 2008-05-26 13:19:52
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Anna Kaminska 2008-05-26 08:24:42
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 336/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej Anna Kaminska 2008-05-26 08:08:40
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 277/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 kwietnia 2006 r. Anna Kaminska 2008-05-26 07:43:10
Anna Kaminska 2008-05-23 12:38:42
Anna Kaminska 2008-05-23 12:36:39
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy Anna Kaminska 2008-05-23 08:50:34
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy Anna Kaminska 2008-05-23 08:43:49
Anna Kaminska 2008-05-21 14:32:23
Anna Kaminska 2008-05-21 14:21:02
Anna Kaminska 2008-05-21 14:06:26
w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanym Zarządzenia Nr 626/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 września 2006 r. Anna Kaminska 2008-05-21 13:22:07
Anna Kaminska 2008-05-21 12:30:12
Anna Kaminska 2008-05-21 12:23:47
Anna Kaminska 2008-05-21 12:22:00
Anna Kaminska 2008-05-21 12:03:00
Anna Kaminska 2008-05-21 12:02:35
Anna Kaminska 2008-05-21 12:00:14
Anna Kaminska 2008-05-21 11:57:18
Anna Kaminska 2008-05-21 11:45:03
Anna Kaminska 2008-05-21 11:44:35
Anna Kaminska 2008-05-21 11:39:00
Anna Kaminska 2008-05-21 11:23:23
Anna Kaminska 2008-05-21 11:14:35
Anna Kaminska 2008-05-21 11:14:09
Anna Kaminska 2008-05-21 11:08:04
Anna Kaminska 2008-05-21 11:07:38
Anna Kaminska 2008-05-21 10:55:00
Anna Kaminska 2008-05-21 10:51:52
Anna Kaminska 2008-05-21 10:42:30
Anna Kaminska 2008-05-21 10:42:02
Anna Kaminska 2008-05-21 10:32:15
Anna Kaminska 2008-05-21 10:31:47
Anna Kaminska 2008-05-21 10:03:51
Anna Kaminska 2008-05-21 10:03:24
Anna Kaminska 2008-05-21 09:29:03
Anna Kaminska 2008-05-21 09:28:38
Anna Kaminska 2008-05-21 09:18:50
Anna Kaminska 2008-05-21 09:18:24
Anna Kaminska 2008-05-21 09:13:43
Anna Kaminska 2008-05-21 09:13:17
Anna Kaminska 2008-05-21 09:08:36
Anna Kaminska 2008-05-21 09:08:11
Anna Kaminska 2008-05-21 09:02:24
Anna Kaminska 2008-05-21 09:01:58
Anna Kaminska 2008-05-21 08:57:50
Anna Kaminska 2008-05-21 08:57:24
Anna Kaminska 2008-05-21 08:53:26
Anna Kaminska 2008-05-21 08:49:30
Anna Kaminska 2008-05-21 08:49:04
Anna Kaminska 2008-05-21 08:42:18
Anna Kaminska 2008-05-21 08:41:53
Anna Kaminska 2008-05-21 08:35:55
Anna Kaminska 2008-05-21 08:35:29
Anna Kaminska 2008-05-21 08:31:06
Anna Kaminska 2008-05-21 08:30:41
Anna Kaminska 2008-05-21 08:23:38
Anna Kaminska 2008-05-21 08:23:12
Anna Kaminska 2008-05-21 08:16:29
Anna Kaminska 2008-05-21 08:16:04
Anna Kaminska 2008-05-21 08:03:29
Anna Kaminska 2008-05-20 14:12:01
Anna Kaminska 2008-05-20 13:58:59
w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej Wałbrzychu. Anna Kaminska 2008-05-16 12:03:43
Anna Kaminska 2008-05-16 10:33:12
Anna Kaminska 2008-05-16 08:23:03
Anna Kaminska 2008-05-16 08:14:11
Anna Kaminska 2008-05-15 09:28:19
Anna Kaminska 2008-05-15 09:05:26
Anna Kaminska 2008-05-15 08:58:38
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego Pani Barbarze Lisowskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 Anna Kaminska 2008-05-14 11:04:04
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego Pani Barbarze Lisowskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 Anna Kaminska 2008-05-14 11:03:38
Anna Kaminska 2008-05-14 09:08:12
Anna Kaminska 2008-05-14 08:55:53
Anna Kaminska 2008-05-13 12:45:42
Anna Kaminska 2008-05-13 11:44:36
Anna Kaminska 2008-05-12 13:27:46
Anna Kaminska 2008-05-12 13:22:26
Anna Kaminska 2008-05-12 13:10:00
Anna Kaminska 2008-05-12 12:39:06
Anna Kaminska 2008-05-12 12:33:16
Anna Kaminska 2008-05-12 12:24:44
Anna Kaminska 2008-05-12 10:18:10
Anna Kaminska 2008-05-12 10:07:48
Anna Kaminska 2008-05-12 08:38:17
Anna Kaminska 2008-05-09 11:25:58
Anna Kaminska 2008-05-09 11:22:12
w sprawie umorzenia Wałbrzyskiemu Centrum Zatrudnienia Socjalnego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86 należności głównej Anna Kaminska 2008-05-09 10:49:57
Anna Kaminska 2008-05-09 10:37:17
Anna Kaminska 2008-05-09 10:25:33
Anna Kaminska 2008-05-07 12:58:55
Anna Kaminska 2008-05-07 12:43:46
Anna Kaminska 2008-05-07 12:30:47
Anna Kaminska 2008-05-07 12:12:59
Anna Kaminska 2008-05-07 11:48:56
Anna Kaminska 2008-05-07 11:34:24
Anna Kaminska 2008-05-07 11:28:22
Anna Kaminska 2008-05-07 11:00:54
Anna Kaminska 2008-05-07 10:42:34
Anna Kaminska 2008-05-07 10:27:10
Anna Kaminska 2008-05-07 10:00:54
Wyciąg z rejestru instytucji kultutry Anna Kaminska 2008-05-07 09:48:35
Anna Kaminska 2008-05-07 09:35:18
Anna Kaminska 2008-05-07 09:21:39
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie Anna Kaminska 2008-05-07 09:04:42
Anna Kaminska 2008-05-06 16:26:50
Anna Kaminska 2008-05-06 16:20:12
Anna Kaminska 2008-05-06 10:54:11
Anna Kaminska 2008-05-06 10:46:37
Anna Kaminska 2008-05-06 10:14:28
Anna Kaminska 2008-05-06 09:53:42
Anna Kaminska 2008-05-06 09:27:30
Anna Kaminska 2008-05-06 09:00:51
Anna Kaminska 2008-05-06 08:31:02
Anna Kaminska 2008-05-06 08:30:36
Anna Kaminska 2008-05-06 08:12:13
Anna Kaminska 2008-05-05 14:37:47
Anna Kaminska 2008-05-05 14:17:02
Anna Kaminska 2008-05-05 13:58:55
Anna Kaminska 2008-05-05 13:46:48
Anna Kaminska 2008-05-05 13:36:05
Anna Kaminska 2008-05-05 13:27:19
Anna Kaminska 2008-05-05 13:18:40
Anna Kaminska 2008-05-05 13:01:56
Anna Kaminska 2008-05-05 12:48:52
Anna Kaminska 2008-05-05 12:40:46
Anna Kaminska 2008-05-05 12:20:26
Anna Kaminska 2008-05-05 12:05:06
Anna Kaminska 2008-05-05 11:57:10
Anna Kaminska 2008-05-05 11:06:11
Anna Kaminska 2008-05-05 10:56:35
Anna Kaminska 2008-05-05 10:50:50
Anna Kaminska 2008-05-05 10:38:42
Anna Kaminska 2008-05-05 09:56:59
Anna Kaminska 2008-05-05 09:46:27
Anna Kaminska 2008-05-05 09:46:04
Anna Kaminska 2008-05-05 09:40:49
Anna Kaminska 2008-05-05 08:54:36
Anna Kaminska 2008-05-05 08:35:31
Anna Kaminska 2008-05-05 08:14:48
Anna Kaminska 2008-05-05 08:04:09
Anna Kaminska 2008-05-05 08:03:44
Anna Kaminska 2008-05-05 07:51:10
Anna Kaminska 2008-05-05 07:50:45
Anna Kaminska 2008-05-05 07:37:38
Anna Kaminska 2008-05-02 15:27:08
Anna Kaminska 2008-05-02 15:23:39
Anna Kaminska 2008-05-02 15:16:39
Anna Kaminska 2008-05-02 15:13:32
Anna Kaminska 2008-05-02 15:10:06
Anna Kaminska 2008-05-02 15:00:02
Anna Kaminska 2008-05-02 14:50:40
Anna Kaminska 2008-05-02 14:50:15
Anna Kaminska 2008-05-02 14:38:22
Anna Kaminska 2008-05-02 14:37:57
Anna Kaminska 2008-05-02 14:30:38
Anna Kaminska 2008-05-02 14:30:13
Anna Kaminska 2008-05-02 14:19:14
Anna Kaminska 2008-05-02 14:18:49
Anna Kaminska 2008-05-02 14:14:44
Anna Kaminska 2008-05-02 14:08:35
Anna Kaminska 2008-05-02 13:51:31
Anna Kaminska 2008-05-02 13:40:15
Anna Kaminska 2008-05-02 13:26:10
Anna Kaminska 2008-05-02 12:07:36
Anna Kaminska 2008-05-02 12:01:11
Anna Kaminska 2008-05-02 11:49:30
Anna Kaminska 2008-05-02 11:45:23
Anna Kaminska 2008-05-02 11:36:11
Anna Kaminska 2008-05-02 11:29:31
Anna Kaminska 2008-05-02 11:20:53
Anna Kaminska 2008-05-02 11:15:55
Anna Kaminska 2008-05-02 10:02:01
Anna Kaminska 2008-05-02 09:58:11
Anna Kaminska 2008-05-02 09:52:35
Anna Kaminska 2008-05-02 09:44:12
Anna Kaminska 2008-05-02 09:22:54
Anna Kaminska 2008-05-02 09:20:45
Anna Kaminska 2008-05-02 09:17:12
Anna Kaminska 2008-05-02 09:13:20
Anna Kaminska 2008-05-02 09:13:05
Anna Kaminska 2008-05-02 09:06:42
Anna Kaminska 2008-05-02 09:06:27
Anna Kaminska 2008-05-02 09:03:06
Anna Kaminska 2008-05-02 09:02:50
Anna Kaminska 2008-05-02 08:58:36
Anna Kaminska 2008-05-02 08:18:25
Anna Kaminska 2008-05-02 08:15:48
Anna Kaminska 2008-05-02 08:15:48
Anna Kaminska 2008-05-02 08:15:24
Anna Kaminska 2008-05-02 08:15:24
Anna Kaminska 2008-05-02 08:15:24
Anna Kaminska 2008-05-02 08:14:59
Anna Kaminska 2008-05-02 08:11:05
Anna Kaminska 2008-05-02 08:00:07
Anna Kaminska 2008-05-02 08:00:07
Anna Kaminska 2008-05-02 07:59:43
Anna Kaminska 2008-05-02 07:56:54
Anna Kaminska 2008-05-02 07:46:23
Anna Kaminska 2008-05-02 07:39:12
Anna Kaminska 2008-05-02 07:39:12
Anna Kaminska 2008-05-02 07:38:48
Anna Kaminska 2008-05-02 07:29:00
Anna Kaminska 2008-04-30 13:38:39
Anna Kaminska 2008-04-30 13:38:14
Anna Kaminska 2008-04-30 13:30:39
Anna Kaminska 2008-04-30 13:14:22
Anna Kaminska 2008-04-30 13:00:23
Anna Kaminska 2008-04-30 12:53:55
Anna Kaminska 2008-04-30 11:55:04
Anna Kaminska 2008-04-30 11:54:38
Anna Kaminska 2008-04-30 11:46:40
Anna Kaminska 2008-04-30 11:46:40
Anna Kaminska 2008-04-30 11:46:40
Anna Kaminska 2008-04-30 11:46:16
Anna Kaminska 2008-04-30 11:46:16
Anna Kaminska 2008-04-30 11:46:16
Anna Kaminska 2008-04-30 11:45:51
Anna Kaminska 2008-04-30 11:45:48
Anna Kaminska 2008-04-30 11:35:28
Anna Kaminska 2008-04-30 11:35:28
Anna Kaminska 2008-04-30 11:35:02
Anna Kaminska 2008-04-30 11:25:54
Anna Kaminska 2008-04-30 11:25:54
Anna Kaminska 2008-04-30 11:25:54
Anna Kaminska 2008-04-30 11:25:53
Anna Kaminska 2008-04-30 11:25:28
Anna Kaminska 2008-04-30 11:21:38
Anna Kaminska 2008-04-30 11:10:15
Anna Kaminska 2008-04-30 10:46:26
Anna Kaminska 2008-04-30 10:46:26
Anna Kaminska 2008-04-30 10:46:01
Anna Kaminska 2008-04-30 10:35:02
Anna Kaminska 2008-04-30 10:32:42
Anna Kaminska 2008-04-30 10:27:32
Anna Kaminska 2008-04-30 10:18:23
Anna Kaminska 2008-04-30 09:57:06
Anna Kaminska 2008-04-30 09:44:56
Anna Kaminska 2008-04-30 09:34:38
Anna Kaminska 2008-04-30 09:34:38
Anna Kaminska 2008-04-30 09:34:38
Anna Kaminska 2008-04-30 09:34:38
Anna Kaminska 2008-04-30 09:34:38
Anna Kaminska 2008-04-30 09:34:12
Anna Kaminska 2008-04-30 09:17:47
Anna Kaminska 2008-04-30 09:17:47
Anna Kaminska 2008-04-30 09:17:22
Anna Kaminska 2008-04-30 09:10:03
Anna Kaminska 2008-04-30 09:10:01
Anna Kaminska 2008-04-30 09:10:00
Anna Kaminska 2008-04-30 09:09:35
Anna Kaminska 2008-04-30 09:03:02
Anna Kaminska 2008-04-30 08:44:39
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008 Anna Kaminska 2008-04-30 08:17:18
Anna Kaminska 2008-04-30 08:05:55
Anna Kaminska 2008-04-30 07:58:30
Anna Kaminska 2008-04-30 07:52:24
Anna Kaminska 2008-04-30 07:36:27
Anna Kaminska 2008-04-29 10:46:10
Anna Kaminska 2008-04-29 10:34:42
Anna Kaminska 2008-04-29 10:28:35
Anna Kaminska 2008-04-29 10:16:05
Anna Kaminska 2008-04-29 10:12:56
Anna Kaminska 2008-04-29 10:08:04
Anna Kaminska 2008-04-29 10:05:01
Anna Kaminska 2008-04-29 09:56:02
Anna Kaminska 2008-04-29 09:53:16
Anna Kaminska 2008-04-29 09:46:50
Anna Kaminska 2008-04-29 09:43:24
Anna Kaminska 2008-04-29 09:34:16
Anna Kaminska 2008-04-29 09:30:57
Anna Kaminska 2008-04-29 09:24:26
Anna Kaminska 2008-04-28 12:24:14
Anna Kaminska 2008-04-28 12:18:06
Anna Kaminska 2008-04-28 12:09:49
Anna Kaminska 2008-04-28 12:01:28
Anna Kaminska 2008-04-28 11:52:33
Anna Kaminska 2008-04-28 11:41:08
Anna Kaminska 2008-04-28 11:28:21
Anna Kaminska 2008-04-28 11:03:19
Anna Kaminska 2008-04-28 10:53:40
Anna Kaminska 2008-04-28 10:40:30
Anna Kaminska 2008-04-28 10:10:07
Anna Kaminska 2008-04-28 09:58:45
Anna Kaminska 2008-04-28 09:52:33
Anna Kaminska 2008-04-28 09:37:40
Anna Kaminska 2008-04-28 09:23:13
Anna Kaminska 2008-04-28 09:17:10
Anna Kaminska 2008-04-28 09:12:55
Anna Kaminska 2008-04-28 09:04:53
Anna Kaminska 2008-04-28 08:26:08
Anna Kaminska 2008-04-28 08:13:52
Anna Kaminska 2008-04-25 14:42:51
Anna Kaminska 2008-04-25 14:39:24
Anna Kaminska 2008-04-25 14:31:49
Anna Kaminska 2008-04-25 13:13:57
Anna Kaminska 2008-04-25 13:11:28
Anna Kaminska 2008-04-25 12:52:38
Anna Kaminska 2008-04-25 12:52:38
Anna Kaminska 2008-04-25 12:52:11
Anna Kaminska 2008-04-25 12:52:09
Anna Kaminska 2008-04-25 12:51:38
Anna Kaminska 2008-04-25 12:50:58
Anna Kaminska 2008-04-25 12:47:42
Anna Kaminska 2008-04-25 12:44:59
Anna Kaminska 2008-04-25 12:27:23
Anna Kaminska 2008-04-25 09:50:39
Anna Kaminska 2008-04-25 09:23:18
Anna Kaminska 2008-04-24 14:56:18
Anna Kaminska 2008-04-24 14:53:18
Anna Kaminska 2008-04-24 14:49:52
Anna Kaminska 2008-04-24 14:46:56
Anna Kaminska 2008-04-24 14:39:08
Anna Kaminska 2008-04-24 14:35:22
Anna Kaminska 2008-04-24 14:27:53
Anna Kaminska 2008-04-24 14:21:48
Anna Kaminska 2008-04-24 14:12:47
Anna Kaminska 2008-04-24 14:09:10
Anna Kaminska 2008-04-24 14:05:28
Anna Kaminska 2008-04-24 13:59:31
Anna Kaminska 2008-04-24 13:53:36
Anna Kaminska 2008-04-24 13:45:27
Anna Kaminska 2008-04-24 13:40:12
Anna Kaminska 2008-04-24 13:36:03
Anna Kaminska 2008-04-24 13:28:29
Anna Kaminska 2008-04-24 13:24:44
Anna Kaminska 2008-04-24 13:19:25
w sprawie przyznania stypendiów dla studentów wyższych uczelni mających siedzibą lub filię w Gminie Wałbrzych. Anna Kaminska 2008-04-24 12:56:25
w sprawie przyznania stypendiów dla studentów wyższych uczelni mających siedzibą lub filię w Gminie Wałbrzych. Anna Kaminska 2008-04-24 12:28:14
Anna Kaminska 2008-04-18 11:43:38
Anna Kaminska 2008-04-18 11:33:19
Anna Kaminska 2008-04-18 11:19:00
Anna Kaminska 2008-04-18 11:00:16
Anna Kaminska 2008-04-18 10:52:53
Anna Kaminska 2008-04-18 10:45:15
Anna Kaminska 2008-04-18 10:21:07
Anna Kaminska 2008-04-18 10:08:06
Anna Kaminska 2008-04-18 10:03:36
Anna Kaminska 2008-04-18 09:31:49
Anna Kaminska 2008-04-17 14:12:00
Anna Kaminska 2008-04-17 14:12:00
Anna Kaminska 2008-04-17 14:11:35
Anna Kaminska 2008-04-17 14:11:09
Anna Kaminska 2008-04-17 13:30:30
Anna Kaminska 2008-04-17 12:57:36
Anna Kaminska 2008-04-17 12:55:29
Anna Kaminska 2008-04-17 12:47:49
Anna Kaminska 2008-04-17 10:34:39
Anna Kaminska 2008-04-17 10:30:20
Anna Kaminska 2008-04-17 10:21:02
Anna Kaminska 2008-04-17 10:08:25
Anna Kaminska 2008-04-17 09:39:40
Anna Kaminska 2008-04-17 09:35:54
Anna Kaminska 2008-04-17 09:28:15
Anna Kaminska 2008-04-17 09:18:36
Anna Kaminska 2008-04-17 09:09:20
Anna Kaminska 2008-04-17 09:01:14
Anna Kaminska 2008-04-17 08:29:59
Anna Kaminska 2008-04-17 08:15:23
Anna Kaminska 2008-04-17 07:54:49
Anna Kaminska 2008-04-17 07:40:49
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-04-16 14:49:26
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2008-04-16 12:20:26
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w zabudowie zwartej, położonej w Wałbrzychu przy pi. Magistrackim nr 10A Anna Kaminska 2008-04-16 12:07:10
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2008-04-16 11:53:39
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2008-04-16 11:32:23
Anna Kaminska 2008-04-16 10:37:09
Anna Kaminska 2008-04-16 10:15:24
Anna Kaminska 2008-04-14 12:46:42
Anna Kaminska 2008-04-14 09:22:45
w sprawie wystąpienia przez Gminę Wałbrzych do EnrgiaPro Koncernu Energetycznego S.A. we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu, która wzniosła budynki stacji transformatorowych Anna Kaminska 2008-04-14 09:17:23
Anna Kaminska 2008-04-11 14:30:40
Anna Kaminska 2008-04-11 14:18:42
Anna Kaminska 2008-04-11 14:04:53
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008 Anna Kaminska 2008-04-11 12:53:18
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008 Anna Kaminska 2008-04-11 12:47:40
Anna Kaminska 2008-04-11 11:38:46
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008 Anna Kaminska 2008-04-11 10:46:10
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Anna Kaminska 2008-04-10 11:50:39
Anna Kaminska 2008-04-10 11:37:12
Anna Kaminska 2008-04-10 11:32:18
Anna Kaminska 2008-04-10 11:27:07
Anna Kaminska 2008-04-10 11:10:29
Anna Kaminska 2008-04-09 09:42:06
Anna Kaminska 2008-04-09 08:37:43
Anna Kaminska 2008-04-09 08:34:33
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008 Anna Kaminska 2008-04-09 08:21:21
Anna Kaminska 2008-04-02 14:05:55
w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na obszarze Miasta Wałbrzycha Anna Kaminska 2008-04-02 08:11:04
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-04-01 14:46:23
Anna Kaminska 2008-04-01 14:00:09
Anna Kaminska 2008-04-01 09:38:04
Anna Kaminska 2008-03-31 14:27:56
Anna Kaminska 2008-03-31 14:25:04
Anna Kaminska 2008-03-31 12:45:12
Anna Kaminska 2008-03-31 12:33:07
Anna Kaminska 2008-03-31 12:22:57
Anna Kaminska 2008-03-31 12:13:59
Anna Kaminska 2008-03-31 12:10:33
Anna Kaminska 2008-03-31 11:39:41
Anna Kaminska 2008-03-31 11:35:59
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w zabudowie zwartej, położonej w Wałbrzychu przy pi. Magistrackim nr 10A Anna Kaminska 2008-03-31 09:44:14
Anna Kaminska 2008-03-28 11:29:10
Anna Kaminska 2008-03-28 10:24:50
Anna Kaminska 2008-03-28 09:59:00
Anna Kaminska 2008-03-28 09:44:17
Anna Kaminska 2008-03-28 09:35:59
Anna Kaminska 2008-03-28 08:16:01
Anna Kaminska 2008-03-28 07:51:12
Anna Kaminska 2008-03-27 15:10:59
Anna Kaminska 2008-03-27 14:49:39
Anna Kaminska 2008-03-27 14:35:53
Anna Kaminska 2008-03-27 13:57:43
Anna Kaminska 2008-03-27 13:39:02
Anna Kaminska 2008-03-27 13:39:01
Anna Kaminska 2008-03-27 13:38:37
Anna Kaminska 2008-03-27 12:56:29
Anna Kaminska 2008-03-27 12:23:07
Anna Kaminska 2008-03-27 12:15:32
Anna Kaminska 2008-03-27 08:58:00
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-03-26 09:52:01
Anna Kaminska 2008-03-25 08:23:55
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-03-25 07:57:13
Anna Kaminska 2008-03-25 07:43:11
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Iwonie Wal, dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71. Anna Kaminska 2008-03-21 10:55:42
Anna Kaminska 2008-03-20 09:03:54
Anna Kaminska 2008-03-20 08:40:10
Anna Kaminska 2008-03-20 08:12:30
Anna Kaminska 2008-03-19 15:31:29
Anna Kaminska 2008-03-19 15:28:23
Anna Kaminska 2008-03-19 14:41:15
Anna Kaminska 2008-03-19 14:36:55
Anna Kaminska 2008-03-19 14:31:00
Anna Kaminska 2008-03-19 14:23:31
Anna Kaminska 2008-03-19 14:16:23
Anna Kaminska 2008-03-19 14:08:12
Anna Kaminska 2008-03-19 14:03:26
Anna Kaminska 2008-03-19 13:59:03
Anna Kaminska 2008-03-19 13:55:17
Anna Kaminska 2008-03-19 13:37:42
Anna Kaminska 2008-03-19 13:32:32
Anna Kaminska 2008-03-19 13:26:42
Anna Kaminska 2008-03-19 13:18:35
Anna Kaminska 2008-03-19 13:13:48
Anna Kaminska 2008-03-19 13:09:23
Anna Kaminska 2008-03-19 12:53:49
Anna Kaminska 2008-03-19 12:40:12
Anna Kaminska 2008-03-19 12:27:59
Anna Kaminska 2008-03-19 12:23:57
Anna Kaminska 2008-03-19 12:15:24
Anna Kaminska 2008-03-19 12:08:58
Anna Kaminska 2008-03-19 12:02:30
Anna Kaminska 2008-03-19 11:56:25
Anna Kaminska 2008-03-19 11:46:19
Anna Kaminska 2008-03-19 11:41:40
Anna Kaminska 2008-03-19 11:14:47
Anna Kaminska 2008-03-19 11:09:11
Anna Kaminska 2008-03-19 11:04:51
Anna Kaminska 2008-03-19 09:09:11
Anna Kaminska 2008-03-19 09:06:14
Anna Kaminska 2008-03-19 09:03:23
Anna Kaminska 2008-03-19 07:49:54
Anna Kaminska 2008-03-18 10:34:14
Anna Kaminska 2008-03-17 14:26:55
Anna Kaminska 2008-03-17 14:22:16
Anna Kaminska 2008-03-17 14:17:22
Anna Kaminska 2008-03-17 14:11:46
Anna Kaminska 2008-03-17 14:01:21
Anna Kaminska 2008-03-17 13:47:08
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2008-03-17 13:30:09
w sprawie okreslenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Danucie Godlewskiej, dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 Anna Kaminska 2008-03-17 07:50:59
Anna Kaminska 2008-03-17 07:37:55
Anna Kaminska 2008-03-14 14:35:44
Anna Kaminska 2008-03-14 14:19:11
Anna Kaminska 2008-03-14 14:06:31
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonego w Wałbrzychu przy ul. Piasta 23/1 Anna Kaminska 2008-03-14 10:48:40
Anna Kaminska 2008-03-14 09:44:51
Anna Kaminska 2008-03-14 09:41:15
Anna Kaminska 2008-03-14 09:10:41
Anna Kaminska 2008-03-14 08:42:52
Anna Kaminska 2008-03-14 08:37:06
Anna Kaminska 2008-03-14 08:33:54
Anna Kaminska 2008-03-14 08:29:05
Anna Kaminska 2008-03-14 08:20:12
Anna Kaminska 2008-03-14 08:07:44
Anna Kaminska 2008-03-13 15:20:59
Anna Kaminska 2008-03-13 15:01:04
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2008-03-12 13:56:32
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2008-03-12 13:14:45
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2008-03-12 13:05:04
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2008-03-12 12:52:20
Anna Kaminska 2008-03-12 12:52:18
Anna Kaminska 2008-03-11 11:15:34
Anna Kaminska 2008-03-11 10:55:49
Anna Kaminska 2008-03-11 10:55:12
Anna Kaminska 2008-03-11 10:55:11
Anna Kaminska 2008-03-10 09:52:20
w sprawie stosowania planu kont w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-03-10 09:21:07
w sprawie stosowania planu kont w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-03-10 09:17:27
w sprawie stosowania planu kont w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-03-10 09:13:55
w sprawie stosowania planu kont w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-03-10 09:08:50
Anna Kaminska 2008-03-07 14:01:04
Anna Kaminska 2008-03-07 13:48:07
Anna Kaminska 2008-03-07 13:26:14
Anna Kaminska 2008-03-07 13:09:39
Anna Kaminska 2008-03-07 12:55:58
Anna Kaminska 2008-03-07 12:44:30
Anna Kaminska 2008-03-07 12:30:59
Anna Kaminska 2008-03-07 12:16:30
Anna Kaminska 2008-03-07 12:06:56
Anna Kaminska 2008-03-07 11:10:39
Anna Kaminska 2008-03-07 11:01:24
Anna Kaminska 2008-03-07 10:23:10
Anna Kaminska 2008-03-07 10:12:17
Anna Kaminska 2008-03-07 09:55:18
Anna Kaminska 2008-03-07 09:44:16
Anna Kaminska 2008-03-07 09:20:44
Anna Kaminska 2008-03-07 09:00:25
Anna Kaminska 2008-03-07 08:40:17
Anna Kaminska 2008-03-07 08:25:27
Anna Kaminska 2008-03-07 08:03:22
Anna Kaminska 2008-03-06 14:28:51
Anna Kaminska 2008-03-06 14:06:33
Anna Kaminska 2008-03-06 13:54:20
Anna Kaminska 2008-03-06 13:40:48
Anna Kaminska 2008-03-06 13:23:15
Anna Kaminska 2008-03-06 13:07:50
Anna Kaminska 2008-03-06 12:51:02
Anna Kaminska 2008-03-06 12:26:33
Anna Kaminska 2008-03-06 12:15:09
Anna Kaminska 2008-03-06 11:59:34
Anna Kaminska 2008-03-06 11:40:32
Anna Kaminska 2008-03-06 11:09:48
Anna Kaminska 2008-03-06 11:00:13
Anna Kaminska 2008-03-06 10:37:32
Anna Kaminska 2008-03-06 10:18:07
Anna Kaminska 2008-03-06 10:06:37
Anna Kaminska 2008-03-06 09:36:26
Anna Kaminska 2008-03-06 09:23:06
Anna Kaminska 2008-03-06 09:05:49
Anna Kaminska 2008-03-06 08:53:51
Anna Kaminska 2008-03-06 08:37:43
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-03-04 15:11:00
Anna Kaminska 2008-03-04 10:53:45
Anna Kaminska 2008-03-04 10:50:05
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 86.755,91 zł przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Wałbrzychu, po zgonie najemców. Anna Kaminska 2008-03-04 10:42:34
w sprawie stosowania planu kont organu Anna Kaminska 2008-03-04 10:34:16
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego. Anna Kaminska 2008-03-03 18:13:53
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego. Anna Kaminska 2008-03-03 18:01:49
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego. Anna Kaminska 2008-03-03 18:01:16
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego. Anna Kaminska 2008-03-03 18:00:43
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego. Anna Kaminska 2008-03-03 17:59:55
Anna Kaminska 2008-03-03 11:32:29
Robert Hadaś Anna Kaminska 2008-03-03 11:20:41
Anna Kaminska 2008-03-03 11:08:40
Anna Kaminska 2008-03-03 10:48:40
Anna Kaminska 2008-03-03 10:14:45
Anna Kaminska 2008-03-03 10:07:22
Anna Kaminska 2008-03-03 09:17:11
Anna Kaminska 2008-03-03 09:03:58
Administrator 2008-02-28 15:25:54
Administrator 2008-02-28 13:49:54
Administrator 2008-02-28 13:45:57
Administrator 2008-02-28 13:41:01
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, dla nieruchomości dzierżawionych przez NZOZ Anna Kaminska 2008-02-26 14:25:00
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, dla nieruchomości dzierżawionych przez NZOZ Anna Kaminska 2008-02-26 14:25:00
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, dla nieruchomości dzierżawionych przez NZOZ Anna Kaminska 2008-02-26 14:25:00
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, dla nieruchomości dzierżawionych przez NZOZ Anna Kaminska 2008-02-26 14:24:25
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, dla nieruchomości dzierżawionych przez NZOZ Anna Kaminska 2008-02-26 14:24:25
Anna Kaminska 2008-02-26 14:24:23
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia Stałego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2008-02-26 13:44:54
w sprawie umorzenia należności przejętych przez Gminę Wałbrzych po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-02-22 10:07:06
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację zadań proekologicznych Anna Kaminska 2008-02-21 15:17:51
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizację zadań proekologicznych Anna Kaminska 2008-02-21 13:32:46
Anna Kaminska 2008-02-20 08:18:41
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/04 z dnia 17 lutego 2004r., w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha Anna Kaminska 2008-02-19 11:59:38
Anna Kaminska 2008-02-18 15:30:08
Anna Kaminska 2008-02-18 13:01:17
Anna Kaminska 2008-02-18 12:51:53
Anna Kaminska 2008-02-18 12:48:24
Anna Kaminska 2008-02-18 12:39:27
Anna Kaminska 2008-02-18 12:34:40
Anna Kaminska 2008-02-18 12:30:04
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 5 Anna Kaminska 2008-02-18 09:00:22
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 927/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 grudnia 2007r. dotyczącego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości bez zabudowań Anna Kaminska 2008-02-18 08:52:52
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WSSE „Invest Park" Sp. z o.o. w Wałbrzychu Anna Kaminska 2008-02-15 15:24:58
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Bożenie Tasak, kierownikowi Żłobka Samorządowego nr 5 w Wałbrzychu, ul. Z. Nałkowskiej 4a. Anna Kaminska 2008-02-15 10:24:52
Anna Kaminska 2008-02-15 10:10:51
Anna Kaminska 2008-02-15 09:49:08
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Anna Kaminska 2008-02-14 14:47:53
Anna Kaminska 2008-02-14 14:27:59
Anna Kaminska 2008-02-14 14:27:59
Anna Kaminska 2008-02-14 14:27:59
Anna Kaminska 2008-02-14 14:27:23
Anna Kaminska 2008-02-14 14:18:23
Anna Kaminska 2008-02-14 14:14:38
Anna Kaminska 2008-02-14 14:10:34
Anna Kaminska 2008-02-13 10:49:36
Anna Kaminska 2008-02-13 10:49:36
Anna Kaminska 2008-02-13 10:49:01
Anna Kaminska 2008-02-13 10:49:00
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2008-02-13 09:31:12
Anna Kaminska 2008-02-13 08:59:50
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanym zarządzeniem nr 626/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 września 2006 roku Anna Kaminska 2008-02-11 09:45:14
w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2008-02-11 09:29:30
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych wymienionych w zarządzeniu oraz powołania doraźnej wspólnej komisji ds. likwidacji Anna Kaminska 2008-02-11 09:05:00
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2008 rok Anna Kaminska 2008-02-11 08:18:44
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2008 rok Anna Kaminska 2008-02-11 08:09:15
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2008 rok Anna Kaminska 2008-02-11 07:59:52
w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Anna Kaminska 2008-02-08 15:27:08
Anna Kaminska 2008-02-08 11:57:11
Anna Kaminska 2008-02-08 11:51:13
Anna Kaminska 2008-02-07 11:14:56
Anna Kaminska 2008-02-07 10:44:15
w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 79/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ceramiki artystycznej, będącej przedmiotem U Anna Kaminska 2008-02-06 14:38:37
w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 79/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ceramiki artystycznej, będącej przedmiotem U Anna Kaminska 2008-02-06 14:38:37
w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 79/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ceramiki artystycznej, będącej przedmiotem U Anna Kaminska 2008-02-06 14:38:35
Anna Kaminska 2008-02-06 14:38:34
Anna Kaminska 2008-02-05 08:31:01
Anna Kaminska 2008-02-05 08:02:27
Anna Kaminska 2008-02-05 07:56:07
Anna Kaminska 2008-02-05 07:56:07
Anna Kaminska 2008-02-05 07:56:07
Anna Kaminska 2008-02-05 07:56:07
Anna Kaminska 2008-02-05 07:56:07
Anna Kaminska 2008-02-05 07:56:07
Anna Kaminska 2008-02-05 07:55:32
Anna Kaminska 2008-02-04 15:30:48
Anna Kaminska 2008-02-04 15:24:46
Anna Kaminska 2008-02-04 15:24:44
Anna Kaminska 2008-02-04 15:24:42
Anna Kaminska 2008-02-04 15:24:39
Anna Kaminska 2008-02-04 15:24:37
Anna Kaminska 2008-02-04 15:24:34
Anna Kaminska 2008-02-04 15:01:32
Anna Kaminska 2008-02-04 14:03:02
Anna Kaminska 2008-02-04 13:54:31
Anna Kaminska 2008-02-04 13:44:13
Anna Kaminska 2008-02-01 13:58:32
Anna Kaminska 2008-02-01 13:21:24
Anna Kaminska 2008-02-01 13:16:09
Anna Kaminska 2008-02-01 11:01:23
Anna Kaminska 2008-02-01 10:00:18
Anna Kaminska 2008-02-01 09:54:05
Anna Kaminska 2008-02-01 09:49:44
Anna Kaminska 2008-02-01 09:14:58
Anna Kaminska 2008-02-01 08:46:34
Anna Kaminska 2008-02-01 07:52:09
Anna Kaminska 2008-01-31 12:42:25
Anna Kaminska 2008-01-31 12:22:47
Anna Kaminska 2008-01-31 12:01:55
Anna Kaminska 2008-01-31 11:54:26
Anna Kaminska 2008-01-31 11:47:06
Anna Kaminska 2008-01-31 11:16:49
Anna Kaminska 2008-01-30 15:16:20
Anna Kaminska 2008-01-30 14:56:05
Anna Kaminska 2008-01-30 14:55:27
Anna Kaminska 2008-01-30 14:36:22
Anna Kaminska 2008-01-30 12:49:59
Anna Kaminska 2008-01-30 10:06:19
Anna Kaminska 2008-01-30 09:37:38
Anna Kaminska 2008-01-30 09:32:29
Anna Kaminska 2008-01-29 13:05:51
Anna Kaminska 2008-01-29 12:46:09
Anna Kaminska 2008-01-29 12:35:11
Anna Kaminska 2008-01-29 12:23:37
Anna Kaminska 2008-01-29 12:10:05
Anna Kaminska 2008-01-29 11:57:35
Anna Kaminska 2008-01-29 11:49:18
Anna Kaminska 2008-01-29 11:36:33
Anna Kaminska 2008-01-29 11:25:34
Anna Kaminska 2008-01-29 11:13:01
Anna Kaminska 2008-01-29 11:09:27
Anna Kaminska 2008-01-29 10:59:46
Anna Kaminska 2008-01-29 10:49:28
Anna Kaminska 2008-01-29 10:23:04
Anna Kaminska 2008-01-29 09:36:20
Anna Kaminska 2008-01-29 09:12:15
Anna Kaminska 2008-01-29 08:44:36
Anna Kaminska 2008-01-28 14:50:11
Anna Kaminska 2008-01-28 14:24:03
Anna Kaminska 2008-01-28 13:59:46
Anna Kaminska 2008-01-28 13:42:53
Anna Kaminska 2008-01-28 13:12:22
Anna Kaminska 2008-01-28 12:02:02
Anna Kaminska 2008-01-28 10:01:19
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali użytkowych w Wałbrzychu najemcy. Anna Kaminska 2008-01-27 16:47:37
Anna Kaminska 2008-01-27 15:18:03
Anna Kaminska 2008-01-27 14:48:11
Anna Kaminska 2008-01-27 14:07:19
Anna Kaminska 2008-01-27 14:03:18
Anna Kaminska 2008-01-26 16:44:10
Anna Kaminska 2008-01-26 16:05:14
Anna Kaminska 2008-01-26 15:19:52
Anna Kaminska 2008-01-26 15:05:03
Anna Kaminska 2008-01-26 12:51:45
Anna Kaminska 2008-01-25 15:02:24
Anna Kaminska 2008-01-25 14:40:25
Anna Kaminska 2008-01-25 14:25:41
Anna Kaminska 2008-01-25 14:16:04
Anna Kaminska 2008-01-25 13:43:51
Anna Kaminska 2008-01-25 13:33:07
Anna Kaminska 2008-01-25 13:14:52
Anna Kaminska 2008-01-25 12:48:19
Anna Kaminska 2008-01-25 12:28:54
Anna Kaminska 2008-01-25 12:28:52
Anna Kaminska 2008-01-25 12:08:45
Anna Kaminska 2008-01-25 11:53:20
Anna Kaminska 2008-01-25 11:45:46
Anna Kaminska 2008-01-25 11:25:59
Anna Kaminska 2008-01-25 10:50:30
Anna Kaminska 2008-01-25 10:50:29
Anna Kaminska 2008-01-25 10:49:53
Anna Kaminska 2008-01-25 10:38:11
Anna Kaminska 2008-01-25 10:22:32
Anna Kaminska 2008-01-25 10:08:58
Anna Kaminska 2008-01-25 09:52:49
Anna Kaminska 2008-01-24 14:50:05
Anna Kaminska 2008-01-24 14:35:15
Anna Kaminska 2008-01-24 14:20:09
Anna Kaminska 2008-01-24 14:02:45
Anna Kaminska 2008-01-24 13:53:31
Anna Kaminska 2008-01-24 13:38:44
Anna Kaminska 2008-01-24 13:28:24
Anna Kaminska 2008-01-24 13:18:28
Anna Kaminska 2008-01-24 13:09:17
Anna Kaminska 2008-01-24 12:58:31
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 661/2001 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych Anna Kaminska 2008-01-24 12:16:13
Anna Kaminska 2008-01-23 15:30:57
Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI Anna Kaminska 2008-01-23 15:22:14
Anna Kaminska 2008-01-23 15:13:08
Anna Kaminska 2008-01-23 14:58:12
Anna Kaminska 2008-01-23 14:51:17
Anna Kaminska 2008-01-23 14:30:31
Anna Kaminska 2008-01-23 14:15:49
Anna Kaminska 2008-01-23 14:04:04
Anna Kaminska 2008-01-23 13:54:14
Anna Kaminska 2008-01-23 13:47:22
(STAN ZDROWIA, PRZEGĘSZCZENIE, ZMIANA SYTUACJI MATERIALNEJ, STAN TECHNICZNY, ROZBIÓRKI, POŻAR, KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ORAZ W PRZYPADKU PRZEZNACZENIA LOKALU DO ZBYCIA) Anna Kaminska 2008-01-23 13:39:59
Anna Kaminska 2008-01-23 13:25:22
Anna Kaminska 2008-01-23 13:09:26
Anna Kaminska 2008-01-23 12:58:45
Anna Kaminska 2008-01-23 12:48:46
Anna Kaminska 2008-01-23 12:36:21
Anna Kaminska 2008-01-23 12:17:28
Anna Kaminska 2008-01-23 12:04:33
Anna Kaminska 2008-01-23 11:51:52
Anna Kaminska 2008-01-22 13:20:48
Anna Kaminska 2008-01-22 12:57:45
Anna Kaminska 2008-01-22 12:40:38
Anna Kaminska 2008-01-22 12:14:13
Anna Kaminska 2008-01-22 12:03:40
Anna Kaminska 2008-01-22 11:53:20
Anna Kaminska 2008-01-22 11:43:18
Anna Kaminska 2008-01-22 11:25:59
Anna Kaminska 2008-01-22 11:17:30
Anna Kaminska 2008-01-22 11:14:00
Anna Kaminska 2008-01-22 11:01:44
Anna Kaminska 2008-01-22 10:25:50
Anna Kaminska 2008-01-22 10:10:01
Anna Kaminska 2008-01-21 15:27:57
Anna Kaminska 2008-01-21 15:20:10
Anna Kaminska 2008-01-21 15:12:37
Anna Kaminska 2008-01-21 15:05:23
Anna Kaminska 2008-01-21 14:49:58
Anna Kaminska 2008-01-21 14:12:14
Anna Kaminska 2008-01-21 13:47:12
Anna Kaminska 2008-01-21 13:40:56
Anna Kaminska 2008-01-21 13:30:59
Anna Kaminska 2008-01-21 13:14:33
Anna Kaminska 2008-01-21 13:04:48
Anna Kaminska 2008-01-21 12:48:05
Anna Kaminska 2008-01-21 12:39:38
Anna Kaminska 2008-01-21 12:30:45
Anna Kaminska 2008-01-21 11:10:04
Anna Kaminska 2008-01-21 10:50:40
Anna Kaminska 2008-01-21 10:45:16
Anna Kaminska 2008-01-21 10:38:27
Anna Kaminska 2008-01-21 10:29:04
Anna Kaminska 2008-01-21 10:14:06
Anna Kaminska 2008-01-21 09:38:04
Anna Kaminska 2008-01-21 09:27:04
Anna Kaminska 2008-01-21 09:13:30
Anna Kaminska 2008-01-21 08:51:46
Anna Kaminska 2008-01-21 08:33:22
Anna Kaminska 2008-01-21 08:20:46
Anna Kaminska 2008-01-21 08:11:27
Anna Kaminska 2008-01-21 08:01:26
Anna Kaminska 2008-01-21 07:49:55
Anna Kaminska 2008-01-18 15:24:49
Anna Kaminska 2008-01-18 15:12:19
Anna Kaminska 2008-01-18 15:03:43
Anna Kaminska 2008-01-18 14:47:13
Anna Kaminska 2008-01-18 14:37:04
Anna Kaminska 2008-01-18 14:30:35
Anna Kaminska 2008-01-18 14:17:41
Anna Kaminska 2008-01-18 14:08:52
Anna Kaminska 2008-01-18 13:47:58
(STAN ZDROWIA, PRZEGĘSZCZENIE, ZMIANA SYTUACJI MATERIALNEJ, STAN TECHNICZNY, ROZBIÓRKI, POŻAR, KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ORAZ W PRZYPADKU PRZEZNACZENIA LOKALU DO ZBYCIA) Anna Kaminska 2008-01-18 13:39:51
Anna Kaminska 2008-01-18 13:18:16
Anna Kaminska 2008-01-18 13:10:04
Anna Kaminska 2008-01-18 12:57:45
Anna Kaminska 2008-01-18 10:11:43
Anna Kaminska 2008-01-16 13:43:15
Anna Kaminska 2008-01-16 13:32:30
Anna Kaminska 2008-01-16 13:15:33
Anna Kaminska 2008-01-16 13:08:51
Anna Kaminska 2008-01-16 13:01:18
Anna Kaminska 2008-01-16 12:35:46
Anna Kaminska 2008-01-16 12:17:44
Anna Kaminska 2008-01-16 12:05:27
Anna Kaminska 2008-01-16 11:13:09
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 5 Anna Kaminska 2008-01-15 17:25:56
Anna Kaminska 2008-01-15 13:09:17
Anna Kaminska 2008-01-15 12:51:10
Anna Kaminska 2008-01-15 12:15:32
Anna Kaminska 2008-01-15 12:03:21
Anna Kaminska 2008-01-15 11:56:00
Anna Kaminska 2008-01-15 11:30:35
Anna Kaminska 2008-01-14 14:10:51
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie Anna Kaminska 2008-01-14 13:50:52
Anna Kaminska 2008-01-14 13:40:34
Anna Kaminska 2008-01-14 13:30:45
Anna Kaminska 2008-01-14 13:03:34
Anna Kaminska 2008-01-14 12:46:05
Anna Kaminska 2008-01-14 12:38:11
Wyciąg z rejestru instytucji kultutry Anna Kaminska 2008-01-14 12:28:03
Anna Kaminska 2008-01-14 12:12:21
Anna Kaminska 2008-01-14 12:00:42
Anna Kaminska 2008-01-14 11:30:46
Anna Kaminska 2008-01-14 10:44:48
Anna Kaminska 2008-01-14 10:38:54
Anna Kaminska 2008-01-14 10:34:56
Anna Kaminska 2008-01-14 10:19:48
Anna Kaminska 2008-01-14 10:07:27
Anna Kaminska 2008-01-14 10:00:11
Anna Kaminska 2008-01-14 09:52:33
Anna Kaminska 2008-01-14 09:46:15
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poszerzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego poło Anna Kaminska 2008-01-14 09:29:44
w sprawie: procedury utworzenia, aktualizowania, oraz wykorzystania danych zawartych w „mapie aktywności organizacji pozarządowych” Anna Kaminska 2008-01-14 09:19:42
w sprawie: procedury utworzenia, aktualizowania, oraz wykorzystania danych zawartych w „mapie aktywności organizacji pozarządowych” Anna Kaminska 2008-01-14 09:13:21
w sprawie: procedury utworzenia, aktualizowania, oraz wykorzystania danych zawartych w „mapie aktywności organizacji pozarządowych” Anna Kaminska 2008-01-14 09:09:55
w sprawie: procedury utworzenia, aktualizowania, oraz wykorzystania danych zawartych w „mapie aktywności organizacji pozarządowych” Anna Kaminska 2008-01-14 09:09:55
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-01-11 13:26:52
Anna Kaminska 2008-01-11 10:54:03
Anna Kaminska 2008-01-10 11:27:22
Anna Kaminska 2008-01-10 11:02:10
Anna Kaminska 2008-01-10 10:56:59
Anna Kaminska 2008-01-09 10:17:22
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miast Wałbrzych na 2008 rok Anna Kaminska 2008-01-09 08:49:08
w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miast Wałbrzych na 2008 rok odrę Anna Kaminska 2008-01-09 08:36:13
w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. opracowania planu i wdrożenia Systemu Informacji Geograficznej w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Anna Kaminska 2008-01-09 08:02:56
w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. opracowania planu i wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów IntraDok w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Anna Kaminska 2008-01-09 07:51:26
W sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu dłużnikom. Anna Kaminska 2008-01-08 10:27:15
Anna Kaminska 2008-01-07 14:23:52
Anna Kaminska 2008-01-07 14:07:41
Anna Kaminska 2008-01-07 13:57:31
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2008-01-07 13:05:18
Anna Kaminska 2008-01-07 10:28:40
Anna Kaminska 2008-01-07 09:44:17
Anna Kaminska 2008-01-05 15:30:56
Anna Kaminska 2008-01-05 13:36:41
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów" Anna Kaminska 2007-12-27 11:18:54
Anna Kaminska 2007-12-27 10:31:28
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2007-12-21 14:06:26
Anna Kaminska 2007-12-21 14:03:28
Anna Kaminska 2007-12-21 09:13:40
Anna Kaminska 2007-12-18 14:12:08
Anna Kaminska 2007-12-17 14:56:33
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 22.410,37 zł przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu najmu lokali mieszkalnych Anna Kaminska 2007-12-17 14:56:33
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 22.410,37 zł przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu najmu lokali mieszkalnych Anna Kaminska 2007-12-17 14:56:33
Anna Kaminska 2007-12-17 13:27:56
Anna Kaminska 2007-12-17 07:33:42
Anna Kaminska 2007-12-14 08:30:32
Anna Kaminska 2007-12-13 13:45:48
Anna Kaminska 2007-12-13 08:46:20
Anna Kaminska 2007-12-05 10:26:25
Anna Kaminska 2007-12-03 10:59:28
Anna Kaminska 2007-12-03 10:52:35
Anna Kaminska 2007-12-03 07:58:56
Anna Kaminska 2007-11-30 11:04:13
Anna Kaminska 2007-11-30 10:57:41
Anna Kaminska 2007-11-30 10:49:30
Anna Kaminska 2007-11-30 10:45:38
Anna Kaminska 2007-11-30 10:37:43
Anna Kaminska 2007-11-30 10:33:32
Anna Kaminska 2007-11-30 10:29:21
Anna Kaminska 2007-11-30 10:23:13
Anna Kaminska 2007-11-30 10:18:08
Anna Kaminska 2007-11-30 10:11:37
Anna Kaminska 2007-11-30 09:54:26
Anna Kaminska 2007-11-30 08:30:44
Anna Kaminska 2007-11-30 08:26:30
Anna Kaminska 2007-11-30 08:19:58
Anna Kaminska 2007-11-30 08:15:18
Anna Kaminska 2007-11-30 08:08:43
Anna Kaminska 2007-11-30 07:52:23
Anna Kaminska 2007-11-30 07:45:36
Anna Kaminska 2007-11-29 15:11:09
Anna Kaminska 2007-11-29 14:23:02
Anna Kaminska 2007-11-29 14:18:10
Anna Kaminska 2007-11-29 14:13:10
Anna Kaminska 2007-11-29 14:07:00
Anna Kaminska 2007-11-29 13:57:27
Anna Kaminska 2007-11-29 13:48:27
Anna Kaminska 2007-11-29 13:35:40
Anna Kaminska 2007-11-29 13:12:54
Anna Kaminska 2007-11-29 13:04:38
Anna Kaminska 2007-11-29 12:58:42
Anna Kaminska 2007-11-28 09:58:31
Anna Kaminska 2007-11-28 09:44:58
Anna Kaminska 2007-11-28 09:33:05
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Pod Anna Kaminska 2007-11-28 08:59:40
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych i garaży stanowiących zasób Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do przetargu i negocjacji miesięcznej stawki czyns Anna Kaminska 2007-11-27 16:51:48
w sprawie przyznania stypendiów dla studentów wyższych uczelni mających siedzibą lub jilią w Gminie Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-11-27 14:39:26
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-11-27 14:18:45
w sprawie przeprowadzenia spisu uzupełniającego środków trwałych i pozostałych środków trwałych dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo śZamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-11-27 13:53:30
Anna Kaminska 2007-11-27 13:28:11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, zabudowanej budynkiem warsztatowym, położonej w Wałbrzychu przy ul. Ludowej stanowiącej własnoś Anna Kaminska 2007-11-27 12:23:24
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Schroniska dla Zwierząt Anna Kaminska 2007-11-27 12:16:27
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jakc działki nr 179/12 i 179/14 obręb nr 47 Podzamcze niezbędnego do poprawienia warunkóv zagospodarowania nie Anna Kaminska 2007-11-27 12:06:39
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane wolnostojącym budynkiem szkoły wyższej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Ob Westerplatte nr 39 na rzecz użytkownika wieczy Anna Kaminska 2007-11-27 11:55:57
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-11-27 11:40:52
w sprawie powołania doraźnej wspólnej Komisji do oceny zasadności dokonani likwidacji pozostałych środków trwałych wymienionych w zarządzeniu, będących przedmiotem Umowy dzierżawy nr 1461/ Anna Kaminska 2007-11-27 11:26:01
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2007-11-27 11:15:50
w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz zespołu zadaniowego Anna Kaminska 2007-11-27 10:59:07
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogianiczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Miłej przeznaczonej pod bu Anna Kaminska 2007-11-27 10:50:36
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 433/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 czerwc; 2006 w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejmowania nieruchomości m rzecz Gminy Wałbrzych oraz pr Anna Kaminska 2007-11-27 10:39:43
w sprawie powołania doraźnej Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań w dniu 11.10.2007 r., dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-11-27 10:28:13
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2007-11-27 10:11:12
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-11-26 15:20:39
Anna Kaminska 2007-11-26 12:29:25
w sprawie zmiany zarządzenia nr 809/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09 listopada 2007 r. w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 5 im. K. K. Baczy Anna Kaminska 2007-11-26 12:11:57
w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha n 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozy łącznej kwoty długu na koniec roki budżetowego i lata następne, wynikając Anna Kaminska 2007-11-26 11:48:50
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2007-11-26 11:37:32
w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej. Anna Kaminska 2007-11-26 11:29:29
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa 171 stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, sk Anna Kaminska 2007-11-26 11:18:06
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, zabudowanej garażem, położonej w Wałbrzychu przy ul. Obrońców Westerplatte stanowiącej własno Anna Kaminska 2007-11-26 11:08:38
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonego w Wałbrzychu przy ul Wrocławskiej 140/4 z równoczesną sp Anna Kaminska 2007-11-26 10:55:41
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 345/04 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 czerwca 2004 r. Anna Kaminska 2007-11-26 10:35:05
w sprawie powołania doraźnej Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań w dniu 15.11.2007 r., dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-11-26 10:21:38
w sprawie powołania doraźnej wspólnej Komisji do oceny zasadności dokonani likwidacji pozostałych środków trwałych wymienionych w zarządzeniu, będącycl przedmiotem Umowy użyczenia nr 744/0 Anna Kaminska 2007-11-26 10:05:23
w sprawie powołania doraźnej wspólnej Komisji do oceny zasadności dokonani likwidacji pozostałych środków trwałych wymienionych w zarządzeniu, będącycl przedmiotem Umowy użyczenia nr 744/0 Anna Kaminska 2007-11-26 09:58:03
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-11-26 09:42:41
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Wałbrzychu najemcom. Anna Kaminska 2007-11-26 09:24:22
Anna Kaminska 2007-11-26 09:03:22
Anna Kaminska 2007-11-26 08:56:15
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu dłużnikom. Anna Kaminska 2007-11-21 15:22:21
Anna Kaminska 2007-11-21 11:50:30
Anna Kaminska 2007-11-21 11:42:10
Anna Kaminska 2007-11-21 11:28:51
Anna Kaminska 2007-11-21 11:17:55
w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Dyrektorowi Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-11-21 09:25:18
w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Dyrektorowi Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-11-21 09:25:18
w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 497/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcj inwentaryzacyjnej. Anna Kaminska 2007-11-20 11:20:24
Anna Kaminska 2007-11-20 07:49:35
Anna Kaminska 2007-11-19 14:59:57
Anna Kaminska 2007-11-19 14:34:31
Anna Kaminska 2007-11-19 14:28:25
Anna Kaminska 2007-11-19 14:21:53
Anna Kaminska 2007-11-19 14:16:10
Anna Kaminska 2007-11-19 14:08:49
Anna Kaminska 2007-11-19 14:02:33
Anna Kaminska 2007-11-19 13:58:19
Anna Kaminska 2007-11-19 13:52:11
Anna Kaminska 2007-11-19 13:48:37
Anna Kaminska 2007-11-19 13:43:38
Anna Kaminska 2007-11-19 13:40:02
Anna Kaminska 2007-11-19 13:36:01
Anna Kaminska 2007-11-19 13:31:31
Anna Kaminska 2007-11-19 13:25:59
Anna Kaminska 2007-11-19 13:19:58
Anna Kaminska 2007-11-19 13:15:46
Anna Kaminska 2007-11-19 13:11:35
Anna Kaminska 2007-11-19 13:07:29
Anna Kaminska 2007-11-19 13:03:59
Anna Kaminska 2007-11-19 13:00:35
Anna Kaminska 2007-11-19 12:51:45
Anna Kaminska 2007-11-19 12:48:04
Anna Kaminska 2007-11-19 12:42:53
Anna Kaminska 2007-11-19 12:26:34
Anna Kaminska 2007-11-19 12:20:13
Anna Kaminska 2007-11-19 12:16:43
Anna Kaminska 2007-11-19 12:12:28
Anna Kaminska 2007-11-19 12:12:28
Anna Kaminska 2007-11-19 12:11:50
Anna Kaminska 2007-11-19 12:11:49
Anna Kaminska 2007-11-19 12:06:56
Anna Kaminska 2007-11-19 12:01:49
Anna Kaminska 2007-11-19 11:45:23
Anna Kaminska 2007-11-19 11:39:20
Anna Kaminska 2007-11-19 11:32:57
Anna Kaminska 2007-11-19 11:24:26
Anna Kaminska 2007-11-19 10:42:37
Anna Kaminska 2007-11-19 10:00:56
Anna Kaminska 2007-11-19 09:44:01
Anna Kaminska 2007-11-19 08:19:42
Anna Kaminska 2007-11-16 15:11:40
Anna Kaminska 2007-11-16 14:54:13
Anna Kaminska 2007-11-16 14:45:19
Anna Kaminska 2007-11-16 14:32:49
Anna Kaminska 2007-11-16 14:22:11
Anna Kaminska 2007-11-16 14:01:52
Anna Kaminska 2007-11-16 13:52:51
Anna Kaminska 2007-11-16 12:23:22
Anna Kaminska 2007-11-16 12:17:32
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Pułaskiego przeznaczonej p Anna Kaminska 2007-11-14 13:56:06
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Pułaskiego przeznaczonej p Anna Kaminska 2007-11-14 13:56:06
Anna Kaminska 2007-11-14 07:48:13
Anna Kaminska 2007-11-13 15:38:41
w sprawie ogłoszenia konkursu „Przedsiębiorczość po raz pierwszy" oraz określenia jego regulaminu. Anna Kaminska 2007-11-12 09:53:00
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2007-11-12 09:24:05
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2007-11-12 09:23:30
Anna Kaminska 2007-11-12 09:13:29
w sprawie wykazu komunalnych lokali użytkowych podlegających zwolnieniom w stawkach czynszu w najmie komunalnych lokali użytkowych. Anna Kaminska 2007-11-07 13:54:53
Anna Kaminska 2007-11-07 09:11:04
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Wałbrzychu najemcom Anna Kaminska 2007-11-05 14:44:25
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu dłużnikom. Anna Kaminska 2007-11-05 14:33:35
w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu dłużnikom. Anna Kaminska 2007-11-05 14:25:59
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za lokal mieszkalny w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-11-05 14:07:16
w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu dłużnikom. Anna Kaminska 2007-11-05 13:54:58
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 433/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 czerwc; 2006 w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejmowania nieruchomości m rzecz Gminy Wałbrzych oraz pr Anna Kaminska 2007-11-05 13:42:35
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 133/4 obręb nr 4 Szczawienko niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoś Anna Kaminska 2007-11-05 13:35:47
Anna Kaminska 2007-10-30 12:00:12
Anna Kaminska 2007-10-30 11:09:26
Anna Kaminska 2007-10-30 09:55:15
Anna Kaminska 2007-10-29 11:30:29
Anna Kaminska 2007-10-26 14:42:16
Anna Kaminska 2007-10-26 14:15:20
Anna Kaminska 2007-10-26 13:52:47
Anna Kaminska 2007-10-26 13:41:01
Anna Kaminska 2007-10-26 13:21:24
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-10-26 12:31:25
Anna Kaminska 2007-10-26 12:14:58
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, zabudowanej budynkiem warsztatowym, położonej w Wałbrzychu przy ul. Ludowej stanowiącej własnoś Anna Kaminska 2007-10-26 11:14:02
Anna Kaminska 2007-10-25 11:10:04
Anna Kaminska 2007-10-25 10:57:21
Anna Kaminska 2007-10-25 10:47:01
Anna Kaminska 2007-10-25 10:39:46
Anna Kaminska 2007-10-25 10:05:04
ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-10-25 08:56:52
Anna Kaminska 2007-10-25 07:42:20
Anna Kaminska 2007-10-24 14:10:54
Anna Kaminska 2007-10-24 13:51:48
Anna Kaminska 2007-10-24 13:39:19
Anna Kaminska 2007-10-24 13:07:01
Anna Kaminska 2007-10-24 12:50:47
Anna Kaminska 2007-10-24 12:36:47
Anna Kaminska 2007-10-24 11:47:07
Anna Kaminska 2007-10-24 11:17:14
Anna Kaminska 2007-10-24 10:54:59
Anna Kaminska 2007-10-24 10:43:57
Anna Kaminska 2007-10-24 10:20:43
Anna Kaminska 2007-10-24 10:06:33
w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu dłużnikom. Anna Kaminska 2007-10-24 09:10:19
Anna Kaminska 2007-10-23 15:29:08
Anna Kaminska 2007-10-23 15:22:43
Anna Kaminska 2007-10-23 15:10:04
Anna Kaminska 2007-10-23 14:55:40
Anna Kaminska 2007-10-23 14:39:45
Anna Kaminska 2007-10-23 14:30:32
Anna Kaminska 2007-10-23 14:08:09
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-10-23 13:09:46
Anna Kaminska 2007-10-22 13:57:11
Anna Kaminska 2007-10-22 13:43:50
ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-10-19 12:17:39
Anna Kaminska 2007-10-19 11:47:04
Anna Kaminska 2007-10-19 11:37:34
Anna Kaminska 2007-10-19 11:15:39
Anna Kaminska 2007-10-19 10:49:40
Anna Kaminska 2007-10-19 10:36:56
Anna Kaminska 2007-10-19 09:45:58
Anna Kaminska 2007-10-19 09:33:01
Anna Kaminska 2007-10-19 09:16:52
Anna Kaminska 2007-10-19 08:46:47
Anna Kaminska 2007-10-19 08:36:10
Anna Kaminska 2007-10-19 08:36:10
Anna Kaminska 2007-10-19 08:35:30
Anna Kaminska 2007-10-18 16:05:24
Anna Kaminska 2007-10-18 15:59:59
Anna Kaminska 2007-10-18 15:52:15
Anna Kaminska 2007-10-18 15:44:37
Anna Kaminska 2007-10-18 15:36:28
Anna Kaminska 2007-10-18 15:20:57
Anna Kaminska 2007-10-18 14:36:08
Anna Kaminska 2007-10-18 14:10:22
Anna Kaminska 2007-10-18 13:54:34
Anna Kaminska 2007-10-18 13:43:54
Anna Kaminska 2007-10-18 12:46:12
Anna Kaminska 2007-10-18 12:18:43
Anna Kaminska 2007-10-18 10:11:31
Anna Kaminska 2007-10-18 09:50:10
Anna Kaminska 2007-10-18 09:44:35
Anna Kaminska 2007-10-18 09:31:50
Anna Kaminska 2007-10-18 09:22:26
Anna Kaminska 2007-10-18 09:10:33
Anna Kaminska 2007-10-18 09:02:14
Anna Kaminska 2007-10-18 08:51:13
Anna Kaminska 2007-10-17 14:04:00
Anna Kaminska 2007-10-17 13:55:40
Anna Kaminska 2007-10-17 13:42:26
Anna Kaminska 2007-10-17 13:28:24
Anna Kaminska 2007-10-17 13:14:21
Anna Kaminska 2007-10-17 12:48:34
Anna Kaminska 2007-10-17 12:34:00
Anna Kaminska 2007-10-17 12:11:45
Anna Kaminska 2007-10-17 11:46:52
Anna Kaminska 2007-10-17 11:31:28
Anna Kaminska 2007-10-17 11:16:07
Anna Kaminska 2007-10-17 11:03:13
w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Anna Kaminska 2007-10-17 09:58:19
Anna Kaminska 2007-10-17 09:31:29
Anna Kaminska 2007-10-17 09:10:52
Anna Kaminska 2007-10-17 08:48:31
Anna Kaminska 2007-10-17 08:37:53
Anna Kaminska 2007-10-17 08:28:22
Anna Kaminska 2007-10-17 08:15:11
Anna Kaminska 2007-10-17 07:58:54
Anna Kaminska 2007-10-16 13:04:44
Anna Kaminska 2007-10-16 11:01:42
Anna Kaminska 2007-10-16 10:40:36
Anna Kaminska 2007-10-16 10:33:21
Anna Kaminska 2007-10-16 09:56:42
Anna Kaminska 2007-10-16 09:51:10
Anna Kaminska 2007-10-16 09:45:13
Anna Kaminska 2007-10-16 09:41:52
Anna Kaminska 2007-10-16 09:34:27
Anna Kaminska 2007-10-16 09:26:10
Anna Kaminska 2007-10-16 09:16:16
Anna Kaminska 2007-10-16 09:09:28
Anna Kaminska 2007-10-16 08:56:03
Anna Kaminska 2007-10-16 08:51:26
Anna Kaminska 2007-10-16 08:39:05
Anna Kaminska 2007-10-16 08:31:11
Anna Kaminska 2007-10-16 08:20:38
Anna Kaminska 2007-10-16 08:11:54
Anna Kaminska 2007-10-16 08:02:02
Anna Kaminska 2007-10-15 10:28:46
Anna Kaminska 2007-10-15 10:23:39
Anna Kaminska 2007-10-15 10:14:13
Anna Kaminska 2007-10-15 10:00:01
Anna Kaminska 2007-10-15 09:50:51
Anna Kaminska 2007-10-15 09:45:39
Anna Kaminska 2007-10-15 09:16:04
Anna Kaminska 2007-10-15 09:12:13
Anna Kaminska 2007-10-15 09:03:56
Anna Kaminska 2007-10-15 08:57:08
Anna Kaminska 2007-10-15 08:46:34
Anna Kaminska 2007-10-15 08:42:26
Anna Kaminska 2007-10-15 08:36:02
Anna Kaminska 2007-10-15 08:17:55
Anna Kaminska 2007-10-12 10:29:08
Anna Kaminska 2007-10-12 10:04:07
Anna Kaminska 2007-10-12 09:54:57
Anna Kaminska 2007-10-12 09:45:17
Anna Kaminska 2007-10-12 09:35:58
Anna Kaminska 2007-10-12 09:18:25
Anna Kaminska 2007-10-12 09:07:53
Anna Kaminska 2007-10-12 08:52:11
Anna Kaminska 2007-10-12 08:44:46
Anna Kaminska 2007-10-12 08:28:15
Anna Kaminska 2007-10-11 13:55:38
Anna Kaminska 2007-10-11 13:48:29
Anna Kaminska 2007-10-11 13:39:26
Anna Kaminska 2007-10-11 13:30:18
Anna Kaminska 2007-10-11 13:21:12
Anna Kaminska 2007-10-11 13:08:07
Anna Kaminska 2007-10-11 13:00:00
Anna Kaminska 2007-10-11 12:36:18
Anna Kaminska 2007-10-11 11:58:16
Anna Kaminska 2007-10-11 11:51:13
Anna Kaminska 2007-10-10 14:23:19
Anna Kaminska 2007-10-10 13:36:48
ORAZ INNYCH ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW PRACY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIE W ARCHIWUM UM I O WYNAGRODZENIU (ZUS – RP7) W CELU NALICZENIA KAP Anna Kaminska 2007-10-10 12:41:15
Anna Kaminska 2007-10-10 12:21:12
Anna Kaminska 2007-10-10 12:14:33
Anna Kaminska 2007-10-10 12:04:35
Anna Kaminska 2007-10-10 11:56:05
Anna Kaminska 2007-10-10 11:44:18
Anna Kaminska 2007-10-10 10:33:40
Anna Kaminska 2007-10-10 10:25:52
Anna Kaminska 2007-10-10 10:11:37
Anna Kaminska 2007-10-10 10:03:56
Anna Kaminska 2007-10-10 09:45:17
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy Anna Kaminska 2007-10-10 09:28:28
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy Anna Kaminska 2007-10-10 08:27:15
Anna Kaminska 2007-10-09 09:52:50
Anna Kaminska 2007-10-09 09:43:04
Anna Kaminska 2007-10-09 09:37:10
Anna Kaminska 2007-10-09 09:25:50
Anna Kaminska 2007-10-09 08:25:54
Anna Kaminska 2007-10-09 08:19:11
Anna Kaminska 2007-10-09 08:07:32
Anna Kaminska 2007-10-09 07:52:44
ul. Jana Matejki 2 Anna Kaminska 2007-10-08 14:40:13
ul. Jana Matejki 2 Anna Kaminska 2007-10-08 14:37:07
ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-10-08 14:27:47
Anna Kaminska 2007-10-08 13:36:37
Anna Kaminska 2007-10-08 13:11:25
Anna Kaminska 2007-10-08 09:07:16
Anna Kaminska 2007-10-08 08:49:58
Anna Kaminska 2007-10-05 13:17:10
Anna Kaminska 2007-10-05 11:35:41
Anna Kaminska 2007-10-05 11:25:19
Anna Kaminska 2007-10-03 15:11:04
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-10-02 12:08:41
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-10-02 11:29:45
w sprawie powołania doraźnej wspólnej Komisji ds. przejęcia majątku wymienionego w załączniku do niniejszego zarządzeniu, będącego przedmiotem Umowy użyczenia zawartej w dniu 1 sierpnia 200 Anna Kaminska 2007-10-02 11:21:02
w sprawie powołania doraźnej wspólnej Komisji ds. przejęcia majątku wymienionego w załączniku do niniejszego zarządzeniu, będącego przedmiotem Umowy użyczenia zawartej w dniu 1 sierpnia 200 Zespół Organizacyjny 2007-10-01 11:43:21
Anna Kaminska 2007-09-28 13:57:49
Anna Kaminska 2007-09-28 13:52:29
Anna Kaminska 2007-09-27 14:41:27
Anna Kaminska 2007-09-27 14:36:06
Anna Kaminska 2007-09-27 14:29:55
Anna Kaminska 2007-09-27 11:06:31
Anna Kaminska 2007-09-27 10:37:56
Anna Kaminska 2007-09-27 10:29:02
Anna Kaminska 2007-09-27 10:21:07
Anna Kaminska 2007-09-27 10:08:29
Anna Kaminska 2007-09-27 10:06:10
Anna Kaminska 2007-09-27 10:05:21
Anna Kaminska 2007-09-27 09:57:36
Anna Kaminska 2007-09-27 09:47:10
Anna Kaminska 2007-09-27 09:31:55
Anna Kaminska 2007-09-27 09:25:44
Anna Kaminska 2007-09-27 09:15:08
Anna Kaminska 2007-09-27 08:19:48
Anna Kaminska 2007-09-27 08:07:03
Anna Kaminska 2007-09-24 15:06:27
Anna Kaminska 2007-09-24 14:57:59
Anna Kaminska 2007-09-21 10:01:04
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-09-19 12:27:44
Anna Kaminska 2007-09-19 11:20:40
Anna Kaminska 2007-09-14 13:13:05
Anna Kaminska 2007-09-14 13:00:56
Anna Kaminska 2007-09-13 10:33:54
Anna Kaminska 2007-09-13 10:30:02
w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami znajdującymi się w zasobie Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-09-13 10:15:47
Anna Kaminska 2007-09-13 10:02:29
Anna Kaminska 2007-09-13 09:58:28
Anna Kaminska 2007-09-13 09:55:20
Anna Kaminska 2007-09-13 09:52:18
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-09-12 12:23:52
w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami znajdującymi się w zasobie Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-09-12 11:01:04
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-09-12 10:29:22
Anna Kaminska 2007-09-10 09:14:58
Anna Kaminska 2007-09-06 12:57:48
Anna Kaminska 2007-09-06 12:52:30
Anna Kaminska 2007-09-05 10:17:24
Anna Kaminska 2007-09-05 09:35:07
Anna Kaminska 2007-09-05 09:24:50
Anna Kaminska 2007-09-05 09:21:47
Anna Kaminska 2007-09-05 09:06:54
Anna Kaminska 2007-09-04 12:35:36
Anna Kaminska 2007-09-04 12:13:58
Anna Kaminska 2007-09-04 12:08:13
Anna Kaminska 2007-09-04 12:03:06
Anna Kaminska 2007-09-04 11:56:06
Anna Kaminska 2007-09-04 11:48:49
Anna Kaminska 2007-09-04 11:45:05
Anna Kaminska 2007-09-04 11:23:23
Anna Kaminska 2007-09-04 11:14:23
Anna Kaminska 2007-09-04 11:11:05
Anna Kaminska 2007-09-04 11:00:29
Anna Kaminska 2007-09-04 10:49:34
Anna Kaminska 2007-09-04 10:45:35
Anna Kaminska 2007-09-04 10:41:30
Anna Kaminska 2007-09-04 10:37:22
Anna Kaminska 2007-09-04 10:31:27
Anna Kaminska 2007-09-04 10:27:04
Anna Kaminska 2007-09-04 10:23:09
Anna Kaminska 2007-09-04 10:12:10
Anna Kaminska 2007-09-04 10:04:14
Anna Kaminska 2007-09-04 10:00:06
Anna Kaminska 2007-09-04 09:49:21
Anna Kaminska 2007-09-04 09:43:56
Anna Kaminska 2007-09-04 09:35:26
Anna Kaminska 2007-09-04 09:18:49
Anna Kaminska 2007-09-04 08:58:06
Anna Kaminska 2007-09-04 08:47:35
Anna Kaminska 2007-09-04 08:44:03
Anna Kaminska 2007-09-04 08:37:09
Anna Kaminska 2007-09-03 14:39:17
Anna Kaminska 2007-09-03 14:32:48
w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu dłużnikom. Anna Kaminska 2007-08-31 14:10:08
Anna Kaminska 2007-08-31 13:23:35
Anna Kaminska 2007-08-31 12:24:38
Anna Kaminska 2007-08-31 12:13:19
Anna Kaminska 2007-08-28 14:53:32
Anna Kaminska 2007-08-24 10:32:33
Anna Kaminska 2007-08-23 15:02:13
Anna Kaminska 2007-08-23 14:52:26
Anna Kaminska 2007-08-23 12:19:07
Anna Kaminska 2007-08-23 12:07:53
Anna Kaminska 2007-08-23 12:00:52
Anna Kaminska 2007-08-23 11:47:23
Anna Kaminska 2007-08-23 11:28:19
Anna Kaminska 2007-08-23 11:01:34
Anna Kaminska 2007-08-23 10:53:14
Anna Kaminska 2007-08-23 10:43:47
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminą Wałbrzych Anna Kaminska 2007-08-22 14:47:37
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wałbrzych Anna Kaminska 2007-08-22 14:17:31
Anna Kaminska 2007-08-22 12:13:07
w sprawie powołaniaAcomisji przetargowej Anna Kaminska 2007-08-21 08:43:22
Anna Kaminska 2007-08-20 09:11:09
Anna Kaminska 2007-08-18 11:06:12
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 19:12:21
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 18:59:07
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 18:40:27
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 18:25:10
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 18:13:37
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 18:01:00
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 14:50:28
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 14:32:41
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 14:28:17
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-17 14:23:34
Anna Kaminska 2007-08-13 13:36:18
w sprawie powołania komisji odbierającej roboty budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszy ISPA" - rozdzi Anna Kaminska 2007-08-13 11:56:37
W sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Wałbrzychu niżej wymienionym najemcom. Anna Kaminska 2007-08-13 11:42:13
W sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu niżej wymienionym dłużnikom. Anna Kaminska 2007-08-13 11:20:59
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 45.824,81 zł przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Wałbrzychu, po zgonie niżej wymienionych najemców. Anna Kaminska 2007-08-13 11:02:56
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Kaminska 2007-08-13 10:47:20
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pubłicznego Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-08-13 10:30:00
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej przeznaczonej pod Anna Kaminska 2007-08-13 09:55:00
w sprawie zmiany poz. nr 2 w załączniku do Zarządzenia nr 438/04 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 lipca 2004 r. Anna Kaminska 2007-08-13 09:42:39
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wylotowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych prze Anna Kaminska 2007-08-13 09:27:57
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Pod Anna Kaminska 2007-08-13 08:37:15
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej obiektem do rozbiórki położonej w Wałbrzychu przy ul. Piotra Skargi 31 stanowiącej wł Anna Kaminska 2007-08-13 08:27:02
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 415/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z 25 maja 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dzierżawionych Anna Kaminska 2007-08-10 14:59:33
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 1 poł Anna Kaminska 2007-08-10 11:37:40
Anna Kaminska 2007-08-10 09:04:31
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Małgorzacie Kowal, dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu, ul. Andersa 50. Anna Kaminska 2007-08-09 14:58:36
Anna Kaminska 2007-08-08 11:24:26
Anna Kaminska 2007-08-08 11:16:23
Anna Kaminska 2007-08-08 11:12:47
Anna Kaminska 2007-08-07 21:31:58
Anna Kaminska 2007-08-07 20:32:51
Anna Kaminska 2007-08-07 20:09:04
Anna Kaminska 2007-08-07 19:42:59
Anna Kaminska 2007-08-07 14:26:57
Anna Kaminska 2007-08-07 14:17:24
Anna Kaminska 2007-08-07 14:08:54
Anna Kaminska 2007-08-07 13:57:44
Anna Kaminska 2007-08-07 13:48:26
Anna Kaminska 2007-08-07 13:33:49
Anna Kaminska 2007-08-07 13:26:05
Anna Kaminska 2007-08-07 13:01:55
Anna Kaminska 2007-08-07 12:52:26
Anna Kaminska 2007-08-07 12:41:44
Anna Kaminska 2007-08-07 12:29:45
Anna Kaminska 2007-08-07 12:09:22
Anna Kaminska 2007-08-07 12:00:02
Anna Kaminska 2007-08-07 11:44:16
Anna Kaminska 2007-08-07 11:37:21
Anna Kaminska 2007-08-07 11:34:15
Anna Kaminska 2007-08-07 11:18:33
Anna Kaminska 2007-08-07 10:41:23
Anna Kaminska 2007-08-06 15:11:05
Anna Kaminska 2007-08-06 15:04:16
W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB O ICH BRAKU ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO ORAZ POŚWIADCZENIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anna Kaminska 2007-08-06 14:56:49
Anna Kaminska 2007-08-06 14:37:34
Anna Kaminska 2007-08-06 14:21:39
Anna Kaminska 2007-08-06 14:11:48
Anna Kaminska 2007-08-06 14:00:40
Anna Kaminska 2007-08-06 14:00:35
Anna Kaminska 2007-08-06 13:59:26
Anna Kaminska 2007-08-06 13:50:25
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu przy do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-08-06 13:40:47
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu przy do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-08-06 13:40:47
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu przy do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-08-06 13:39:31
Anna Kaminska 2007-08-06 13:09:01
Anna Kaminska 2007-08-06 13:00:13
Anna Kaminska 2007-08-06 12:51:45
Anna Kaminska 2007-08-06 12:40:42
Anna Kaminska 2007-08-06 12:17:22
Anna Kaminska 2007-08-06 11:56:08
Anna Kaminska 2007-08-06 11:45:12
Anna Kaminska 2007-08-06 11:29:08
Anna Kaminska 2007-08-06 11:17:50
Anna Kaminska 2007-08-06 11:00:46
Anna Kaminska 2007-08-06 10:53:15
Anna Kaminska 2007-08-06 10:39:17
Anna Kaminska 2007-08-06 10:30:58
Anna Kaminska 2007-08-06 10:22:01
Anna Kaminska 2007-08-06 10:06:49
Anna Kaminska 2007-08-06 09:57:07
Anna Kaminska 2007-08-06 09:43:29
Anna Kaminska 2007-08-06 09:30:10
Anna Kaminska 2007-08-06 09:18:15
Anna Kaminska 2007-08-05 19:47:42
bez konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko Anna Kaminska 2007-08-05 19:20:02
Anna Kaminska 2007-08-05 18:55:13
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-03 13:57:04
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-03 13:50:53
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-03 13:46:49
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-03 13:43:36
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. Anna Kaminska 2007-08-03 13:37:43
w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego. Anna Kaminska 2007-08-03 12:10:56
Anna Kaminska 2007-08-03 10:50:05
Anna Kaminska 2007-08-03 10:39:02
Anna Kaminska 2007-08-03 10:30:17
Anna Kaminska 2007-08-03 10:19:13
Anna Kaminska 2007-08-03 10:07:22
Anna Kaminska 2007-08-03 09:47:15
Anna Kaminska 2007-08-03 09:36:01
Anna Kaminska 2007-08-03 09:23:22
Anna Kaminska 2007-08-03 09:15:28
Anna Kaminska 2007-08-03 09:02:49
W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB O ICH BRAKU ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO ORAZ POŚWIADCZENIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anna Kaminska 2007-08-03 08:43:54
Anna Kaminska 2007-08-03 08:25:11
Anna Kaminska 2007-08-03 08:13:20
Anna Kaminska 2007-08-03 08:06:28
Anna Kaminska 2007-08-03 07:43:48
Anna Kaminska 2007-08-02 15:05:26
Anna Kaminska 2007-08-02 14:52:09
Anna Kaminska 2007-08-02 14:43:02
Anna Kaminska 2007-08-02 14:28:38
Anna Kaminska 2007-08-02 14:12:26
Anna Kaminska 2007-08-02 13:20:57
Anna Kaminska 2007-08-02 13:12:38
Anna Kaminska 2007-08-02 12:58:37
Anna Kaminska 2007-08-02 12:20:41
Anna Kaminska 2007-08-02 12:03:44
Anna Kaminska 2007-08-02 11:14:44
Anna Kaminska 2007-08-02 10:58:16
Anna Kaminska 2007-08-02 10:07:30
Anna Kaminska 2007-08-02 09:58:38
Anna Kaminska 2007-08-02 09:54:21
Anna Kaminska 2007-08-02 09:36:46
Anna Kaminska 2007-08-02 09:29:38
Anna Kaminska 2007-08-02 09:08:48
Anna Kaminska 2007-08-02 08:51:58
Anna Kaminska 2007-08-02 08:40:03
Anna Kaminska 2007-08-02 08:31:08
Anna Kaminska 2007-08-02 08:22:53
Anna Kaminska 2007-08-02 08:08:32
Anna Kaminska 2007-08-02 08:03:48
Anna Kaminska 2007-08-01 19:12:35
Anna Kaminska 2007-08-01 15:20:38
Anna Kaminska 2007-08-01 15:05:27
Anna Kaminska 2007-08-01 14:27:04
Anna Kaminska 2007-08-01 14:18:03
Anna Kaminska 2007-08-01 14:05:59
Anna Kaminska 2007-08-01 13:55:03
Anna Kaminska 2007-08-01 13:41:56
Anna Kaminska 2007-08-01 13:15:21
Anna Kaminska 2007-08-01 13:04:28
Anna Kaminska 2007-08-01 12:53:13
Anna Kaminska 2007-08-01 12:41:57
Anna Kaminska 2007-08-01 12:18:54
Anna Kaminska 2007-08-01 12:00:16
Anna Kaminska 2007-08-01 11:41:11
ul. Jana Matejki 3, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-08-01 11:29:26
Anna Kaminska 2007-08-01 11:19:38
Anna Kaminska 2007-08-01 11:05:35
Anna Kaminska 2007-08-01 10:47:36
Anna Kaminska 2007-08-01 10:32:49
Anna Kaminska 2007-08-01 10:21:55
Anna Kaminska 2007-08-01 10:03:41
Anna Kaminska 2007-08-01 09:37:58
Anna Kaminska 2007-08-01 09:30:15
Anna Kaminska 2007-08-01 09:14:30
Anna Kaminska 2007-08-01 08:50:48
Anna Kaminska 2007-08-01 08:40:40
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 432/07 z dnia 31 maja 2007r w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-07-31 11:47:30
Anna Kaminska 2007-07-31 11:24:52
Anna Kaminska 2007-07-31 10:16:48
w sprawie powołania Komisji doraźnej do przeprowadzenia przetargów na ustalenie miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, w dniu 12 lipca Anna Kaminska 2007-07-31 10:05:43
Anna Kaminska 2007-07-31 08:34:57
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-07-30 09:24:30
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 14:13:52
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 14:01:12
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:56:41
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:49:02
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:46:18
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:43:41
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:43:41
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:43:01
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:40:46
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:40:46
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:40:46
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:40:46
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:40:46
Zespół Organizacyjny 2007-07-27 13:39:52
Administrator 2007-07-26 14:30:28
Administrator 2007-07-26 14:15:21
Administrator 2007-07-26 14:14:00
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 11:25:33
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 11:20:01
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 11:09:59
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 11:07:01
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 11:02:51
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 10:57:04
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 10:53:08
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 10:50:03
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 10:45:26
Zespół Organizacyjny 2007-07-26 10:40:20
Zespół Organizacyjny 2007-07-25 11:14:48
Zespół Organizacyjny 2007-07-25 10:58:55
Zespół Organizacyjny 2007-07-25 08:54:02
Zespół Organizacyjny 2007-07-25 08:49:58
Zespół Organizacyjny 2007-07-25 08:45:37
Zespół Organizacyjny 2007-07-25 08:44:42
Zespół Organizacyjny 2007-07-25 08:41:12
W sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu niżej wymienionym dłużnikom. Zespół Organizacyjny 2007-07-24 13:13:48
w sprawie umorzenia Państwu Zenonie i Jerzemu Maczugowskim, zam. we Wrocławiu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, podlegającej zwrotowi w związku ze sprzedażą przed upływem Zespół Organizacyjny 2007-07-23 15:01:03
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 10:58:07
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 10:42:34
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 10:33:38
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 10:23:28
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 10:13:13
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 09:57:20
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 09:54:13
Zespół Organizacyjny 2007-07-23 09:09:55
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 14:17:57
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 14:12:30
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 14:03:42
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 13:48:38
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 13:45:11
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 13:35:25
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 13:32:35
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 11:50:20
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 11:06:49
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 10:57:24
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 10:53:36
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 10:44:25
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 10:38:03
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 10:12:18
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 10:02:38
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 10:00:06
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 09:50:29
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Alicji Domagale, dyrektorowi Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wałbrzychu, ul. Mączna 1 a. Zespół Organizacyjny 2007-07-20 08:48:48
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 08:33:38
Zespół Organizacyjny 2007-07-20 08:18:24
w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu. Zespół Organizacyjny 2007-07-19 15:19:04
Zespół Organizacyjny 2007-07-19 15:09:11
w sprawie zmiany zarządzenia nr 376/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu oraz czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własn Zespół Organizacyjny 2007-07-19 12:50:30
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wylotowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych prze Zespół Organizacyjny 2007-07-18 13:22:08
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 415/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z 25 maja 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dzierżawionych Zespół Organizacyjny 2007-07-18 12:25:18
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej obiektem do rozbiórki położonej w Wałbrzychu przy ul. Piotra Skargi 31 stanowiącej wł Zespół Organizacyjny 2007-07-16 13:25:14
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wylotowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych prze Zespół Organizacyjny 2007-07-16 13:06:15
sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 20/6 obręb nr 4 Szczawienko niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości Zespół Organizacyjny 2007-07-16 12:36:50
w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego. Zespół Organizacyjny 2007-07-16 11:27:14
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zespół Organizacyjny 2007-07-16 10:06:13
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zespół Organizacyjny 2007-07-16 10:01:24
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zespół Organizacyjny 2007-07-16 09:54:07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zespół Organizacyjny 2007-07-16 09:29:36
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zespół Organizacyjny 2007-07-16 09:15:12
Zespół Organizacyjny 2007-07-13 09:32:59
Zespół Organizacyjny 2007-07-13 08:53:06
Anna Kaminska 2007-07-06 13:20:56
Anna Kaminska 2007-07-06 13:06:37
Anna Kaminska 2007-07-06 12:59:49
Anna Kaminska 2007-07-06 12:42:15
Anna Kaminska 2007-07-06 12:21:35
Anna Kaminska 2007-07-06 12:10:50
Anna Kaminska 2007-07-06 11:55:11
Anna Kaminska 2007-07-06 11:41:19
Anna Kaminska 2007-07-06 11:33:40
Anna Kaminska 2007-07-06 11:24:50
Anna Kaminska 2007-07-06 11:14:04
Anna Kaminska 2007-07-06 11:05:49
Anna Kaminska 2007-07-06 10:58:15
Anna Kaminska 2007-07-06 10:43:20
Anna Kaminska 2007-07-06 10:30:56
Anna Kaminska 2007-07-06 10:08:19
Anna Kaminska 2007-07-06 09:56:55
Anna Kaminska 2007-07-06 09:45:18
Anna Kaminska 2007-07-05 17:21:08
w sprawie: przyznania środków finansowych dla organizacji i podmiotów działających w obszarze kultury na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Anna Kaminska 2007-07-05 14:33:36
Anna Kaminska 2007-07-05 12:52:53
Anna Kaminska 2007-07-05 08:50:30
Anna Kaminska 2007-07-05 08:46:01
Anna Kaminska 2007-07-05 08:40:53
Anna Kaminska 2007-07-05 08:34:58
Anna Kaminska 2007-07-05 08:30:21
Anna Kaminska 2007-07-05 08:25:56
Anna Kaminska 2007-07-05 08:21:02
Anna Kaminska 2007-07-05 08:17:40
Anna Kaminska 2007-07-04 11:57:22
Anna Kaminska 2007-07-04 11:45:10
Anna Kaminska 2007-07-04 11:37:11
Anna Kaminska 2007-07-04 11:25:12
Anna Kaminska 2007-07-04 11:16:41
Anna Kaminska 2007-07-04 11:01:34
Anna Kaminska 2007-07-04 10:49:27
Anna Kaminska 2007-07-04 10:46:50
Anna Kaminska 2007-07-04 10:42:01
Anna Kaminska 2007-07-04 10:36:46
Anna Kaminska 2007-07-04 10:32:21
Anna Kaminska 2007-07-04 10:26:37
Anna Kaminska 2007-07-04 10:23:05
Anna Kaminska 2007-07-04 10:19:51
Anna Kaminska 2007-07-04 09:37:59
Anna Kaminska 2007-07-04 09:32:49
Anna Kaminska 2007-07-04 09:20:41
Anna Kaminska 2007-07-04 09:15:16
Anna Kaminska 2007-07-04 09:11:23
Anna Kaminska 2007-07-04 09:03:17
Anna Kaminska 2007-07-04 08:46:35
Anna Kaminska 2007-07-04 08:09:35
Anna Kaminska 2007-07-02 14:07:39
Anna Kaminska 2007-07-02 13:53:20
Anna Kaminska 2007-07-02 13:35:56
Anna Kaminska 2007-07-02 13:24:21
Anna Kaminska 2007-07-02 12:59:35
Anna Kaminska 2007-07-02 12:48:59
Anna Kaminska 2007-07-02 12:33:53
Anna Kaminska 2007-06-28 13:27:38
Anna Kaminska 2007-06-28 12:33:34
Anna Kaminska 2007-06-27 11:23:29
Anna Kaminska 2007-06-27 11:18:04
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Anna Kaminska 2007-06-27 10:56:31
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Anna Kaminska 2007-06-27 10:05:39
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Anna Kaminska 2007-06-27 10:05:39
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Anna Kaminska 2007-06-27 10:05:39
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Anna Kaminska 2007-06-27 10:05:39
Anna Kaminska 2007-06-25 13:47:26
Anna Kaminska 2007-06-25 10:52:26
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku. Anna Kaminska 2007-06-25 08:57:40
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum w Wałbrzychu sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku. Anna Kaminska 2007-06-25 08:46:04
Anna Kaminska 2007-06-25 08:37:46
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wałbrzyskiej Galerii Sztuki – Biura Wystaw Artystycznych Zamek Książ w Wałbrzychu sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku. Anna Kaminska 2007-06-24 16:44:02
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku. Anna Kaminska 2007-06-24 16:18:54
Anna Kaminska 2007-06-22 10:33:13
ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-06-21 11:43:40
ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-06-21 11:41:16
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-06-20 13:45:55
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-06-20 13:32:32
Anna Kaminska 2007-06-20 09:51:33
Anna Kaminska 2007-06-20 09:47:36
Anna Kaminska 2007-06-19 15:33:38
Anna Kaminska 2007-06-19 15:26:13
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy Anna Kaminska 2007-06-18 14:39:47
ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-06-18 13:47:47
ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych Anna Kaminska 2007-06-18 13:42:19
Anna Kaminska 2007-06-15 12:15:54
Anna Kaminska 2007-06-15 11:42:06
Anna Kaminska 2007-06-15 11:32:47
Anna Kaminska 2007-06-15 11:25:16
Anna Kaminska 2007-06-15 10:12:15
Anna Kaminska 2007-06-15 10:07:45
Anna Kaminska 2007-06-15 10:02:41
Anna Kaminska 2007-06-14 11:27:53
Anna Kaminska 2007-06-14 11:03:33
Anna Kaminska 2007-06-14 10:39:02
Anna Kaminska 2007-06-14 10:34:23
Anna Kaminska 2007-06-14 08:58:34
Anna Kaminska 2007-06-14 08:50:38
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy Anna Kaminska 2007-06-14 08:28:42
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-06-13 18:48:58
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-06-13 18:48:14
Anna Kaminska 2007-06-13 18:15:34
Anna Kaminska 2007-06-13 12:40:51
Anna Kaminska 2007-06-13 12:34:31
Anna Kaminska 2007-06-13 11:58:31
Anna Kaminska 2007-06-13 11:06:59
Anna Kaminska 2007-06-13 10:31:44
Piotr Sosiński Anna Kaminska 2007-06-13 09:55:41
Mirosław Bartolik Anna Kaminska 2007-06-13 09:48:10
Marek Małecki Anna Kaminska 2007-06-13 09:39:58
Anna Kaminska 2007-06-13 09:24:08
Anna Kaminska 2007-06-13 09:18:14
Anna Kaminska 2007-06-13 09:11:30
Anna Kaminska 2007-06-13 09:07:02
Anna Kaminska 2007-06-13 09:01:45
Anna Kaminska 2007-06-13 08:55:19
Anna Kaminska 2007-06-13 08:50:10
Anna Kaminska 2007-06-13 08:35:48
Anna Kaminska 2007-06-13 08:30:02
Anna Kaminska 2007-06-13 08:13:53
Anna Kaminska 2007-06-13 08:03:25
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-06-12 15:00:48
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-06-12 14:50:03
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-06-12 14:43:51
Anna Kaminska 2007-06-11 09:59:56
Anna Kaminska 2007-06-08 15:17:32
Anna Kaminska 2007-06-08 15:06:01
Anna Kaminska 2007-06-06 14:57:19
Anna Kaminska 2007-06-06 14:52:17
Anna Kaminska 2007-06-06 14:45:58
Anna Kaminska 2007-06-06 14:42:39
w sprawie zmiany Zarządzenia numer 175/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 lutego 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia numer 408/06 z dnia 5 czerwca 2006 roku dotyczącego oddania w użytkowanie wiec Anna Kaminska 2007-06-06 14:35:23
w sprawie nadawania tytułu ,, Prymusa uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych publicznych i niepublicznych za wyniki i osiągnięcia w nauce Anna Kaminska 2007-06-06 08:03:36
w sprawie nadawania tytułu ,, Prymusa uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych publicznych i niepublicznych za wyniki i osiągnięcia w nauce Anna Kaminska 2007-06-06 07:57:34
Anna Kaminska 2007-06-05 14:34:49
Anna Kaminska 2007-06-05 14:29:59
Anna Kaminska 2007-06-04 13:38:11
Anna Kaminska 2007-06-04 12:22:45
Anna Kaminska 2007-06-04 12:18:40
Anna Kaminska 2007-06-04 12:18:38
Anna Kaminska 2007-06-04 12:04:20
Anna Kaminska 2007-06-04 11:42:01
Anna Kaminska 2007-06-04 11:25:29
Anna Kaminska 2007-06-01 12:44:58
Anna Kaminska 2007-06-01 12:35:49
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu d do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-06-01 11:07:59
Anna Kaminska 2007-06-01 10:35:11
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-05-31 10:43:26
Anna Kaminska 2007-05-31 08:36:05
Anna Kaminska 2007-05-31 08:24:48
Anna Kaminska 2007-05-30 14:51:27
Anna Kaminska 2007-05-30 14:46:32
Anna Kaminska 2007-05-30 14:40:23
Anna Kaminska 2007-05-30 14:35:24
Anna Kaminska 2007-05-30 14:24:13
Anna Kaminska 2007-05-30 14:19:56
Anna Kaminska 2007-05-28 08:28:15
Anna Kaminska 2007-05-25 11:30:45
Anna Kaminska 2007-05-25 11:25:08
Anna Kaminska 2007-05-25 11:19:07
Anna Kaminska 2007-05-25 11:12:54
Anna Kaminska 2007-05-24 11:55:38
Anna Kaminska 2007-05-24 11:28:03
Anna Kaminska 2007-05-24 11:20:31
Anna Kaminska 2007-05-24 10:44:53
Anna Kaminska 2007-05-24 10:36:13
Anna Kaminska 2007-05-24 09:33:48
Anna Kaminska 2007-05-24 09:10:16
Anna Kaminska 2007-05-24 08:54:05
Anna Kaminska 2007-05-24 08:41:49
Anna Kaminska 2007-05-24 08:33:45
Anna Kaminska 2007-05-24 08:29:56
Anna Kaminska 2007-05-24 08:22:47
Anna Kaminska 2007-05-24 08:11:34
Anna Kaminska 2007-05-24 08:05:39
Anna Kaminska 2007-05-24 07:55:16
Anna Kaminska 2007-05-24 07:49:38
Anna Kaminska 2007-05-23 15:23:54
Anna Kaminska 2007-05-23 15:12:45
lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007 Anna Kaminska 2007-05-23 13:04:19
Anna Kaminska 2007-05-23 09:56:14
Anna Kaminska 2007-05-23 09:43:47
Anna Kaminska 2007-05-23 09:34:16
Anna Kaminska 2007-05-23 09:28:30
Anna Kaminska 2007-05-23 08:39:40
Anna Kaminska 2007-05-23 08:14:22
Anna Kaminska 2007-05-21 14:43:38
Anna Kaminska 2007-05-21 14:22:20
Anna Kaminska 2007-05-21 13:19:53
Anna Kaminska 2007-05-21 13:13:50
Anna Kaminska 2007-05-21 12:25:24
Anna Kaminska 2007-05-21 11:37:03
Anna Kaminska 2007-05-21 11:27:27
Anna Kaminska 2007-05-21 11:17:25
Anna Kaminska 2007-05-21 11:09:27
Anna Kaminska 2007-05-21 10:55:10
Anna Kaminska 2007-05-21 10:45:25
Anna Kaminska 2007-05-21 10:39:15
Anna Kaminska 2007-05-21 10:28:03
Anna Kaminska 2007-05-21 09:33:24
Anna Kaminska 2007-05-21 09:20:21
Anna Kaminska 2007-05-20 17:55:49
Anna Kaminska 2007-05-18 15:06:33
Anna Kaminska 2007-05-18 15:03:30
Anna Kaminska 2007-05-18 14:55:39
Anna Kaminska 2007-05-18 14:52:33
Anna Kaminska 2007-05-18 14:45:48
Anna Kaminska 2007-05-18 14:41:47
Anna Kaminska 2007-05-18 14:33:47
Anna Kaminska 2007-05-18 14:26:23
Anna Kaminska 2007-05-18 14:22:40
Anna Kaminska 2007-05-18 14:13:33
Anna Kaminska 2007-05-18 14:09:23
Anna Kaminska 2007-05-18 13:58:58
Anna Kaminska 2007-05-18 13:52:28
Anna Kaminska 2007-05-18 13:50:03
Anna Kaminska 2007-05-18 13:45:46
Anna Kaminska 2007-05-18 13:36:10
Anna Kaminska 2007-05-18 13:32:40
Anna Kaminska 2007-05-18 13:28:10
Anna Kaminska 2007-05-18 13:23:58
Anna Kaminska 2007-05-18 13:18:08
Anna Kaminska 2007-05-18 13:11:49
Anna Kaminska 2007-05-18 13:00:11
Anna Kaminska 2007-05-18 11:58:55
Anna Kaminska 2007-05-18 11:50:29
Anna Kaminska 2007-05-18 11:45:31
Anna Kaminska 2007-05-18 11:24:17
Anna Kaminska 2007-05-18 11:19:15
Anna Kaminska 2007-05-18 11:11:47
Anna Kaminska 2007-05-18 11:06:44
Anna Kaminska 2007-05-18 10:56:37
Anna Kaminska 2007-05-18 10:50:06
Anna Kaminska 2007-05-18 10:46:48
Anna Kaminska 2007-05-18 10:39:31
Anna Kaminska 2007-05-18 10:30:14
Anna Kaminska 2007-05-18 10:18:58
Anna Kaminska 2007-05-18 10:10:27
Anna Kaminska 2007-05-18 09:49:39
Anna Kaminska 2007-05-18 09:32:24
Anna Kaminska 2007-05-17 15:11:02
Anna Kaminska 2007-05-17 15:05:37
Anna Kaminska 2007-05-17 15:02:40
Anna Kaminska 2007-05-17 14:55:19
Anna Kaminska 2007-05-17 14:47:56
Anna Kaminska 2007-05-17 14:43:59
Anna Kaminska 2007-05-17 14:39:28
Anna Kaminska 2007-05-17 14:35:05
Anna Kaminska 2007-05-17 14:29:40
Anna Kaminska 2007-05-17 14:21:27
Anna Kaminska 2007-05-17 14:17:41
Anna Kaminska 2007-05-17 14:11:34
Anna Kaminska 2007-05-17 13:57:55
Anna Kaminska 2007-05-17 13:54:23
Anna Kaminska 2007-05-17 13:50:27
Anna Kaminska 2007-05-17 13:45:33
Anna Kaminska 2007-05-17 13:36:33
Anna Kaminska 2007-05-17 13:19:18
Anna Kaminska 2007-05-17 13:16:18
Anna Kaminska 2007-05-17 13:11:15
Anna Kaminska 2007-05-17 13:05:44
Anna Kaminska 2007-05-17 12:54:38
Anna Kaminska 2007-05-17 12:50:52
Anna Kaminska 2007-05-17 12:44:36
Anna Kaminska 2007-05-17 12:42:17
Anna Kaminska 2007-05-17 12:36:02
Anna Kaminska 2007-05-17 12:29:20
Anna Kaminska 2007-05-17 12:25:38
Anna Kaminska 2007-05-17 12:11:59
Anna Kaminska 2007-05-17 12:05:54
Anna Kaminska 2007-05-17 11:58:24
Anna Kaminska 2007-05-17 11:46:38
Anna Kaminska 2007-05-17 11:39:34
Anna Kaminska 2007-05-17 11:36:31
Anna Kaminska 2007-05-17 11:31:31
Anna Kaminska 2007-05-17 11:27:18
Anna Kaminska 2007-05-17 11:21:35
Anna Kaminska 2007-05-17 11:16:10
Anna Kaminska 2007-05-17 11:11:49
Anna Kaminska 2007-05-17 11:08:23
Anna Kaminska 2007-05-17 11:02:51
Anna Kaminska 2007-05-17 10:59:29
Anna Kaminska 2007-05-17 10:52:26
Anna Kaminska 2007-05-17 10:44:15
Anna Kaminska 2007-05-17 10:36:40
Anna Kaminska 2007-05-17 10:18:12
Anna Kaminska 2007-05-17 10:13:36
Anna Kaminska 2007-05-17 10:10:09
Anna Kaminska 2007-05-17 09:51:46
Anna Kaminska 2007-05-17 09:42:33
Anna Kaminska 2007-05-17 09:37:05
Anna Kaminska 2007-05-17 09:26:30
Anna Kaminska 2007-05-17 09:23:07
Anna Kaminska 2007-05-17 09:03:15
Anna Kaminska 2007-05-17 09:00:33
Anna Kaminska 2007-05-17 08:36:22
Anna Kaminska 2007-05-17 08:32:04
Anna Kaminska 2007-05-17 08:27:15
Anna Kaminska 2007-05-17 08:17:44
Anna Kaminska 2007-05-17 08:14:29
Anna Kaminska 2007-05-17 08:06:11
Anna Kaminska 2007-05-15 08:04:16
Anna Kaminska 2007-05-15 07:54:33
Anna Kaminska 2007-05-14 15:23:40
Anna Kaminska 2007-05-14 15:12:38
Anna Kaminska 2007-05-14 14:50:30
Anna Kaminska 2007-05-14 14:39:08
Anna Kaminska 2007-05-14 14:21:59
Anna Kaminska 2007-05-14 13:54:25
Anna Kaminska 2007-05-14 13:42:53
Anna Kaminska 2007-05-14 13:34:14
Anna Kaminska 2007-05-14 13:25:24
Anna Kaminska 2007-05-14 13:12:06
Anna Kaminska 2007-05-14 13:00:12
Anna Kaminska 2007-05-14 12:44:45
Anna Kaminska 2007-05-14 12:34:50
Anna Kaminska 2007-05-14 12:21:10
Anna Kaminska 2007-05-14 12:07:00
Anna Kaminska 2007-05-14 10:55:05
Anna Kaminska 2007-05-14 10:54:23
Anna Kaminska 2007-05-14 10:43:49
Anna Kaminska 2007-05-14 10:32:15
Anna Kaminska 2007-05-14 10:18:06
Anna Kaminska 2007-05-14 09:46:14
Anna Kaminska 2007-05-14 09:13:44
Anna Kaminska 2007-05-14 08:57:16
Anna Kaminska 2007-05-14 08:33:40
Anna Kaminska 2007-05-14 08:19:12
Anna Kaminska 2007-05-14 08:05:00
Anna Kaminska 2007-05-13 21:00:59
Anna Kaminska 2007-05-13 20:29:01
Anna Kaminska 2007-05-13 20:04:13
Anna Kaminska 2007-05-13 16:07:02
Anna Kaminska 2007-05-13 15:39:26
Anna Kaminska 2007-05-13 15:11:42
Anna Kaminska 2007-05-11 11:58:43
Anna Kaminska 2007-05-11 11:47:23
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Kościelnej 3a z udzieleniem bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości. Anna Kaminska 2007-05-11 09:11:50
Anna Kaminska 2007-05-09 15:19:45
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Komuny Paryskiej przeznaczonej pod bu Anna Kaminska 2007-05-09 14:11:19
Anna Kaminska 2007-05-09 13:06:18
Anna Kaminska 2007-05-09 13:01:12
Anna Kaminska 2007-05-09 12:50:10
Anna Kaminska 2007-05-09 12:45:31
Anna Kaminska 2007-05-09 12:43:07
Anna Kaminska 2007-05-09 12:36:19
Anna Kaminska 2007-05-09 12:32:58
Anna Kaminska 2007-05-09 12:26:13
Anna Kaminska 2007-05-09 12:19:46
Anna Kaminska 2007-05-09 12:12:59
Anna Kaminska 2007-05-09 12:06:05
Anna Kaminska 2007-05-09 11:48:14
Anna Kaminska 2007-05-09 11:41:00
Anna Kaminska 2007-05-09 11:35:13
Anna Kaminska 2007-05-09 11:22:07
Anna Kaminska 2007-05-09 11:13:22
Anna Kaminska 2007-05-09 10:52:55
Anna Kaminska 2007-05-09 10:48:36
Anna Kaminska 2007-05-09 10:37:56
Anna Kaminska 2007-05-09 10:31:39
Anna Kaminska 2007-05-09 08:54:16
Anna Kaminska 2007-05-09 08:50:21
Anna Kaminska 2007-05-09 08:45:00
Anna Kaminska 2007-05-09 08:38:14
Anna Kaminska 2007-05-09 08:34:24
Anna Kaminska 2007-05-09 08:27:29
Anna Kaminska 2007-05-09 08:19:07
Anna Kaminska 2007-05-07 15:08:41
Anna Kaminska 2007-05-07 13:27:01
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-05-07 13:09:25
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań publicznych Anna Kaminska 2007-05-07 12:54:45
w sprawie powołania doraźnej Komisji do przeprowadzenia przetargu i rokowań w dniu 19.04.2007 r., dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-05-07 12:48:20
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na Anna Kaminska 2007-05-07 12:37:33
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na Anna Kaminska 2007-05-07 12:33:58
Anna Kaminska 2007-05-07 09:03:16
Anna Kaminska 2007-05-07 08:59:13
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie likwidacji pozostałych środków trwałych wymienionych w zarządzeniu oraz powołania doraźnej wspólnej komisji ds. likwidacji pozostałych środków trwałych odd Anna Kaminska 2007-05-06 13:34:28
Anna Kaminska 2007-04-27 13:52:20
Anna Kaminska 2007-04-27 13:47:07
Anna Kaminska 2007-04-27 13:44:24
Anna Kaminska 2007-04-27 13:37:55
Anna Kaminska 2007-04-27 13:34:56
Anna Kaminska 2007-04-27 13:30:11
Anna Kaminska 2007-04-27 13:27:39
Anna Kaminska 2007-04-27 13:15:26
Anna Kaminska 2007-04-27 13:05:57
Anna Kaminska 2007-04-27 13:01:54
Anna Kaminska 2007-04-27 12:53:04
Anna Kaminska 2007-04-27 12:40:36
Anna Kaminska 2007-04-27 12:35:32
Anna Kaminska 2007-04-27 12:32:41
Anna Kaminska 2007-04-27 12:20:49
Anna Kaminska 2007-04-27 12:11:28
Anna Kaminska 2007-04-27 12:00:23
Anna Kaminska 2007-04-27 11:55:30
Anna Kaminska 2007-04-27 11:25:29
Anna Kaminska 2007-04-27 10:55:41
Anna Kaminska 2007-04-27 10:49:35
Anna Kaminska 2007-04-27 10:45:50
Anna Kaminska 2007-04-27 10:42:25
Anna Kaminska 2007-04-27 10:27:59
Anna Kaminska 2007-04-27 10:23:17
Anna Kaminska 2007-04-27 10:20:57
Anna Kaminska 2007-04-27 10:16:54
Anna Kaminska 2007-04-27 10:08:46
Anna Kaminska 2007-04-27 10:02:09
Anna Kaminska 2007-04-27 09:58:41
Anna Kaminska 2007-04-27 09:53:38
Anna Kaminska 2007-04-27 09:49:46
Anna Kaminska 2007-04-27 09:45:35
Anna Kaminska 2007-04-27 09:42:22
Anna Kaminska 2007-04-27 09:39:52
Anna Kaminska 2007-04-27 09:37:17
Anna Kaminska 2007-04-27 09:32:44
Anna Kaminska 2007-04-27 09:29:22
Anna Kaminska 2007-04-27 09:15:25
Anna Kaminska 2007-04-27 09:04:57
Anna Kaminska 2007-04-27 08:55:54
Anna Kaminska 2007-04-27 08:53:11
Anna Kaminska 2007-04-27 08:49:39
Anna Kaminska 2007-04-27 08:43:50
Anna Kaminska 2007-04-27 08:36:39
Anna Kaminska 2007-04-27 08:25:16
Anna Kaminska 2007-04-27 08:21:37
Anna Kaminska 2007-04-27 08:13:22
Anna Kaminska 2007-04-27 08:06:36
Anna Kaminska 2007-04-27 08:03:22
Anna Kaminska 2007-04-27 07:56:24
Anna Kaminska 2007-04-26 15:23:27
Anna Kaminska 2007-04-26 15:20:16
Anna Kaminska 2007-04-26 15:16:56
Anna Kaminska 2007-04-26 15:12:31
Anna Kaminska 2007-04-26 15:09:12
Anna Kaminska 2007-04-26 15:03:43
Anna Kaminska 2007-04-26 14:59:59
Anna Kaminska 2007-04-26 14:57:06
Anna Kaminska 2007-04-26 14:46:53
Anna Kaminska 2007-04-26 14:40:47
Anna Kaminska 2007-04-26 14:37:01
Anna Kaminska 2007-04-26 14:34:07
Anna Kaminska 2007-04-26 14:28:14
Anna Kaminska 2007-04-26 14:23:25
Anna Kaminska 2007-04-26 14:12:13
Anna Kaminska 2007-04-26 14:09:18
Anna Kaminska 2007-04-26 14:04:29
Anna Kaminska 2007-04-26 12:17:33
Anna Kaminska 2007-04-26 12:08:48
Anna Kaminska 2007-04-26 11:30:06
Anna Kaminska 2007-04-26 11:12:32
Anna Kaminska 2007-04-26 10:44:45
Anna Kaminska 2007-04-26 10:36:38
Anna Kaminska 2007-04-25 15:24:45
Anna Kaminska 2007-04-25 15:24:07
Anna Kaminska 2007-04-25 15:23:26
Anna Kaminska 2007-04-25 15:18:53
Anna Kaminska 2007-04-25 15:14:50
Anna Kaminska 2007-04-25 15:12:14
Anna Kaminska 2007-04-25 15:12:12
Anna Kaminska 2007-04-25 15:08:47
Anna Kaminska 2007-04-25 15:05:01
Anna Kaminska 2007-04-25 15:00:31
Anna Kaminska 2007-04-25 14:57:24
Anna Kaminska 2007-04-25 14:53:14
Anna Kaminska 2007-04-25 14:43:39
Anna Kaminska 2007-04-25 14:35:40
Anna Kaminska 2007-04-25 14:32:28
Anna Kaminska 2007-04-25 14:27:12
Anna Kaminska 2007-04-25 14:21:30
Anna Kaminska 2007-04-25 14:12:21
Anna Kaminska 2007-04-25 14:00:48
Anna Kaminska 2007-04-25 13:57:13
Anna Kaminska 2007-04-25 13:54:18
Anna Kaminska 2007-04-25 13:49:52
Anna Kaminska 2007-04-25 13:46:23
Anna Kaminska 2007-04-25 13:39:43
Anna Kaminska 2007-04-25 13:34:08
Anna Kaminska 2007-04-25 13:24:42
Anna Kaminska 2007-04-24 15:03:00
Anna Kaminska 2007-04-24 14:52:48
Anna Kaminska 2007-04-24 14:46:20
Anna Kaminska 2007-04-24 14:39:09
Anna Kaminska 2007-04-24 14:20:49
Anna Kaminska 2007-04-24 14:14:18
Anna Kaminska 2007-04-24 13:41:07
Anna Kaminska 2007-04-24 13:32:48
Anna Kaminska 2007-04-24 13:10:58
Anna Kaminska 2007-04-24 12:57:15
Anna Kaminska 2007-04-24 12:48:40
Anna Kaminska 2007-04-24 12:27:32
Anna Kaminska 2007-04-24 11:57:28
Anna Kaminska 2007-04-24 11:50:47
Anna Kaminska 2007-04-24 11:41:22
Anna Kaminska 2007-04-24 11:36:24
Anna Kaminska 2007-04-24 11:24:01
Anna Kaminska 2007-04-24 11:12:32
Anna Kaminska 2007-04-24 11:00:33
Anna Kaminska 2007-04-23 13:26:06
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań publicznych Anna Kaminska 2007-04-23 11:54:14
w sprawie powołania doraźnej' wspólnej' Komisji do oceny zasadności dokonania likwidacji pozostałych środków trwałych oddanych do używania Przedszkolu Niepublicznemu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Anna Kaminska 2007-04-23 10:08:31
w sprawie powołania doraźnej wspólnej Komisji do oceny zasadności dokonania likwidacji pozostałych środków trwałych oddanych do administrowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-04-23 09:52:21
Anna Kaminska 2007-04-23 09:32:41
Anna Kaminska 2007-04-20 13:18:20
Administrator 2007-04-20 11:09:36
Administrator 2007-04-20 11:04:02
Anna Kaminska 2007-04-20 09:23:40
Anna Kaminska 2007-04-20 09:01:54
Anna Kaminska 2007-04-20 08:50:40
Anna Kaminska 2007-04-20 08:40:50
Anna Kaminska 2007-04-20 08:37:39
Anna Kaminska 2007-04-20 08:33:38
Anna Kaminska 2007-04-20 08:30:56
Anna Kaminska 2007-04-20 08:23:24
Anna Kaminska 2007-04-20 08:21:09
Anna Kaminska 2007-04-20 08:17:49
w sprawie przyznania limitów na korzystanie z aut prywatnych dla celów służbowych. Anna Kaminska 2007-04-20 08:07:51
w sprawie przyznania limitów na korzystanie z aut prywatnych dla celów służbowych. Anna Kaminska 2007-04-20 08:07:50
Anna Kaminska 2007-04-19 15:11:45
Anna Kaminska 2007-04-19 15:03:04
Anna Kaminska 2007-04-19 14:24:39
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych budynkami, na rzecz osób fizycznych i prawnych z równoczesną sprzedażą budynków lub lokali stanowiąc Anna Kaminska 2007-04-19 13:18:49
Anna Kaminska 2007-04-19 12:07:07
Anna Kaminska 2007-04-19 11:59:13
Anna Kaminska 2007-04-19 11:45:55
Anna Kaminska 2007-04-19 11:39:01
Anna Kaminska 2007-04-19 11:32:03
Anna Kaminska 2007-04-19 11:17:54
Anna Kaminska 2007-04-19 11:08:41
Anna Kaminska 2007-04-19 10:55:06
Anna Kaminska 2007-04-19 10:43:10
Anna Kaminska 2007-04-19 10:30:18
Anna Kaminska 2007-04-19 10:19:50
Anna Kaminska 2007-04-19 09:56:11
Anna Kaminska 2007-04-19 09:48:36
Anna Kaminska 2007-04-19 09:37:42
Anna Kaminska 2007-04-19 09:29:41
Anna Kaminska 2007-04-19 09:09:24
Anna Kaminska 2007-04-19 09:01:24
Anna Kaminska 2007-04-19 08:55:19
Anna Kaminska 2007-04-19 08:39:42
Anna Kaminska 2007-04-19 08:32:20
Anna Kaminska 2007-04-19 08:23:39
Anna Kaminska 2007-04-19 08:17:22
Anna Kaminska 2007-04-19 08:09:16
Anna Kaminska 2007-04-19 08:03:56
Anna Kaminska 2007-04-19 07:57:11
Anna Kaminska 2007-04-18 15:15:26
Anna Kaminska 2007-04-18 14:35:28
Anna Kaminska 2007-04-18 14:29:00
Anna Kaminska 2007-04-18 14:10:00
Anna Kaminska 2007-04-17 10:49:53
Anna Kaminska 2007-04-17 10:23:14
Anna Kaminska 2007-04-17 10:10:48
Anna Kaminska 2007-04-17 10:03:01
Anna Kaminska 2007-04-17 08:59:15
Anna Kaminska 2007-04-17 08:55:05
Anna Kaminska 2007-04-17 08:50:29
Anna Kaminska 2007-04-17 08:41:46
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie likwidacji pozostałych środków trwałych wymienionych w zarządzeniu oraz powołania doraźnej wspólnej komisji ds. likwidacji pozostałych środków trwałych odd Anna Kaminska 2007-04-13 14:41:03
Anna Kaminska 2007-04-11 15:21:36
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-04-11 13:54:47
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-04-11 13:27:56
Anna Kaminska 2007-04-10 14:31:09
Anna Kaminska 2007-04-10 14:22:01
Anna Kaminska 2007-04-10 13:55:18
Anna Kaminska 2007-04-10 11:31:36
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską. Anna Kaminska 2007-04-06 13:54:41
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia. Anna Kaminska 2007-04-06 13:49:17
Anna Kaminska 2007-04-06 13:02:13
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych. Anna Kaminska 2007-04-06 12:01:27
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych. Anna Kaminska 2007-04-06 12:00:54
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia. Anna Kaminska 2007-04-06 11:50:30
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu mandatów karnych - kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską. Anna Kaminska 2007-04-06 11:17:13
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu grzywien w celu przymuszenia. Anna Kaminska 2007-04-06 11:05:02
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu mandatów karnych - kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską. Anna Kaminska 2007-04-06 10:37:01
w sprawie umorzenia należności budżetowych z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską. Anna Kaminska 2007-04-06 09:57:30
Anna Kaminska 2007-04-06 08:39:18
Anna Kaminska 2007-04-06 08:26:26
Anna Kaminska 2007-04-06 08:12:55
Anna Kaminska 2007-04-05 15:11:18
Anna Kaminska 2007-04-05 15:02:25
Anna Kaminska 2007-04-05 14:57:41
Anna Kaminska 2007-04-05 14:45:05
Anna Kaminska 2007-04-05 14:31:04
Anna Kaminska 2007-04-05 14:20:18
Anna Kaminska 2007-04-05 14:10:31
Anna Kaminska 2007-04-05 14:07:09
Anna Kaminska 2007-04-05 13:51:40
Anna Kaminska 2007-04-05 13:41:47
Anna Kaminska 2007-04-03 12:56:47
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-04-03 08:55:59
w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-04-03 08:27:13
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-04-03 08:16:16
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-04-02 14:25:10
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-04-02 14:21:04
Anna Kaminska 2007-04-02 10:26:35
Anna Kaminska 2007-04-02 10:16:18
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2007 r, w sprawie powołania zespołu opiniującego Anna Kaminska 2007-04-02 09:51:44
w sprawie powołania zespołu opiniującego Anna Kaminska 2007-04-02 09:42:56
w sprawie powołania doraźnej komisji do wyceny środków trwałych Anna Kaminska 2007-04-02 09:32:45
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 656/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości zabudowanej budynkie Anna Kaminska 2007-04-02 09:22:59
w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Kaminska 2007-04-02 09:14:53
w sprawie zbycia na własność w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-04-02 09:05:03
w sprawie zbycia na własność w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-04-02 09:00:15
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 655/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. Anna Kaminska 2007-04-02 08:49:16
w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-04-02 08:41:46
w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych za lokal mieszkalny w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-04-02 08:33:23
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za lokal mieszkalny w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-04-02 08:23:35
Anna Kaminska 2007-04-01 16:58:32
Anna Kaminska 2007-04-01 16:33:45
Anna Kaminska 2007-04-01 16:03:41
Anna Kaminska 2007-04-01 15:40:05
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za lokal mieszkalny w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-03-29 22:10:43
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-03-29 21:56:33
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych w kwocie 80.208,19 zł Anna Kaminska 2007-03-29 18:09:34
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej Anna Kaminska 2007-03-28 22:43:30
w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu niżej wymienionym dłużnikom. Anna Kaminska 2007-03-27 23:46:52
w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 28/07 Prezydenta Miasta z dnia 16 stycznia 2007r. dotyczącego umorzenia zaległości czynszowych Pani Katarzynie Machowskiej za lokal mieszkalny przy ul. * w Wałbrzych Anna Kaminska 2007-03-27 16:53:56
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych w Wałbrzychu niżej wymienionym dłużnikom. Anna Kaminska 2007-03-26 22:46:36
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-03-25 22:17:07
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-03-25 21:53:18
w sprawie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr l w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-03-25 21:19:32
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-03-25 20:56:36
w sprawie odwołania Pani Doroty Uzar ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-03-25 20:26:31
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Katarzynie Janeckiej, nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu, ul. Andersa 162a. Anna Kaminska 2007-03-25 19:59:48
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-03-25 15:15:56
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-03-25 15:15:56
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-03-25 15:15:19
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-03-25 15:14:45
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-03-25 15:14:45
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu położonego w Wałbrzychu do remontu na koszt własny. Anna Kaminska 2007-03-25 15:14:07
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2007 pod nazwą : Zorganizowanie uroc Anna Kaminska 2007-03-23 15:17:59
w sprawie powołania zespołu opiniującego Anna Kaminska 2007-03-23 14:35:24
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-03-23 12:41:35
Anna Kaminska 2007-03-23 11:53:20
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-03-23 10:53:40
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-03-23 10:53:40
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Lidii Pietrzak, zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu, ul. Wieniawskiego 31. Anna Kaminska 2007-03-23 10:18:59
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Lidii Pietrzak, zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu, ul. Wieniawskiego 31. Anna Kaminska 2007-03-23 10:15:37
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów działających w obszarze turystyki z przeznaczeniem na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Anna Kaminska 2007-03-23 09:12:13
w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego. Anna Kaminska 2007-03-23 08:59:49
Anna Kaminska 2007-03-23 08:23:25
Marek Małecki Anna Kaminska 2007-03-22 18:26:43
Piotr Sosiński Anna Kaminska 2007-03-22 17:59:06
Anna Kaminska 2007-03-22 15:20:55
Anna Kaminska 2007-03-22 15:16:34
Anna Kaminska 2007-03-22 15:10:33
Anna Kaminska 2007-03-22 15:05:09
Anna Kaminska 2007-03-22 15:02:10
Anna Kaminska 2007-03-22 14:56:15
Anna Kaminska 2007-03-22 14:51:23
Anna Kaminska 2007-03-22 10:00:53
Anna Kaminska 2007-03-22 09:56:20
Anna Kaminska 2007-03-22 09:51:36
Anna Kaminska 2007-03-22 09:47:21
Anna Kaminska 2007-03-22 09:43:33
Anna Kaminska 2007-03-22 09:40:11
Anna Kaminska 2007-03-22 09:17:41
Anna Kaminska 2007-03-22 09:07:52
Anna Kaminska 2007-03-22 08:47:04
Anna Kaminska 2007-03-22 08:43:00
Anna Kaminska 2007-03-22 08:34:38
Anna Kaminska 2007-03-22 08:30:38
Anna Kaminska 2007-03-22 08:27:12
Anna Kaminska 2007-03-22 08:22:45
Anna Kaminska 2007-03-22 08:19:13
Anna Kaminska 2007-03-22 08:14:03
Anna Kaminska 2007-03-22 08:09:06
Anna Kaminska 2007-03-22 08:01:58
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2006 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania plan Anna Kaminska 2007-03-19 12:41:49
Anna Kaminska 2007-03-15 15:25:37
Anna Kaminska 2007-03-15 15:18:51
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych budynkami, na rzecz osób fizycznych i prawnych z równoczesną sprzedażą budynków lub lokali stanowiąc Anna Kaminska 2007-03-15 15:08:36
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Bogusławie Krawczyk, nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Wałbrzychu, ul. Grodzka 71. Anna Kaminska 2007-03-15 13:17:44
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Bogusławie Krawczyk, nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Wałbrzychu, ul. Grodzka 71. Anna Kaminska 2007-03-15 13:11:27
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu przy ul. Marconiego przeznaczonych pod budo Anna Kaminska 2007-03-14 15:02:28
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na Anna Kaminska 2007-03-14 14:47:48
Anna Kaminska 2007-03-14 11:27:18
Anna Kaminska 2007-03-14 11:20:57
Anna Kaminska 2007-03-14 11:12:08
Anna Kaminska 2007-03-14 11:05:45
Anna Kaminska 2007-03-14 10:57:44
Anna Kaminska 2007-03-14 10:49:46
Anna Kaminska 2007-03-14 10:42:46
Anna Kaminska 2007-03-14 10:26:03
Anna Kaminska 2007-03-14 09:55:20
Anna Kaminska 2007-03-14 09:21:10
Anna Kaminska 2007-03-14 09:10:53
Anna Kaminska 2007-03-14 08:58:46
Anna Kaminska 2007-03-14 08:46:29
Anna Kaminska 2007-03-14 08:38:18
Anna Kaminska 2007-03-14 08:10:51
Anna Kaminska 2007-03-14 07:43:21
Anna Kaminska 2007-03-13 19:25:59
Anna Kaminska 2007-03-13 13:02:16
Anna Kaminska 2007-03-13 12:51:32
Anna Kaminska 2007-03-13 12:43:11
Anna Kaminska 2007-03-13 12:31:27
Anna Kaminska 2007-03-13 12:30:47
Anna Kaminska 2007-03-13 12:30:47
Anna Kaminska 2007-03-13 12:30:06
Anna Kaminska 2007-03-13 12:24:46
Anna Kaminska 2007-03-13 12:19:43
Anna Kaminska 2007-03-13 12:11:30
Anna Kaminska 2007-03-13 12:11:28
Anna Kaminska 2007-03-13 12:06:37
Anna Kaminska 2007-03-13 11:54:30
Anna Kaminska 2007-03-13 11:54:30
Anna Kaminska 2007-03-13 11:54:30
Anna Kaminska 2007-03-13 11:53:55
Anna Kaminska 2007-03-13 11:46:56
Anna Kaminska 2007-03-12 15:10:30
Anna Kaminska 2007-03-12 15:04:16
Anna Kaminska 2007-03-12 14:21:17
Anna Kaminska 2007-03-12 14:15:36
Anna Kaminska 2007-03-12 14:09:04
Anna Kaminska 2007-03-12 14:02:25
Anna Kaminska 2007-03-12 13:53:39
Anna Kaminska 2007-03-12 13:47:24
Anna Kaminska 2007-03-12 13:39:06
Anna Kaminska 2007-03-12 13:31:27
Anna Kaminska 2007-03-12 13:18:55
Anna Kaminska 2007-03-12 13:09:37
Anna Kaminska 2007-03-12 12:59:43
Anna Kaminska 2007-03-12 12:23:49
Anna Kaminska 2007-03-12 12:03:31
Anna Kaminska 2007-03-12 11:51:14
Anna Kaminska 2007-03-12 11:36:06
Anna Kaminska 2007-03-12 11:32:35
w sprawie przyjęcia założeń do opracowania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2007/2008 Anna Kaminska 2007-03-12 11:16:28
w sprawie przyjęcia założeń do opracowania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2007/2008 Anna Kaminska 2007-03-12 11:14:17
w sprawie przyjęcia założeń do opracowania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2007/2008 Anna Kaminska 2007-03-12 11:14:17
w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiąganie wysokich wyników sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego przez wałbrzyskie środowisk Anna Kaminska 2007-03-12 10:55:06
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 136/10 obręb numer * niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe Anna Kaminska 2007-03-12 09:59:28
Anna Kaminska 2007-03-09 15:32:54
Anna Kaminska 2007-03-09 15:30:28
Anna Kaminska 2007-03-09 14:44:00
Anna Kaminska 2007-03-09 14:37:29
Anna Kaminska 2007-03-09 14:23:23
Anna Kaminska 2007-03-09 14:19:27
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2007 rok Anna Kaminska 2007-03-09 12:39:47
w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2007 rok Anna Kaminska 2007-03-09 12:36:52
Anna Kaminska 2007-03-09 12:26:11
Anna Kaminska 2007-03-08 14:57:38
Anna Kaminska 2007-03-08 14:51:48
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania da Anna Kaminska 2007-03-08 10:05:17
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania da Anna Kaminska 2007-03-08 09:52:01
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania da Anna Kaminska 2007-03-08 09:46:20
Anna Kaminska 2007-03-07 14:56:34
Anna Kaminska 2007-03-07 14:47:24
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na Anna Kaminska 2007-03-07 12:18:44
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za Im2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali dla deleżowanych, pomieszczeniach gospodarczych i dla części lokalu mieszkalneg Anna Kaminska 2007-03-07 12:10:36
Anna Kaminska 2007-03-06 08:16:40
Anna Kaminska 2007-03-06 08:10:03
Anna Kaminska 2007-03-05 15:24:28
Anna Kaminska 2007-03-05 15:12:37
Anna Kaminska 2007-03-05 15:04:33
Anna Kaminska 2007-03-05 14:46:19
Anna Kaminska 2007-03-05 13:46:51
Anna Kaminska 2007-03-05 13:38:12
Anna Kaminska 2007-03-05 13:25:50
Anna Kaminska 2007-03-05 13:18:41
Anna Kaminska 2007-03-05 13:11:05
Anna Kaminska 2007-03-05 13:02:38
Anna Kaminska 2007-03-05 12:43:53
Anna Kaminska 2007-03-05 12:18:14
Anna Kaminska 2007-03-05 12:04:00
Anna Kaminska 2007-03-05 11:56:52
Anna Kaminska 2007-03-05 11:43:11
Anna Kaminska 2007-03-05 11:32:47
Anna Kaminska 2007-03-05 11:14:54
Anna Kaminska 2007-03-05 11:07:49
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali dla deleżowanych, pomieszczeniach gospodarczych i dla części lokalu mieszkalneg Anna Kaminska 2007-03-05 09:53:57
Anna Kaminska 2007-03-05 08:35:50
Halina Pankanin Anna Kaminska 2007-03-05 08:28:16
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Anna Kaminska 2007-03-04 20:50:46
w sprawie ustalania i stosowania norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-03-02 15:21:52
Anna Kaminska 2007-03-02 14:52:19
Anna Kaminska 2007-03-02 13:27:22
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych budynkami, na rzecz osób fizycznych i prawnych z równoczesną sprzedażą budynków lub lokali stanowiąc Anna Kaminska 2007-03-02 11:39:35
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie. Anna Kaminska 2007-03-02 11:15:43
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargawej gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki numer 353/2, 352/6 i 350/1 obręb numer 14 Biały Kamień niezbędnego do poprawienia Anna Kaminska 2007-03-02 10:55:48
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 5 lokali przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne położonych w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 14A z równoczesną spr Anna Kaminska 2007-03-02 10:38:41
w sprawie powołania Zespołów Konsultacyjnych. Anna Kaminska 2007-03-02 10:07:21
w sprawie zbycia na własność w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-03-02 09:59:22
w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych oraz protokolarnego przekazywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-03-02 09:51:01
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącego własność Gminy Wałbrzych w celu zniesienia współwłasności. Anna Kaminska 2007-03-02 09:40:21
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych Pani Katarzynie Machowskiej za lokal mieszkalny przy ul. * w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-03-02 09:23:55
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Anna Kaminska 2007-03-02 08:49:19
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej, przeznaczonej pod zabud Anna Kaminska 2007-03-02 08:13:38
W sprawie uchylenia Zarządzenia nr 79/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5 lutego 2007 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/4, stano Anna Kaminska 2007-03-02 08:05:18
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży w drodze bezprzetagowej udziału wynoszącego 1/4, stanowiącego własność Gminy Wałbrzych, w nieruchomości położonej przy ul. * w celu zniesienia wsp Anna Kaminska 2007-03-02 07:58:21
Anna Kaminska 2007-03-01 15:03:18
Anna Kaminska 2007-03-01 14:55:01
Anna Kaminska 2007-03-01 14:41:54
Anna Kaminska 2007-03-01 14:22:20
Anna Kaminska 2007-03-01 14:11:38
Anna Kaminska 2007-03-01 14:03:26
Anna Kaminska 2007-03-01 13:54:45
Anna Kaminska 2007-03-01 13:46:55
Anna Kaminska 2007-03-01 13:38:47
Anna Kaminska 2007-03-01 13:29:02
Anna Kaminska 2007-03-01 13:18:27
Anna Kaminska 2007-03-01 13:12:19
Anna Kaminska 2007-03-01 13:03:36
Anna Kaminska 2007-03-01 12:53:35
Anna Kaminska 2007-02-28 13:01:12
Anna Kaminska 2007-02-28 12:02:19
Anna Kaminska 2007-02-28 11:43:06
Anna Kaminska 2007-02-28 11:36:35
w sprawie wprowadzenia tabeli norm odzieży roboczej ,ochron osobistych oraz środków higieny i napojów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-02-27 10:07:56
W sprawie wprowadzenia tabeli norm odzieży roboczej ,ochron osobistych oraz środków higieny i napojów dla pracownikow Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-02-27 08:39:25
W sprawie wprowadzenia tabeli norm odzieży roboczej ,ochron osobistych oraz środków higieny i napojów dla pracownikow Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-02-27 08:27:20
W sprawie wprowadzenia tabeli norm odzieży roboczej ,ochron osobistych oraz środków higieny i napojów dla pracownikow Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-02-27 08:22:22
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pocztowej 7 lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonego w Wałbrzychu pr Anna Kaminska 2007-02-26 14:48:08
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pocztowej 7 lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonego w Wałbrzychu pr Anna Kaminska 2007-02-26 14:43:16
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pocztowej 7 lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonego w Wałbrzychu pr Anna Kaminska 2007-02-26 14:43:16
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 3 położonej w Wa Anna Kaminska 2007-02-26 14:23:13
Anna Kaminska 2007-02-26 13:37:42
Anna Kaminska 2007-02-26 13:26:15
Anna Kaminska 2007-02-26 12:56:08
Anna Kaminska 2007-02-26 12:41:29
Anna Kaminska 2007-02-26 12:35:57
Anna Kaminska 2007-02-26 12:29:47
Anna Kaminska 2007-02-26 12:26:58
Anna Kaminska 2007-02-26 12:16:05
Anna Kaminska 2007-02-26 12:08:41
Anna Kaminska 2007-02-26 11:42:25
Anna Kaminska 2007-02-26 11:42:25
Anna Kaminska 2007-02-26 11:41:49
Anna Kaminska 2007-02-26 10:10:17
Anna Kaminska 2007-02-26 09:51:39
Anna Kaminska 2007-02-23 14:36:49
Anna Kaminska 2007-02-23 14:16:52
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2w Wałbrzychu prowadzonych przez Gminę Wałbrzych Anna Kaminska 2007-02-23 11:57:21
Anna Kaminska 2007-02-23 09:02:45
Anna Kaminska 2007-02-22 14:38:31
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 757/04 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2004 r. Anna Kaminska 2007-02-22 13:48:01
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 757/04 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2004 r. Anna Kaminska 2007-02-22 13:45:27
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 757/04 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2004 r. Anna Kaminska 2007-02-22 13:43:14
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Anna Kaminska 2007-02-22 12:11:11
w sprawie zasad naboru uczniów do klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-02-22 11:44:44
Anna Kaminska 2007-02-22 10:26:09
Anna Kaminska 2007-02-22 10:17:12
Anna Kaminska 2007-02-22 10:07:39
Anna Kaminska 2007-02-21 14:35:37
Anna Kaminska 2007-02-21 13:20:57
Anna Kaminska 2007-02-21 12:37:18
w sprawie zbycia na własność w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej . Anna Kaminska 2007-02-21 09:26:42
w sprawie zbycia na własność w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej . Anna Kaminska 2007-02-21 09:23:18
w sprawie wprowadzenia procedury działania serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-21 09:11:39
Anna Kaminska 2007-02-21 08:57:21
Anna Kaminska 2007-02-20 15:03:08
Anna Kaminska 2007-02-20 14:53:20
Anna Kaminska 2007-02-20 10:26:46
Anna Kaminska 2007-02-19 12:59:46
Anna Kaminska 2007-02-19 12:03:57
Anna Kaminska 2007-02-19 12:01:21
Anna Kaminska 2007-02-19 11:58:35
Anna Kaminska 2007-02-19 11:56:18
Anna Kaminska 2007-02-19 11:46:02
Anna Kaminska 2007-02-19 11:37:21
Anna Kaminska 2007-02-19 11:35:10
Anna Kaminska 2007-02-19 11:32:42
Anna Kaminska 2007-02-19 11:30:32
Anna Kaminska 2007-02-19 11:27:41
Anna Kaminska 2007-02-19 11:25:24
Anna Kaminska 2007-02-19 11:22:21
Anna Kaminska 2007-02-19 11:19:48
Anna Kaminska 2007-02-19 11:01:51
Anna Kaminska 2007-02-19 10:10:18
Anna Kaminska 2007-02-19 10:01:58
Anna Kaminska 2007-02-18 20:34:58
Anna Kaminska 2007-02-18 20:06:28
Anna Kaminska 2007-02-18 19:40:53
w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu " Anna Kaminska 2007-02-18 19:18:30
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-18 18:31:24
w sprawie zasad naboru uczniów do klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-02-16 14:48:05
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-02-16 14:36:59
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Anna Kaminska 2007-02-16 14:36:11
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-16 14:26:44
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-16 14:14:11
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-16 14:07:02
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-16 13:54:29
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-16 13:43:15
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu Anna Kaminska 2007-02-16 13:26:09
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-02-16 13:06:40
w sprawie zmiany Zarządzenia numer 408/06 z dma 5 czerwca 2006 roku dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nie Anna Kaminska 2007-02-16 12:54:53
w sprawie zasad naboru uczniów do klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-02-16 12:38:02
w sprawie zasad naboru uczniów do klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-02-16 12:31:27
w sprawie zasad naboru uczniów do klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Anna Kaminska 2007-02-16 12:27:53
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-02-16 10:53:56
Anna Kaminska 2007-02-16 08:55:33
Anna Kaminska 2007-02-16 08:41:32
Anna Kaminska 2007-02-16 08:31:17
Anna Kaminska 2007-02-16 08:20:06
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych Anna Kaminska 2007-02-15 13:32:30
w sprawie wprowadzenia autoporawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Anna Kaminska 2007-02-15 11:40:30
Anna Kaminska 2007-02-14 14:20:02
Anna Kaminska 2007-02-14 14:13:00
Anna Kaminska 2007-02-14 14:02:41
Anna Kaminska 2007-02-14 13:59:03
Anna Kaminska 2007-02-14 13:53:10
Anna Kaminska 2007-02-14 13:09:53
Anna Kaminska 2007-02-14 12:25:09
bez konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko Anna Kaminska 2007-02-14 12:14:06
Anna Kaminska 2007-02-14 10:39:40
Anna Kaminska 2007-02-14 10:31:29
Anna Kaminska 2007-02-14 09:56:42
Anna Kaminska 2007-02-13 14:48:21
Anna Kaminska 2007-02-13 14:30:55
Anna Kaminska 2007-02-13 14:09:22
Anna Kaminska 2007-02-13 14:03:15
Anna Kaminska 2007-02-13 13:46:01
Anna Kaminska 2007-02-13 13:42:14
Anna Kaminska 2007-02-13 13:38:27
Anna Kaminska 2007-02-13 13:33:53
Anna Kaminska 2007-02-13 09:35:31
Anna Kaminska 2007-02-13 09:25:51
Anna Kaminska 2007-02-13 08:37:51
Administrator 2007-02-09 12:52:18
bez konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko Administrator 2007-02-09 12:43:26
Administrator 2007-02-09 12:33:56
Administrator 2007-02-09 12:25:30
Administrator 2007-02-09 12:25:30
Administrator 2007-02-09 11:54:53
Administrator 2007-02-09 11:51:29
Administrator 2007-02-08 12:58:43
Administrator 2007-02-08 12:52:36
Anna Kaminska 2007-02-06 00:40:12
Anna Kaminska 2007-02-06 00:17:45
Anna Kaminska 2007-02-05 23:58:41
Anna Kaminska 2007-02-05 23:38:22
Anna Kaminska 2007-02-05 23:18:41
Anna Kaminska 2007-02-05 22:59:48
Anna Kaminska 2007-02-05 22:41:04
W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB O ICH BRAKU ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO ORAZ POŚWIADCZENIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anna Kaminska 2007-02-05 22:16:35
Anna Kaminska 2007-02-05 12:21:48
Anna Kaminska 2007-02-05 12:13:46
Anna Kaminska 2007-02-05 12:06:35
Anna Kaminska 2007-02-05 11:45:22
Anna Kaminska 2007-02-05 11:30:52
Anna Kaminska 2007-02-05 11:09:42
Anna Kaminska 2007-02-05 10:58:02
Anna Kaminska 2007-02-05 10:48:57
Anna Kaminska 2007-02-05 10:39:59
W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB O ICH BRAKU ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO ORAZ POŚWIADCZENIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anna Kaminska 2007-02-05 10:27:57
W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB O ICH BRAKU ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO ORAZ POŚWIADCZENIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anna Kaminska 2007-02-05 10:25:52
W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB O ICH BRAKU ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO ORAZ POŚWIADCZENIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anna Kaminska 2007-02-05 10:22:28
W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH LUB O ICH BRAKU ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI STANU CYWILNEGO ORAZ POŚWIADCZENIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Anna Kaminska 2007-02-05 10:15:16
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 655/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. Anna Kaminska 2007-02-02 14:26:30
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 655/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. Anna Kaminska 2007-02-02 14:20:22
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 655/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 r. Anna Kaminska 2007-02-02 13:33:06
Anna Kaminska 2007-02-01 11:05:51
Anna Kaminska 2007-02-01 11:03:13
Anna Kaminska 2007-02-01 11:00:52
Anna Kaminska 2007-02-01 10:51:38
Anna Kaminska 2007-02-01 10:43:59
Anna Kaminska 2007-02-01 09:34:54
Anna Kaminska 2007-02-01 09:18:28
Anna Kaminska 2007-02-01 09:10:34
Anna Kaminska 2007-01-31 14:38:08
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 1 położonej w Wa Anna Kaminska 2007-01-31 12:56:58
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 3 położonej w Wa Anna Kaminska 2007-01-31 12:24:54
Anna Kaminska 2007-01-31 12:07:27
w sprawie zmiany poz. nr 3 w załączniku do Zarządzenia nr 247/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 marca 2006 r. Anna Kaminska 2007-01-31 11:54:39
Anna Kaminska 2007-01-31 08:01:48
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Barbarze Woźniak, nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu, ul. Królewiecka 7. Anna Kaminska 2007-01-30 08:37:26
w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego Pani Barbarze Woźniak, nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu, ul. Królewiecka 7. Anna Kaminska 2007-01-30 08:34:34
Anna Kaminska 2007-01-29 12:29:36
Anna Kaminska 2007-01-26 14:51:21
Anna Kaminska 2007-01-26 14:46:30
Anna Kaminska 2007-01-26 14:41:00
Anna Kaminska 2007-01-26 11:11:56
Anna Kaminska 2007-01-26 11:06:41
Anna Kaminska 2007-01-26 10:48:03
Anna Kaminska 2007-01-26 10:44:52
Anna Kaminska 2007-01-26 10:42:48
Anna Kaminska 2007-01-26 10:30:57
Anna Kaminska 2007-01-26 10:10:22
Anna Kaminska 2007-01-26 07:58:15
Anna Kaminska 2007-01-25 14:53:38
Anna Kaminska 2007-01-25 14:37:13
Anna Kaminska 2007-01-25 14:25:38
Anna Kaminska 2007-01-25 14:18:57
Anna Kaminska 2007-01-25 14:10:43
Anna Kaminska 2007-01-25 13:57:52
Anna Kaminska 2007-01-25 13:47:31
Anna Kaminska 2007-01-25 13:40:52
Anna Kaminska 2007-01-25 13:37:05
Anna Kaminska 2007-01-25 13:22:38
Anna Kaminska 2007-01-25 12:45:50
Anna Kaminska 2007-01-25 12:34:41
Anna Kaminska 2007-01-25 12:18:50
Anna Kaminska 2007-01-25 11:50:50
Anna Kaminska 2007-01-25 11:05:09
Anna Kaminska 2007-01-25 10:42:18
Anna Kaminska 2007-01-25 10:28:59
Anna Kaminska 2007-01-25 10:16:40
Anna Kaminska 2007-01-25 09:44:39
Anna Kaminska 2007-01-25 09:26:53
2003, 2004, 2005, 2006 rok Anna Kaminska 2007-01-25 09:08:23
2003, 2004, 2005, 2006 rok Anna Kaminska 2007-01-25 01:21:05
2003, 2004, 2005, 2006 rok Anna Kaminska 2007-01-25 00:58:02
Anna Kaminska 2007-01-24 16:16:16
Anna Kaminska 2007-01-24 16:13:28
Anna Kaminska 2007-01-24 16:07:26
Anna Kaminska 2007-01-24 16:04:02
Anna Kaminska 2007-01-24 13:04:32
w sprawie umorzenia Panu Markowi Adamskiemu, Pani Czesławie Adamskiej i Pani Bożenie Gawlikowskiej, zam. w Wałbrzychu przy ul. * odsetek od nieterminowej wpłaty należności za lata 2004-2006 z tytułu z Anna Kaminska 2007-01-24 11:45:08
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 984/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2006r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyszczególnionego majątku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i powołani Anna Kaminska 2007-01-24 10:58:34
Anna Kaminska 2007-01-23 11:16:37
Anna Kaminska 2007-01-23 11:11:53
Anna Kaminska 2007-01-23 11:09:14
sprawie wykazu komunalnych lokali użytkowych podlegających zwolnieniom w stawkach czynszu w najmie komunalnych lokali użytkowych. Anna Kaminska 2007-01-23 09:11:55
Anna Kaminska 2007-01-22 11:43:22
Anna Kaminska 2007-01-22 11:36:56
Anna Kaminska 2007-01-22 11:07:50
Anna Kaminska 2007-01-22 11:04:28
Anna Kaminska 2007-01-22 11:02:08
Anna Kaminska 2007-01-22 10:52:32
Anna Kaminska 2007-01-22 10:48:24
Anna Kaminska 2007-01-22 10:44:46
Anna Kaminska 2007-01-22 10:25:57
Anna Kaminska 2007-01-22 10:13:06
Anna Kaminska 2007-01-22 09:59:23
Anna Kaminska 2007-01-22 09:50:43
Anna Kaminska 2007-01-22 09:38:07
Anna Kaminska 2007-01-22 09:33:29
Anna Kaminska 2007-01-22 09:23:52
Anna Kaminska 2007-01-22 09:17:33
Anna Kaminska 2007-01-22 09:14:54
Anna Kaminska 2007-01-22 09:04:32
Anna Kaminska 2007-01-22 09:02:02
Anna Kaminska 2007-01-22 00:54:09
Anna Kaminska 2007-01-22 00:35:19
Anna Kaminska 2007-01-22 00:10:06
Anna Kaminska 2007-01-21 23:48:05
Anna Kaminska 2007-01-21 23:18:24
Anna Kaminska 2007-01-21 22:58:54
Anna Kaminska 2007-01-21 22:31:27
Anna Kaminska 2007-01-21 22:09:53
Anna Kaminska 2007-01-21 21:45:07
Anna Kaminska 2007-01-21 21:28:12
Anna Kaminska 2007-01-21 21:07:24
Anna Kaminska 2007-01-21 20:50:03
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 r. Anna Kaminska 2007-01-20 23:31:36
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych budynkami, na rzecz osób fizycznych i prawnych z równoczesną sprzedażą budynków lub lokali stanowiąc Anna Kaminska 2007-01-20 22:25:59
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, dla nieruchomości dzierżawionych przez NZOZ-y, o Anna Kaminska 2007-01-20 21:31:25
Anna Kaminska 2007-01-19 14:53:27
Anna Kaminska 2007-01-19 14:40:57
Anna Kaminska 2007-01-19 14:29:04
Anna Kaminska 2007-01-19 14:17:04
Anna Kaminska 2007-01-19 14:04:13
Anna Kaminska 2007-01-19 13:54:26
Anna Kaminska 2007-01-19 13:32:49
Anna Kaminska 2007-01-19 13:29:34
Anna Kaminska 2007-01-19 13:19:35
Anna Kaminska 2007-01-19 13:01:22
Anna Kaminska 2007-01-19 12:53:04
Anna Kaminska 2007-01-19 12:23:25
Anna Kaminska 2007-01-19 12:20:42
Anna Kaminska 2007-01-19 12:17:54
Anna Kaminska 2007-01-19 12:11:17
Anna Kaminska 2007-01-19 12:06:30
Anna Kaminska 2007-01-19 12:01:13
Anna Kaminska 2007-01-18 11:32:18
Anna Kaminska 2007-01-18 11:23:28
Anna Kaminska 2007-01-18 10:54:50
Anna Kaminska 2007-01-18 10:51:19
Anna Kaminska 2007-01-18 10:48:23
Anna Kaminska 2007-01-18 10:45:22
Anna Kaminska 2007-01-18 10:42:32
Anna Kaminska 2007-01-18 10:39:16
Anna Kaminska 2007-01-18 10:36:21
Anna Kaminska 2007-01-16 15:11:50
Anna Kaminska 2007-01-16 15:09:22
Anna Kaminska 2007-01-16 15:06:38
Anna Kaminska 2007-01-16 15:04:06
Anna Kaminska 2007-01-16 15:01:18
Anna Kaminska 2007-01-16 14:58:21
Anna Kaminska 2007-01-16 14:55:09
Anna Kaminska 2007-01-16 14:52:44
Anna Kaminska 2007-01-16 14:49:54
Anna Kaminska 2007-01-16 14:47:25
Anna Kaminska 2007-01-16 14:45:15
Anna Kaminska 2007-01-16 14:42:26
Anna Kaminska 2007-01-16 14:40:23
Anna Kaminska 2007-01-16 14:37:16
Anna Kaminska 2007-01-16 14:35:18
Anna Kaminska 2007-01-16 14:33:08
Anna Kaminska 2007-01-16 14:30:50
Anna Kaminska 2007-01-16 14:28:34
Anna Kaminska 2007-01-16 14:26:36
Anna Kaminska 2007-01-16 14:21:06
Anna Kaminska 2007-01-16 14:13:47
Anna Kaminska 2007-01-16 14:07:14
Anna Kaminska 2007-01-16 14:03:42
Anna Kaminska 2007-01-16 14:00:45
Anna Kaminska 2007-01-16 13:40:02
Anna Kaminska 2007-01-16 13:31:05
Anna Kaminska 2007-01-16 13:26:57
Anna Kaminska 2007-01-16 13:20:44
Anna Kaminska 2007-01-16 13:15:54
Anna Kaminska 2007-01-16 13:11:31
Anna Kaminska