Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
    lipiec 2004
    sierpień 2004
    wrzesień 2004
    październik 2004
    listopad 2004
    grudzień 2004
    styczeń 2005r
    luty 2005
    marzec 2005
    kwiecień 2005
    maj 2005
    czerwiec 2005
    lipiec 2005
    sierpien 2005
    wrzesień 2005
    październik 2005
    listopad 2005
    grudzień 2005
    styczeń 2006
    luty 2006 r.
    marzec 2006 r.
    kwiecień 2006 r.
    maj 2006 r.
    czerwiec 2006 r.
    lipiec 2006 r.
    sierpień 2006 r.
    wrzesień 2006 r.
    październik 2006 r.
    listopad 2006 r.
    grudzień 2006 r.
    styczeń 2007 r.
    luty 2007 r.
    marzec 2007 r.
    kwiecień 2007 r.
    maj 2007 r.
    czerwiec 2007 r.
    lipiec 2007 r.
    sierpień 2007 r.
    wrzesień 2007 r.
    październik 2007 r.
    listopad 2007 r.
    grudzień 2007 r.
    styczeń 2008 r.
    luty 2008 r.
    marzec 2008 r.
    kwiecień 2008 r.
    maj 2008 r.
    czerwiec 2008 r.
    lipiec 2008 r.
    sierpień 2008 r.
    wrzesień 2008 r.
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Globalny rejestr zmian
 Mapa strony
 Statystyki