Urząd Miejski w Wałbrzychu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Prezydent Miasta
Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
 INFORMACJE OGÓLNE
Godziny Urzędowania
Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
Struktura wewnętrzna
Spis telefonów
Oferta Inwestycyjna
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Podstawowe dane o Wałbrzychu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia 2004 rok
Urząd Miejski 2005r
Rada Miejska 2005r
Edukacja 2005r
Instytucje 2005r
Oświadczenia 2006 r.
Oświadczenia 2007 r.
Oświadczenia 2008 r.
 PRAWO LOKALNE
Statut Miasta Wałbrzycha
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Regulamin Organizacyjny UM
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Procedury podejmowania Uchwał i innych aktów prawnych przez organy gminy
Sprawozdania z realizacji Uchwał RM
Dyspozycje Prezydenta Miasta
Budżet
Podatki i opłaty lokalne oraz inne dochody Gminy
Programy i Strategie
Majatek Publiczny
Kontrole Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 INNE
Jednostki organizacyjne
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
SIOS - System Informacji o Środowisku
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 PRZEJRZYSTA POLSKA
Przejrzysta Polska
 Nabór do pracy
Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji
 Informacje
Uchwały
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

ORGANA WŁADZY
   Prezydent Miasta
      I Zastępca Prezydenta
      II Zastępca Prezydenta
      III Zastępca Prezydenta
      Sekretarz
      Skarbnik
      Kompetencje władz
   Rada Miejska Wałbrzycha 2002-2006
      Komisje Rady Miejskiej
         Przedmiot Działania Komisji
         Terminy Posiedzeń Komisji
         Sprawozdania z działalności Komisji
            I półrocze 2004
               Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Miasta Wałbrzycha
               Komisja Integracji Europejskiej, Współpracy Zagranicznej i Promocji Miasta Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Wałbrzycha
               Komisja Statutowo-Regulaminowa Rady Miejskiej Wałbrzycha
            II półrocze 2004
            II półrocze 2005 r.
         Plan pracy Komisji
            I kwartał 2005r.
            II kwartał 2005r.
            I półrocze 2006 r.
            II półrocze 2006 r.
      Sesje Rady Miejskiej
         XIX sesja RM 30.12.2003r.
            Porządek Obrad
         XX sesja RM 30.01.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XX I sesja RM 27.02.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XX II sesja RM 15.03.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XX III sesja RM 30.03.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XX IV sesja RM 27.04.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XX V sesja RM 30.04.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XX VI sesja RM 26.05.2004r.
            Porządek Obrad
         XX VII sesja RM 24.06.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XXVIII sesja RM z 13 – 14 lipca 2004 roku
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XXIX sesja RM 29.09.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XXX sesja RM 15.10.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XXXI sesja RM 28.10.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z zesji RM
         XXXII sesja RM 19.11.2004r.
            Porządek Obrad
         XXXIII sesja RM 29.11.2004r.
            Porządek Obrad
         XXXIV sesja RM 29-30.12.2004r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XXXV sesja RM 27.01.2005r.
            Porządek Obrad
         XXXVI sesja RM 28.02.2005r.
            Porządek Obrad
            Protokół
         XXXVII sesja RM 15.03.2005r.
            Protokół
         XXXVIII sesja RM 29.03.2005r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji
         XXXIX sesja RM 28.04.2005r.
            Prządek Obrad
            Protokół z sesji
         XL sesja RM 30.05.2005r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji
         XLI sesja RM 24.06.2005r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji
         XLII sesja RM 29.08.2005r.
            Porządek Obrad
         XLIII sesja RM 29.09.2005r
            Protokół z sesji
         XLIV sesja RM 11-12 październik 2005r
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji
         XLV sesja RM 28.10.2005r
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XLVI/05 sesja RM 24-25.11.2005 r.
            Protokół z sesji
         XLVII sesja RM 12.12.2005 r.
            Protokół z sesji RM
         XLVIII sesja RM 29.12.2005r
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         XLIX sesja RM 26.01.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         L sesja RM 28.02.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         LI sesja RM 31.03.2006 r.
            Porządek Obrad
            Protokół z sesji RM
         LII sesja RM 27.04.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji
         LIII sesja RM 26.06.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         LIV sesja RM 14.07.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         LV sesja RM 31.08.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         LVI sesja RM 28.09.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         LVII sesja RM 17.10.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         LVIII sesja RM 27.10.2006 r.
            Porządek obrad
   Rada Miejska Wałbrzycha 2006-2010
      Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha
         Przedmiot działania komisji
         Terminy posiedzeń komisji
         Plan pracy komisji
            I półrocze 2007 r.
            II półrocze 2007 r.
            I półrocze 2008 r.
            II półrocze 2008 r.
         Sprawozdanie z pracy Komisji RM
            I półrocze 2007 r.
      Sesje Rady Miejskiej Wałbrzycha
         I sesja RM 24.11.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         II sesja RM 1.12.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         III sesja 28.12.2006 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         IV sesja RM 25.01.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         V sesja RM 15.02.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         VI sesja RM 27.02.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         VII sesja RM 29.03.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         VIII sesja RM 26.04.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         IX sesja RM 6.06.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         X sesja RM 28.06.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XI sesja RM 30.08.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XII sesja RM 13.09.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XIII sesja RM 27.09.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XIV sesja RM 26.10.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XV sesja RM 15.11.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XVI sesja RM 29.11.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XVII sesja RM 12.12.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XVIII sesja RM 19.12.2007 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XIX sesja RM 30.01.2008 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XX sesja RM 4.02.2008 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XXI sesja RM 29.02.2008 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RM
         XXII sesja RM 28.03.2008 r.
            Porządek obrad
            Protikół z sesji RMW
         Sesja RMW zwołana na wniosek grupy radnych 28.04.2008 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RMW
         XXIV sesja RM 29.04.2008 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RMW
         XXV sesja RM 30.05.2008 r.
            Porządek obrad
            Protokół z sesji RMW
         XXVI sesja RMW z 27.06.2008 r.
            Porządek obrad
         XXVII sesja RMW 11.07.2008 r.
            Porządek obrad
      Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha
         maj 2007 r.
         czerwiec 2007 r.
         lipiec, sierpień 2007 r.
         wrzesień 2007 r.
         październik 2007 r.
         listopadad 2007 r.
         grudzień 2007 r.
         styczeń 2008 r.
         luty 2008 r.
         marzec 2008 r.
         kwiecień 2008 r.
         maj 2008 r.
         czerwiec 2008 r.
         lipiec, sierpień 2008
      Ogłoszenia o sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha
         6 czerwiec 2007 r.
         28 czerwiec 2007 r.
         30 sierpień 2007 r.
         13 wrzesień 2007 r.
         27 września 2007 r.
         26 październik 2007 r.
         15 listopada 2007 r.
         29 listopada 2007 r.
         12 grudnia 2007 r.
         19 grudnia 2007 r.
         30 stycznia 2008 r.
         4 lutego 2008 r.
         29 lutego 2008 r.
         28 marca 2008 r.
         Sesja RMW zwołana na wniosek grupy radnych 28.04.2008 r.
         29 kwietnia 2008 r.
         30 maja 2008 r.
         27 czerwca 2008 r.
         11 lipca 2008 r.

INFORMACJE OGÓLNE
   Godziny Urzędowania
   Harmonogram Przyjmowania Skarg i Wniosków
      lipiec 2004
      sierpień 2004
      wrzesień 2004
      październik 2004
      listopad 2004
      grudzień 2004
      styczeń 2005r
      luty 2005
      marzec 2005
      kwiecień 2005
      maj 2005
      czerwiec 2005
      lipiec 2005
      sierpien 2005
      wrzesień 2005
      październik 2005
      listopad 2005
      grudzień 2005
      styczeń 2006
      luty 2006 r.
      marzec 2006 r.
      kwiecień 2006 r.
      maj 2006 r.
      czerwiec 2006 r.
      lipiec 2006 r.
      sierpień 2006 r.
      wrzesień 2006 r.
      październik 2006 r.
      listopad 2006 r.
      grudzień 2006 r.
      styczeń 2007 r.
      luty 2007 r.
      marzec 2007 r.
      kwiecień 2007 r.
      maj 2007 r.
      czerwiec 2007 r.
      lipiec 2007 r.
      sierpień 2007 r.
      wrzesień 2007 r.
      październik 2007 r.
      listopad 2007 r.
      grudzień 2007 r.
      styczeń 2008 r.
      luty 2008 r.
      marzec 2008 r.
      kwiecień 2008 r.
      maj 2008 r.
      czerwiec 2008 r.
      lipiec 2008 r.
      sierpień 2008 r.
      wrzesień 2008 r.
   Struktura wewnętrzna
   Spis telefonów
   Oferta Inwestycyjna
   Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
      Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
         Biuro Zarządzania Kryzysowego
            GOSPODARKA SPRZĘTEM OBRONY CYWILNEJ
            OPRACOWANIE PLANÓW W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I OBRONNYCH
            POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE
            WYDAWANIE DECYZJI O ODROCZENIU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
            REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH
            POSTĘPOWANIE W SPRAWIE POKRYWANIA NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY RP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN
            WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH NA RZECZ OBRONY PAŃSTWA
            POBÓR DO ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
            SPORZĄDZANIE PLANU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W CELU ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
            WYDAWANIE DECYZJI O UZNANIU ŻOŁNIERZA ZA JEDYNEGO ŻYWICIELA RODZINY
         Wydział Budżetu i Finansów
            Przyznawanie ulg uznaniowych w podatkach i opłatach lokalnych
            Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
            Przyznawanie ulg uznaniowych w należnościach, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
            Wydawanie zaświadczeń w sprawach należności cywilnoprawnych
            Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
            Umorzenie lub rozłożenie na raty
            Zwolnienie spod egzekucji określonych składników majątkowych
            Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
            Wypłata kaucji mieszkaniowych
         Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
            USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
            Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
            PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
            ZATWIERDZANIE ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
            DOKONYWANIE OCEN CZĄSTKOWYCH DYREKTORÓW
            PRZYZNAWANIE DODATKÓW FUNKCYJNYCH DYREKTOROM
            PRZYZNAWANIE DODATKÓW MOTYWACYJNYCH DYREKTOROM
            Przyznawanie grantów na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego Programu Otwarta Szkoła
            PRZYZNAWANIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA
            PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA
            NAUCZANIE INDYWIDUALNE
            KSZTAŁCENIE SPECJALNE
            NADAWANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
            EGZEKWOWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI
            PROWADZENIE EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
            TWORZENIE REGULAMINÓW WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA
            WYDAWANIE PEŁNOMOCNICTW DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
            OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE REALIZACJI COROCZNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
            ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
            ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY PROWADZACE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
            WYCIĄG Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY
            ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZ MASOWYCH
            ZGŁOSZENIE WYPADKU PODCZAS ZAWODÓW, IMPREZ SPORTOWYCH - ODSZKODOWANIA
            ZLECENIE ZADAN Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA
            NAGRODY W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ,UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
            UBEZPIECZENIE PODMIOTÓW KULTURY FIZYCZNEJ – WNIOSEK O OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM
            STYPENDIA DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHANIANIEM I OCHRONĄ DÓBR KULTURY
            WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
            USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
            WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O KWOCIE WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ, JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
            Wydawanie decyzji dotyczących stypendiów / zasiłków szkolnych
            Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
            STYPENDIA SPORTOWE
            PRZEPROWADZANIE NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH I DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.
            WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH – ULGI W SPŁACIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘZNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI
            WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I POSTANOWIEŃ W SPRAWACH POTWIERDZANIA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
            ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I INNYM PODMIOTOM Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
            DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.
         Wydział Rozwoju Miasta
            WYPIS Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            POTWIERDZENIE WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNE ZE STANEM PRAWNYM
            ZAŚWIADCZENIE O LATACH PRACY PRZEDSIĘBIORCÓW FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            WYDANIE DUPLIKATU WPISU LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
            ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ W ZAKRESIE MARKI SAMOCHODU LUB NUMERU REJESTRACYJNEGO
            ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ W ZAKRESIE ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA
            REZYGNACJA Z LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
            ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
            ZMIANA W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
            WYDANIE DUPLIKATU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
            WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WE WŁAŚCIWEJ WYSOKOŚCI I USTAWOWYM TERMINIE
            PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM
            WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
            WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZ
            WYDANIE POSTANOWIEŃ STWIERDZAJĄCYCH ZGODNOŚĆ PODZIAŁU DZIAŁKI Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
            WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
            WYDAWANIE OPINII W ZAKRESIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W KORONACH DRZEW LUB KRZEWÓW
            WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW REALIZOWANYCH W WAŁBRZYCHU W DANYM ROKU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE REALIZOWANYCH W WAŁBRZYCHU W DANYM ROKU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ EKOLOGICZNYCH REALIZOWANYCH W WAŁBRZYCHU W DANYM ROKU PRZEZ PODMIOTY NIE BĘDĄCE OSOBAMI FIZYCZNYMI
            OPINIOWANIE WNIOSKÓW LOKALIZACYJNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE HAŁASU
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
            UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
            PRZYJMOWANIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA
            OPINIOWANIE WNIOSKÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
            OPINIOWANIE WNIOSKÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
            WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
            WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI
            WYDANIE DECYZJI O śRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE NISZCZENIA ZIELENI
            WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA I OKRESLENIA ZAKRESU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDIĘWZIECIA NA ŚRODOWISKO
            Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA UNIESZKODLIWIENIU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POWSTAŁYCH PRZY WYMIANIE LUB LIKWIDACJI
         Wydział Infrastruktury Miasta
            PRZYDZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH
            PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ DO REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY
            WZAJEMNA ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH
            REGULACJA UPRAWNIEŃ DO LOKALU MIESZKALNEGO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W LOKALU PO ZGONIE NAJEMCY LUB PO OPUSZCZENIU LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ SKUTKUJĄCEGO ROZWIĄZANIEM UMOWY NAJMU
            ZAMIANA LOKALU Z URZĘDU I NA WNIOSEK
            ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
            UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS OKREŚLONY
            PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CHĘCI WZAJEMNEJ ZAMIANY
            PRZYZNAWANIE PIERWSZEŃSTWA DO OTRZYMANIA LOKALU SOCJALNEGO
            PRZYDZIAŁ LOKALU DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY DLA OSÓB NIE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO PRZEDŁUŻENIA UMOWY O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO
            PRZEPISANIE NA INNEGO NAJEMCĘ PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO
            UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO
            UDZIELENIE PRAWA NAJMU DO LOKALU UŻYTKOWEGO W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU Z POMINIĘCIEM TRYBU PRZETARGOWEGO
            ODDANIE W UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO
            UMORZENIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH ZA LOKALE MIESZKALNE ORAZ UDZIELENIE ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
            UDZIELENIE ZGODY NA MODERNIZACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO SAMODZIELNIE PRZEZ NAJEMCĘ I NA JEGO KOSZT
            WYRAŻENIE ZGODY NA CZASOWE ZAJĘCIE DZIAŁKI
            ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W NAJEM
            ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DZIERŻAWĘ
            SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU
            NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
            SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW
            SKŁADANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE SKORZYSTANIA LUB NIE Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI
            REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
            PROWADZENIE NAZEWNICTWA ULIC
            ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI NIEZBĘDNYCH DO POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
            WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
            ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZAD, WYGASZANIE TRWAŁEGO ZARZĄDU
            ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI
            REPREZENTOWANIE GMINY WAŁBRZYCH WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH
            ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWEJ
            LIKWIDACJA SZKÓD OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OC
            ROZPATRYWANIE PODAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
            REALIZACJA ZAZIELENIANIA MIASTA- PROGRAM ROZWOJU ZIELENI MIEJSKIEJ
            REALIZACJA KONKURSU ŁADNA POSESJA, ŁADNY BALKON, ŁADNE OKNO
            OPINIOWANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENIĄ
            OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
            PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU I UMOWY DZIERŻAWY
            PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
            SPRZEDAŻ GRUNTÓW NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
            BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH
            ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
            PRZEKWALIFIKOWANIE LOKALU NA LOKAL SOCJALNY LUB O UMOWIE NA CZAS NIEOZNACZONY I ZMIANA UMOWY NAJMU Z DOTYCHCZASOWYM NAJEMCĄ LUB BYŁYM NAJEMCĄ ZAJMUJĄCYM LOKAL
            ŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH
            WSZCZĘCIE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z WYSTĄPIENIEM SZKÓD GÓRNICZYCH W BUDYNKACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WAŁBRZYCH
            ZGODA NA LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH
            ZWROT NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ LOKALU UŻYTKOWEGO NA TRWAŁE ULEPSZENIE W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY O NAJEM
            UDZIELANIE ZNIŻKI DO STAWKI CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE WAD OBNIŻAJĄCYCH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ
            PRZEJMOWANIE MIENIA I POWIERZANIE W ZARZĄD
            ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE
         Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
            WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO
            WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY
            WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
            ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
            ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY
            ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
            ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
            ZGŁOSZENIE WYJAZDU NA POBYT CZASOWY ZA GRANICĘ
            WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE
            WYMELDOWANIE Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
            WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
            WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORÓW MELDUNKOWY ORAZ Z EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
            POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W CELU USTALENIA CHARAKTERU POBYTU
            UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
            ZBIÓRKI PUBLICZNE
            ZAWIADOMIENIA O ZGROMADZENIACH
            NADAWANIE NUMERU POWSZECHNEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI LUDNOŚCI (PESEL)
            ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
            ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY
         Biuro Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami
            Przekazanie klientowi informacji obejmujących zagadnienia związane z Unią Europejską oraz realizacją projektów gminnych dotowanych z funduszy europejskich
         Urząd Stanu Cywilnego
            REJESTRACJA URODZEŃ
            REJESTRACJA ZGONÓW
            REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE
            ZMIANA IMION I NAZWISK, USTALENIE PISOWNI IMION I NAZWISK
            SZCZEGÓLNE WYPADKI REJESTRACJI STANU CYWILNEGO (WPISY DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH, ODTWORZENIA AKTÓW, SPROSTOWANIA ITP.)
            ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
         Biuro Promocji Miasta
            PRZEKAZANIE KLIENTOWI MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
         Biuro Spraw Pracowniczych
            WYSTAWIANIE I SPORZĄDZANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZATRUDNIENIU DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW, ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
      Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
         Dowody i Meldunki
            WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO
            WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY
            WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
            ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
            ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY
            ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
            ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
            ZGŁOSZENIE WYJAZDU NA POBYT CZASOWY ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ TRZY MIESIĄCE
            WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE
            WYMELDOWANIE Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
            WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
            POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE USTALENIA CHARAKTERU POBYTU
            NADAWANIE NUMERU POWSZECHNEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI LUDNOŚCI (PESEL)
            ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
            WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORÓW MELDUNKOWY ORAZ Z EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
            UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
            ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY
         Działalność gospodarcza
            POTWIERDZENIE WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNE ZE STANEM PRAWNYM
            WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            WYDANIE DUPLIKATU WPISU LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            WYPIS Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            ZAŚWIADCZENIE O LATACH PRACY PRZEDSIĘBIORCÓW FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
         Hotele
         Imprezy i zgromadzenia
            ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZ MASOWYCH
            ZGŁOSZENIE WYPADKU PODCZAS ZAWODÓW, IMPREZ SPORTOWYCH - ODSZKODOWANIA
            ZBIÓRKI PUBLICZNE
            ZAWIADOMIENIA O ZGROMADZENIACH
         Kultura
            Instytucje kultury
            NAGRODY W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ,UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
            STYPENDIA DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHANIANIEM I OCHRONĄ DÓBR KULTURY
            UBEZPIECZENIE PODMIOTÓW KULTURY FIZYCZNEJ – WNIOSEK O OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM
            StYPENDIA SPORTOWE
         Licencje
            REZYGNACJA Z LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
            WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
            ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ W ZAKRESIE MARKI SAMOCHODU LUB NUMERU REJESTRACYJNEGO
            ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ W ZAKRESIE ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA
         Lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe oraz garaże
            LIKWIDACJA SZKÓD OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM
            ŁĄCZENIE LUB PODZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH
            ODDANIE W UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO
            ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
            PRZEPISANIE NA INNEGO NAJEMCĘ PRAWA NAJMU DO LOKALU UŻYTKOWEGO
            PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ DO REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA KOSZT WŁASNY NAJEMCY
            PRZYDZIAŁ LOKALI SOCJALNYCH
            PRZYDZIAŁ LOKALU DO REMONTU NA KOSZT WŁASNY DLA OSÓB NIE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO PRZEDŁUŻENIA UMOWY O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO
            PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CHĘCI WZAJEMNEJ ZAMIANY
            PRZYZNAWANIE PIERWSZEŃSTWA DO OTRZYMANIA LOKALU SOCJALNEGO
            REGULACJA UPRAWNIEŃ DO LOKALU MIESZKALNEGO OSÓB POZOSTAJĄCYCH W LOKALU PO ZGONIE NAJEMCY LUB PO OPUSZCZENIU LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ SKUTKUJĄCEGO ROZWIĄZANIEM UMOWY NAJMU
            REPREZENTOWANIE GMINY WAŁBRZYCH WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH
            SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW
            UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS OKREŚLONY
            UDZIELENIE ZGODY NA PODNAJEM CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO
            UDZIELENIE PRAWA NAJMU DO LOKALU UŻYTKOWEGO W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU
            UDZIELENIE ZGODY NA MODERNIZACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO
            UDZIELANIE ZNIŻKI DO STAWKI CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE WAD OBNIŻAJĄCYCH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ
            UMORZENIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH ZA LOKALE MIESZKALNE ORAZ UDZIELENIE ULG W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
            ZAMIANA LOKALU Z URZĘDU I NA WNIOSEK
            WZAJEMNA ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH
            ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWEJ
            PRZEKWALIFIKOWANIE LOKALU SOCJALNEGO NA LOKAL O UMOWIE NA CZAS NIEOZNACZONY I ZMIANA UMOWY NAJMU Z DOTYCHCZASOWYM NAJEMCĄ LUB BYŁYM NAJEMCĄ ZAJMUJĄCYM LOKAL
            WSZCZĘCIE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z WYSTĄPIENIEM SZKÓD GÓRNICZYCH W BUDYNKACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WAŁBRZYCH
            ZGODA NA LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH
            ZWROT NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ LOKALU UŻYTKOWEGO NA TRWAŁE ULEPSZENIE W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY O NAJEM
         Nieruchomości
            NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
            ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERŻAWĘ
            ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W NAJEM
            ODDAWANIE NIERUCHOMOSCI W TRWAŁY ZARZAD, WYGASZANIE TRWAŁEGO ZARZĄDU
            PRZEJMOWANIE MIENIA I POWIERZANIE W ZARZĄD
            REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
            SKŁADANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE SZKORZYSTANIA LUB NIE
            SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU
            WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
            WYRAŻENIE ZGODY NA CZASOWE ZAJĘCIE DZIAŁKI
            ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI
            ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI NIEZBĘDNYCH DO POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
            PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU I UMOWY DZIERŻAWY
            BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
            ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
            ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE
         Ochrona i kształtowanie środowiska
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW REALIZOWANYCH W WAŁBRZYCHU W DANYM ROKU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE REALIZOWANYCH W WAŁBRZYCHU W DANYM ROKU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ EKOLOGICZNYCH REALIZOWANYCH W WAŁBRZYCHU W DANYM ROKU PRZEZ PODMIOTY NIE BĘDĄCE OSOBAMI FIZYCZNYMI
            OPINIOWANIE WNIOSKÓW LOKALIZACYJNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
            OPINIOWANIE WNIOSKÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
            OPINIOWANIE WNIOSKÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE HAŁASU
            PRZYJMOWANIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA
            UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
            WYDAWANIE OPINII W ZAKRESIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W KORONACH DRZEW LUB KRZEWÓW
            WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
            WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
            WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI
            WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE NISZCZENIA ZIELENI
            WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA I OKRESLENIA ZAKRESU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDIĘWZIECIA NA ŚRODOWISKO
            PRZYJMOWANIE INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
            DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA UNIESZKODLIWIENIU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POWSTAŁYCH PRZY WYMIANIE LUB LIKWIDACJI
         Organizacje pozarządowe
            PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
            ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
            ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I INNYM PODMIOTOM Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
         Planowanie przestrzenne
            WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
            WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
            WYDANIE POSTANOWIEŃ STWIERDZAJĄCYCH ZGODNOŚĆ PODZIAŁU DZIAŁKI Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
            WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZ
            Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         Promocja i Integracja Europejska
            PRZEKAZANIE KLIENTOWI INFORMACJI OBEJMUJĄCYCH ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
            PRZEKAZANIE KLIENTOWI MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
         Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna i ochrona zdrowia
            DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.
            ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
            ZLECENIE ZADAN Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA
            Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych
            Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
            USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
            WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O KWOCIE WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ, JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
            WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH – ULGI W SPŁACIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘZNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI
            WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH I POSTANOWIEŃ W SPRAWACH POTWIERDZANIA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
         Użytkowanie wieczyste
            PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
            SPRZEDAŻ GRUNTÓW NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
            OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
         Zadania komunalne
            PROWADZENIE NAZEWNICTWA ULIC
            ROZPATRYWANIE PODAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
            REALIZACJA ZAZIELENIANIA MIASTA -PROGRAM ROZWOJU ZIELENI MIEJSKIEJ
            REALIZACJA KONKURSU ŁADNA POSESJA, ŁADNY BALKON, ŁADNE OKNO
            OPINIOWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENIĄ
         Zaświadczenia o zatrudnieniu dla byłych pracowników, zakładów i jednostek budżetowych oraz o wynagrodzeniu (zus – rp 7)
         Zezwolenia
            PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM
            WYDANIE DUPLIKATU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
            WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WE WŁAŚCIWEJ WYSOKOŚCI I USTAWOWYM TERMINIE
            ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
            ZMIANA W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
         Urząd Stanu Cywilnego
            REJESTRACJA URODZEŃ
            REJESTRACJA ZGONÓW
            REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE
            ZMIANA IMION I NAZWISK, USTALENIE PISOWNI IMION I NAZWISK
            SZCZEGÓLNE WYPADKI REJESTRACJI STANU CYWILNEGO (WPISY DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH, ODTWORZENIA AKTÓW, SPROSTOWANIA ITP.)
            ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
         Edukacja
            PRZEPROWADZANIE KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
            ZATWIERDZANIE ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH
            DOKONYWANIE OCEN CZĄSTKOWYCH DYREKTORÓW
            PRZYZNAWANIE DODATKÓW FUNKCYJNYCH DYREKTOROM
            PRZYZNAWANIE DODATKÓW MOTYWACYJNYCH DYREKTOROM
            Przyznawanie grantów na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego Programu Otwarta Szkoła
            PRZYZNAWANIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA
            PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA
            NAUCZANIE INDYWIDUALNE
            KSZTAŁCENIE SPECJALNE
            NADAWANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
            EGZEKWOWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI
            PROWADZENIE EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
            TWORZENIE REGULAMINÓW WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA
            WYDAWANIE PEŁNOMOCNICTW DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
            Wydawanie decyzji dotyczących stypendiów / zasiłków szkolnych
            Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
         Obrona cywilna i służba wojskowa
            GOSPODARKA SPRZĘTEM OBRONY CYWILNEJ
            OPRACOWANIE PLANÓW W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I OBRONNYCH
            POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE
            WYDAWANIE DECYZJI O ODROCZENIU ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
            REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH
            POSTĘPOWANIE W SPRAWIE POKRYWANIA NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY RP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN
            WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH NA RZECZ OBRONY PAŃSTWA
            POBÓR DO ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
            SPORZĄDZANIE PLANU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W CELU ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
            WYDAWANIE DECYZJI O UZNANIU ŻOŁNIERZA ZA JEDYNEGO ŻYWICIELA RODZINY
   Podstawowe dane o Wałbrzychu
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
      wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujących się na terenie Wałbrzycha
   ISO 9001 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
      Certyfikat spełniania wymagań normy nr 267/2005
      Uroczystość wręczenia certyfikatu 20 kwietnia 2005
   Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
      Archiwum naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora do spraw administracyjno - prawnych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Wałbrzychu, ul. Matejki 3 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            Informacja o wyniku naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Miasta -lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            Informacja o wyniku naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Miasta - lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            Informacja o wyniku naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
            Lista kandydatów
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko ds. informatyki
            Lista kandydatów
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych
            Lista kandydatów
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            Termin rozmowy kwalifikacyjnej
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw administracyjno – prawnych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Wałbrzychu, ul. Matejki 3
            Lista kandydatów
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na Stanowisko inspektora/podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
            Lista kandydatów
            Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
            Lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty w Biurze Ochrony i Reagowania Kryzysowego
            Informacja o wyniku naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Pracowniczych
            Lista kandydatów
            Termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Wałbrzychu, ul. Matejki 3
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydata na stanowisko specjalisty w Zespole Ochrony i Kształtowania Środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału Gospodarki Miasta.
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Informacja związana z naborem na stanowisko specjalisty w Zespole Ochrony i Kształtowania Środowiska w Dziale Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału Gospodarki Miasta
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór na stanowisko kasjera w wymiarze 1/2 etatu w Zespole ds. Obsługi Finansowej Urzędu
            informacja dotycząca naboru na stanowisko kasjera
         Nabór kandydatów na stanowisko ds. łączności w Biurze Ochrony i Reagowania Kryzysowego
            Sprostowanie do ogłoszenia o naborze
            lista kandydatów
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w zespole ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
            Sprostowanie do ogłoszenia o naborze
            lista kandydatów
            termin spotkania kwalifikacyjnego
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w zespole ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
            Sprostowanie do ogłoszenia o naborze
            lista kandydatów
            termin spotkania kwalifikacyjnego
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole ds. Informatyki w Dziale Zamówień Publicznych i Obsługi Urzędu
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
            lista kandydatów
            zmiana terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór na stanowisko kasjera w wymiarze 1/2 etatu w Zespole ds. Obsługi Finansowej Urzędu
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Mienia Komunalnego
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko ds. kryzysowych w Biurze Ochrony i Reagowania Kryzysowego
            Sprostowanie do ogłoszenia o naborze
            lista kandydatów
            termin spotkania kwalifikacyjnego
            informacja o wynikach naboru na stanowisko ds kryzysowych
            informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. łączności
         Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora w Biurze Ewidencji Ludności w Dziale Spraw Obywatelskich
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole Księgowości Podatkowej
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Dziale Edukacji i Wychowania, Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowiska do jednostek organizacyjnych UM
            Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Usług Komunalnych Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego
            archiwum naboru do jednostek organizacyjnych
               Nabór kandydatów na stanowisko referenta w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 ul. Sosnowa 25A
                  lista kandydatów
                  termin rozmowy kwalifikacyjnej
                  informacja o wynikach naboru
               Nabór kandydatów na strażnika Straży Miejskiej
                  lista kandydatów
                  informacja o wynikach naboru
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Strażnik straży miejskiej
                  lista kandydatów
                  informacja o wynikach wyboru
               Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno - ekonomicznych w Publicznym Gimnazjum nr 7
                  lista kandydatów
                  informacja o wynikach naboru
               Informacja związana z naborem na stanowisko referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 7
               Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu
                  lista kandydatów i termin rozmowy kwalifikacyjnej
                  Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego w PSP Nr 5 w Wałbrzychu
               Nabór kandydatów na stanowisko informatyka w Publicznym Gimnazjum nr 7
                  lista kandydatów
                  informacja o wyniku naboru
               Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu
                  lista kandydatów
                  informacja o wynikach naboru
         Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Obsługi Finansowej Urzędu
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole Planowania Przestrzennego
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury
            lista kandydatów
            termini testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            Informacja o wynikach
         Nabór 2 kandydatów na stanowisko ds. kryzysowych w Biurze Ochrony i Reagowania Kryzysowego
            lista kandydatów
            informacja o terminie spotkania kwalifikacyjnego
            Informacja o wynikach naboru
         Nabór na stanowisko specjalista-kasjer w Zespole ds. Obsługi Finansowej Urzędu
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
         Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Zespole Ochrony i Kształtowania Środowiska
            lista kandydatów
            termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej
            informacja o wynikach naboru
   Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2008-2011

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Oświadczenia 2004 rok
      Urząd Miejski
      Edukacja
      Rada Miejska
      Instytucje
   Urząd Miejski 2005r
      Korekty 2005r
   Rada Miejska 2005r
      Korekty 2005r
   Edukacja 2005r
      Korekty 2005r
   Instytucje 2005r
      Korekty 2005r
   Oświadczenia 2006 r.
      Urząd Miejski
         Korekty 2006 r.
      Rada Miejska
         oświadczenia radnych złożone na koniec kadencji
         oświadczenia radnych złożone w gudniu na początku kadencji 2006-2010
      Edukacja
         korekty 2006 r.
      Instytucje
         korekty 2006 r.
   Oświadczenia 2007 r.
      Urząd Miejski
      Rada Miejska
      Edukacja
         Kowal Barbara - Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorzadowego nr 17 (korekta listopad 2007 r.)
      Instytucje
         Wenecka Jolanta - specjalista w Zespole Pracy Socjalnej nr 4 MOPS
         Ślusarz Justyna-specjalista w Zespole Pracy Socjalnej nr 2 MOPS
         Słojewska Bogusława-specjalista w Zespole Pracy Socjalnej nr 3 MOPS
         Garbocz Jolanta - starszy pracownik socjalny w Zespole Pracy Socjalnej nr 1 MOPS
   Oświadczenia 2008 r.
      Urząd Miejski
      Rada Miejska
      Edukacja
      Instytucje

PRAWO LOKALNE
   Statut Miasta Wałbrzycha
   Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
   Regulamin Organizacyjny UM
   Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
   Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
   Kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
      kodeks etyki pracownika Urzędu Miejskiego
      kodeks postępowania etycznego
      komisja etyki
   Zarządzenia Prezydenta Miasta
      2003 rok
         grudzień
            Zarządzenie Nr 625/03
            Zarządzenie Nr 626/03
            Zarządzenie Nr 627/03
            Zarządzenie Nr 628 /03
            Zarządzenie Nr 629/03
            Zarządzenie Nr 630/03
            Zarządzenie Nr 631/03
            Zarządzenie Nr 632/03
            Zarządzenie Nr 633/03
            Zarządzenie Nr 634/03
            Zarządzenie Nr 635/03
            Zarządzenie Nr 636/03
            Zarządzenie Nr 637/ 03
            Zarządzenie Nr 638/03
            Zarządzenie Nr 639/03
            Zarządzenie Nr 640/03
            Zarządzenie Nr 641/03
            Zarządzenie nr 642/03
            Zarządzenie Nr 643/03
            Zarządzenie Nr 644/03
            Zarządzenie Nr 645/03
            Zarządzenie Nr 646/03
            Zarządzenie Nr 647/03
            Zarządzenie Nr 648/03
            Zarządzenie Nr 649/03
            Zarządzenie Nr 650/03
            Zarządzenie Nr 651/03
            Zarządzenie Nr 652/03
            Zarządzenie Nr 653/03
            Zarządzenie Nr 654/03
            Zarządzenie Nr 655/03
            Zarządzenie Nr 656/03
            Zarządzenie nr 657/03
            Zarządzenie Nr 658/03
            Zarządzenie nr 659/03
            Zarządzenie Nr 660/03
            Zarządzenie Nr 661/03
            Zarządzenie Nr 662/03
            Zarządzenie Nr 663/03
            Zarządzenie Nr 664/03
            Zarządzenie Nr 665 / 03
            Zarządzenie Nr 666/03
            Zarządzenie Nr 667/03
            Zarządzenie Nr 668/03
            Zarządzenie Nr 669/03
            Zarządzenie Nr 670/03
            Zarządzenie Nr 671/03
            Zarządzenie Nr 672/03
            Zarządzenie Nr 673/03
            Zarządzenie Nr 674/03
            Zarządzenie Nr 675/03
            Zarządzenie Nr 675/03
            Zarządzenie Nr 676/03
            Zarządzenie Nr 677/03
            Zarządzenie Nr 678/03
            Zarządzenie Nr 679 /03
            Zarządzenie Nr 680/03
            Zarządzenie Nr 681/03
            Zarządzenie Nr 682/03
            Zarządzenie Nr 683/03
            Zarządzenie Nr 684/03
            Zarządzenie nr 685/03
            Zarządzenie nr 686/03
            Zarządzenie Nr 687/03
            Zarządzenie Nr 688/03
            Zarządzenie Nr 689/03
            Zarządzenie Nr 690/03
            Zarządzenie Nr 691/03
      2004 rok
         Sprawozdania z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta za 2004 rok
            styczeń 2004
            luty 2004
            marzec 2004
            kwiecień 2004
            maj 2004
            czerwiec 2004
            lipiec 2004
            sierpień 2004
            wrzesień 2004
            październik 2004
            listopad 2004
            grudzień 2004
            Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Wałbrzycha za 2004 rok
         Styczeń
            Zarządzenie 1/04
            Zarządzenie Nr 2/04
            Zarządzenie Nr 3/04
            Zarządzenie Nr 4/04
            Zarządzenie Nr 5/04
            Zarządzenie Nr 6/04
            Zarządzenie Nr 7/04
            Zarządzenie Nr 8/04
            Zarządzenie Nr 9/04
            Zarządzenie Nr 10/04
            Zarządzenie Nr 11/04
            Zarządzenie Nr 12/04
            Zarządzenie Nr 13/04
            Zarządzenie Nr 14/04
            Zarządzenie Nr 15/04
            Zarządzenie Nr 16/04
            Zarządzenie Nr 17/04
            Zarządzenie Nr 18/04
            Zarządzenie Nr 19/04
            Zarządzenie Nr 20/04
            Zarządzenie Nr 21/04
            Zarządzenie Nr 22/04
            Zarządzenie Nr 23/04
            Zarządzenie Nr 24/04
            Zarządzenie Nr 25/04
            Zarządzenie Nr 26/04
            Zarządzenie Nr 27/04
            Zarządzenie Nr 28/04
            Zarządzenie Nr 29/04
            Zarządzenie Nr 30/04
            Zarządzenie Nr 31/04
            Zarządzenie Nr 32/04
            Zarządzenie Nr 33/04
            Zarządzenie Nr 34/04
            Zarządzenie Nr 35/04
            Zarządzenie Nr 36/04
            Zarządzenie Nr 37/04
            Zarzadzenie Nr 38/04
            Zarządzenie Nr 39/04
            Zarządzenie Nr 40/04
         Luty
            Zarządzenie Nr 41/04
            Zarządzenie Nr 42/04
            Zarządzenie Nr 43/04
            Zarządzenie Ne 44/04
            Zarządzenie Nr 45/04
            Zarządzenie Nr 46/04
            Zarządzenie Nr 47/04
            Zarządzenie Nr 48/04
            Zarządzenie Nr 49/04
            Zarzadzenie Nr 50/04
            Zarządzenie Nr 51/04
            Zarządzenie Nr 52/04
            Zarządzenie Nr 53/04
            Zarządzenie Nr 54/04
            Zarządzenie Nr 55/04
            Zarządzenie Nr 56/04
            Zarzadzenie Nr 57/04
            Zarządzenie Nr 58/04
            Zarządzenie Nr 59/04
            Zarządzenie Nr 60/04
            Zarządzenie Nr 61/04
            Zarządzenie Nr 63/04
            Zarządzenie Nr 64/04
            Zarządzenie Nr 65/04
            Zarządzenie Nr 66/04
            Zarządzenie Nr 67/04
            Zarządzenie Nr 68/04
            Zarządzenie Nr 69/04
            Zarządzenie Nr 70/04
            Zarządzenie Nr 71/04
            Zarządzenie Nr 72/04
            Zarządzenie Nr 73/04
            Zarządzenie Nr 74/04
            Zarządzenie Nr 75/04
            Zarządzenie Nr 76/04
            Zarządzenie Nr 77/04
            Zarządzenie Nr 78/04
            Zarządzenie Nr 79/04
            Zarządzenie Nr 80/04
            Zarządzenie Nr 81/04
            Zarządzenie Nr 82/04
            Zarządzenie Nr 83/04
            Zarządzenie Nr 84/04
            Zarządzenie Nr 85/04
            Zarządzenie Nr 86/04
            Zarządzenie Nr 87/04
            Zarządzenie Nr 88/04
            Zarządzenia Nr 89/04
            Zarządzenie Nr 90/04
            Zarządzenie Nr 91/04
            Zarządzenie Nr 92/04
            Zarządzenie Nr 93/04
            Zarządzenie Nr 94/04
            Zarządzenie Nr 95/04
            Zarządzanie Nr 96/04
            Zarzadzenie Nr 97/04
            Zarządzenie Nr 98/04
            Zarządzenie Nr 99/04
            Zarządzenie Nr 100/04
            Zarządzanie Nr 101/04
            Zarządzenie Nr 102/04
            Zarządzenie Nr 103/04
            Zarządzenie Nr 104/04
            Zarządzenie Nr 105/04
            Zarządzenie Nr 106/04
            Zarzadzenie Nr 107/04
            Zarządzenie Nr 108/04
            Zarządzenie Nr 109/04
            Zarządzenie Nr 110/04
            Zarządzenie Nr 111/04
            Zarządzenie Nr 112/04
            Zarządzenie Nr 113/04
            Zarządzenie Nr 114/04
            Zarządzenie Nr 115/04
            Zarządzenie Nr 116/04
            Zarządzenie Nr 117/04
            Zarządzenie Nr 118/04
            Zarządzenie Nr 119/04
         Marzec
            Zarządzenie Nr 120/04
            Zarządzenie Nr 121/04
            Zarządzenie Nr 122/04
            Zarządzenie Nr 123/04
            Zarządzenie Nr 124/04
            Zarządzenie Nr 125/04
            Zarządzenie Nr 126/04
            Zarządzenie Nr 127/04
            Zarządzenie Nr 128/04
            Zarządzenie Nr 129/04
            Zarzadzenie Nr 130/04
            Zarządzenie Nr 131/04
            Zarządzenie Nr 132/04
            Zarzadzenie Nr 133/04
            Zarzadzenie Nr 134/04
            Zarządzenie Nr 135/04
            Zarządzenie Nr 136/04
            Zarządzenie Nr 137/04
            Zarządzenie Nr 138/04
            Zarządzenie Nr 139/04
            Zarządzenie Nr 140/04
            Zarządzenie Nr 141/04
            Zarządzenie Nr 142/04
            Zarządzenie Nr 143/04
            Zarządzenie Nr 144/03
            Zarządzenie Nr 145/04
            Zarządzenie Nr 146/04
            Zarządzenie Nr 147/04
            Zarządzenie Nr 148/04
            Zarządzenie Nr 149/04
            Zarządzenie Nr 150/04
            Zarządzenie Nr 151/04
            Zarządzenie nr 152/04
            Zarządzenie Nr 153/04
            Zarządzenie Nr 154/04
            Zarządzenie Nr 155/04
            Zarządzenie Nr 156/04
            Zarządzenie Nr 157/04
            Zarządzenie Nr 158/04
            Zarządzenie Nr 159/04
            Zarządzenie Nr 160/04
            Zarządzenie Nr 161/04
            Zarządzenie Nr 162/04
            Zarządzenie Nr 163/04
            Zarządzenie Nr 164/04
            Zarządzenie Nr 165/04
            Zarządzenie Nr 166/04
            Zarządzenie Nr 167/04
            Zarządzenie Nr 168/04
            Zarządzenie Nr 169/04
            Zarządzenie Nr 170/04
            Zarządzenie Nr 171/04
            Zarządzenie Nr 172/04
            Zarządzenie Nr 173/04
            Zarządzenie Nr 174/04
            Zarządzenie Nr 175/04
         Kwiecień
            Zarządzenie Nr 176/04
            Zarządzenie Nr 177/04
            Zarządzenie Nr 178/04
            Zarządzenie Nr 179/04
            Zarządzenie Nr 180/04
            Zarządzenie Nr 181/04
            Zarządzenie Nr 182/04
            Zarządzenie Nr 183/04
            Zarządzenie Nr 184/04
            Zarządzenie Nr 185/04
            Zarządzenie Nr 186/04
            Zarządzenie Nr 187/04
            Zarządzenie Nr 188/04
            Zarządzenie Nr 189/04
            Zarządzenie Nr 190/04
            Zarządzenie Nr 191/04
            Zarządzenie Nr 192/04
            Zarządzenie Nr 193/04
            Zarządzenie Nr 194/04
            Zarządzenie Nr 195/04
            Zarządzenie Nr 196/04
            Zarządzenie Nr 197/04
            Zarządzenie Nr 198/04
            Zarządzenie Nr 199/04
            Zarządzenie Nr 200/04
            Zarządzenie Nr 201/04
            Zarządzenie Nr 202/04
            Zarządzenie Nr 203/04
            Zarządzenie Nr 204/04
            Zarządzenie Nr 205/04
            Zarządzenie Nr 206/04
            Zarządzenie Nr 207/04
            Zarządzenie Nr 208/04
            Zarządzenie Nr 209/04
            Zarządzenie Nr 210/04
            Zarządzenie Nr 211/04
            Zarządzenie Nr 212/04
            Zarządzenie Nr 213/04
            Zarządzenie Nr 214/04
            Zarządzenie Nr 215/04
            Zarządzenie Nr 216/04
            Zarządzenie Nr 217/04
            Zarządzenie Nr 218/04
            Zarządzenie Nr 219/04
            Zarządzenie Nr 220/04
            Zarządzenie Nr 221/04
            Zarządzenie Nr 222/04
            Zarządzenie Nr 223/04
            Zarządzenie Nr 224/04
            Zarządzenie Nr 225/04
            Zarządzenie Nr 226/04
            Zarządzenie Nr 227/04
            Zarządzenie Nr 228/04
            Zarządzenie Nr 229/04
            Zarządzenie Nr 230/04
            Zarządzenie Nr 231/04
            Zarządzenie Nr 232/04
            Zarządzenie Nr 233/04
            Zarządzenie Nr 234/04
            Zarządzenie Nr 235/04
            Zarządzenie Nr 236/04
            Zarządzenie Nr 237/04
            Zarządzenie Nr 238/04
            Zarządzenie Nr 239/04
            Zarządzenie Nr 240 /04
            Zarządzenie Nr 241/04
            Zarządzenie Nr 242/04
            Zarządzenie Nr 243/04
            Zarządzenie Nr 244/04
            Zarządzenie Nr 245 /04
            Zarządzenie Nr 246/04
            Zarządzenie Nr 247/04
            Zarządzenie Nr 248/04
            Zarządzenie Nr 249 /04
         Maj
            Zarządzenie Nr 250/04
            Zarządzenie Nr 251/04
            Zarządzenie Nr 252/04
            Zarządzenie Nr 253/04
            Zarządzenie Nr 254/04
            Zarządzenie Nr 255/04
            Zarządzenie Nr 256/04
            Zarządzenie Nr 257/04
            Zarządzenie Nr 258 /04
            Zarządzenie Nr 259 /04
            Zarządzenie Nr 260 /04
            Zarządzenie Nr 261/04
            Zarządzenie Nr 262/04
            Zarządzenie Nr 263/04
            Zarządzenie Nr 264/04
            Zarządzenie Nr 265/04
            Zarządzenie Nr 266/04
            Zarządzenie Nr 267/04
            Zarządzenie Nr 268/04
            Zarządzenie Nr 269/04
            Zarządzenie Nr 270/04
            Zarządzenie Nr 271/04
            Zarządzenie Nr 272 /04
            Zarządzenie Nr 273/04
            Zarządzenie Nr 274/04
            Zarządzenie Nr 275/04
            Zarządzenie Nr 276 /04
            Zarządzenie Nr 277/04
            Zarządzenie nr 278/04
            Zarządzenie Nr 279/04
            Zarządzenie nr 280/04
            Zarządzenie Nr 281/04
            Zarządzenie Nr 282/04
            Zarządzenie Nr 283/04
            Zarządzenie Nr 284/04
            Zarządzenie Nr 285/04
            Zarządzenie Nr 286/04
            Zarządzenie Nr 287/04
            Zarządzenie Nr 288/04
            Zarządzenie Nr 289/04
            Zarządzenie Nr 290/04
            Zarządzenie Nr 291/04
            Zarządzenie Nr 292/04
            Zarządzenie Nr 293/04
            Zarządzenie Nr 294/04
            Zarządzenie Nr 295/04
            Zarządzenie Nr 296/04
            Zarządzenie Nr 297/04
            Zarządzenie Nr 298/04
            Zarządzenie Nr 299 /04
            Zarządzenie Nr 300/04
            Zarządzenie Nr 301/04
            Zarządzenie Nr 302/04
            Zarządzenie Nr 303/04
            Zarządzenie Nr 304/04
            Zarządzenie Nr 305/04
            Zarządzenie Nr 306/04
            Zarządzenie Nr 307/04
            Zarządzenie Nr 308/04
            Zarządzenie Nr 309/04
            Zarządzenie Nr 310/04
            Zarządzenie Nr 311/04
            Zarządzenie Nr 312/04
            Zarządzenie Nr 313/04
            Zarządzenie Nr 314/04
            Zarządzenie Nr 315/04
            Zarządzenie Nr 316/04
            Zarządzenie Nr 317/04
            Zarządzenie Nr 318/04
            Zarządzenie Nr 319/04
            Zarządzenie Nr 320/04
            Zarządzenie Nr 321/04
            Zarządzenie Nr 322/04
            Zarządzenie Nr 323/04
            Zarządzenie Nr 324/04
            Zarządzenie Nr 325/04
            Zarządzenie Nr 326/04
         Czerwiec
            Zarządzenie Nr 327/04
            Zarządzenie Nr 328/04
            Zarządzenie Nr 329/04
            Zarządzenie Nr 330/04
            Zarządzenie Nr 331/04
            Zarządzenie Nr 332/04
            Zarządzenie Nr 333/04
            Zarządzenie Nr 334/04
            Zarządzenie Nr 335/04
            Zarządzenie Nr 336/04
            Zarządzenie Nr 337/04
            Zarządzenie Nr 338/04
            Zarządzenie Nr 339/04
            Zarządzenie Nr 340/04
            Zarządzenie Nr 341/04
            Zarządzenie Nr 342/04
            Zarządzenie Nr 343/04
            Zarządzenie Nr 344/04
            Zarządzenie Nr 345/04
            Zarządzenie Nr 346/04
            Zarządzenie Nr 347/04
            Zarządzenie Nr 348/04
            Zarządzenie Nr 349/04
            Zarządzenie Nr 350/04
            Zarządzenie nr 351/04
            Zarządzenie Nr 352/04
            Zarządzenie Nr 353/04
            Zarządzenie Nr 354/04
            Zarządzenie Nr 355/04
            Zarządzenie Nr 356/04
            Zarządzenie Nr 357/04
            Zarządzenie Nr 358/04
            Zarządzenie Nr 359/04
            Zarządzenie Nr 360/04
            Zarządzenie Nr 361/04
            Zarządzenie Nr 362/04
            Zarządzenie Nr 363/04
            Zarządzenie Nr 364/04
            Zarządzenie Nr 365/04
            Zarządzenie Nr 366/04
            Zarządzenie Nr 367/04
            Zarządzenie Nr 368/04
            Zarządzenie Nr 369/04
            Zarządzenie Nr 370/04
            Zarządzenie Nr 371/04
            Zarządzenie Nr 372 /04
            Zarządzenie Nr 373/04
            Zarządzenie Nr 374/04
            Zarządzenie Nr 375/04
            Zarządzenie Nr 376/04
            Zarządzenie Nr 377/04
            Zarządzenie Nr 378/04
            Zarządzenie Nr 379 /04
            Zarządzenie Nr 380/04
            Zarządzenie Nr 381/04
            Zarządzenie Nr 382/ 04
            Zarządzenie Nr 383/04
            Zarządzenie Nr 384/04
            Zarządzenie Nr 385/04
            Zarządzenie Nr 386/04
            Zarządzenie Nr 387/04
            Zarządzenie Nr 388/04
            Zarządzenie Nr 389/04
            Zarządzenie Nr 390/04
            Zarządzenie Nr 391/04
            Zarządzenie Nr 392/04
         Lipiec
            Zarzadzenie Nr 393/04
            Zarządzenie Nr 394/04
            Zarządzenie Nr 395/04
            Zarządzenie Nr 396/04
            Zarządzenie Nr 397/04
            Zarządzenie Nr 398/04
            Zarządzenie Nr 399/04
            Zarządzenie Nr 400/04
            Zarządzenie Nr 401/04
            Zarządzenie Nr 402/04
            Zarządzenie Nr 403/04
            Zarządzenie Nr 404/04
            Zarządzenie Nr 405/04
            Zarządzenie Nr 406/04
            Zarządzenie Nr 407/04
            Zarządzenie Nr 408/04
            Zarządzenie Nr 409/04
            Zarządzenie Nr 410/04
            Zarządzenie Nr 411/04
            Zarządzenie Nr 412/04
            Zarządzenie Nr 413/04
            Zarządzenie Nr 414/04
            Zarządzenie Nr 415/04
            Zarządzenie Nr 416/04
            Zarządzenie Nr 417/04
            Zarządzenie Nr 418/04
            Zarządzenie Nr 419/04
            Zarządzenie Nr 420/04
            Zarządzenie Nr 421/04
            Zarządzenie Nr 422/04
            Zarządzenie Nr 423/04
            Zarządzenie Nr 424/04
            Zarządzenie Nr 425/04
            Zarządzenie Nr 426/04
            Zarządzenie Nr 427/04
            Zarządzenie Nr 428/04
            Zarządzenie Nr 429/04
            Zarządzenie Nr 430/04
            Zarządzenie Nr 431/04
            Zarządzenie Nr 432/04
            Zarządzenie Nr 433/04
            Zarządzenie Nr 434/04
            Zarządzenie Nr 435/04
            Zarządzenie Nr 436/04
            Zarządzenie Nr 437/04
            Zarządzenie Nr 438/04
            Zarządzenie Nr 439/04
            Zarządzenie Nr 440/04
            Zarządzenie Nr 441/04
            Zarządzenie Nr 442/04
            Zarządzenie Nr 443/04
            Zarządzenie Nr 444/04
            Zarządzenie Nr 445/04
            Zarządzenie Nr 446/04
            Zarządzenie Nr 447/04
            Zarządzenie Nr 448/04
            Zarządzenie Nr 449/04
            Zarzadzenie Nr 450/04
            Zarządzenie Nr 451/04
            Zarządzenie Nr 452/04
            Zarzadzenie Nr 453/04
            Zarządzenie Nr 454/04
            Zarządzenie Nr 455/04
            Zarzadzenie Nr 456/04
            Zarządzenie Nr 457/04
            Zarządzenie Nr 458/04
            Zarzadzenie Nr 459/04
            Zarządzenie Nr 460/04
            Zarządzenie Nr 461/04
            Zarządzenie Nr 462/04
            Zarządzenie Nr 463/04
            Zarządzenie Nr 464/04
            Zarządzenie Nr 465/04
            Zarządzenie Nr 466/04
            Zarządzenie Nr 467/04
            Zarządzenie Nr 468/04
            Zarządzenie Nr 469/04
            Zarządzenie Nr 470/04
            Zarządzenie Nr 471/04
            Zarządzenie Nr 472/04
            Zarządzenie Nr 473/04
            Zarządzenie Nr 474/04
            Zarządzenie Nr 475/04
            Zarządzenie Nr 476/04
            Zarządzenie Nr 477/04
            Zarządzenie Nr 478/04
            Zarządzenie Nr 479/04
            Zarzadzenie Nr 480/04
            Zarzadzenie Nr 481/04
            Zarzadzenie Nr 482/04
            Zarzadzenie Nr 483/04
            Zarzadzenie Nr 484/04
            Zarzadzanie Nr 485/04
            Zarządzenie Nr 486/04
            Zarządzenie Nr 487/04
            Zarzadzenie Nr 488/04
            Zarzadzenie Nr 489/04
            Zarządzenie Nr 490/04
            Zarzadzenie Nr 491/04
            Zarządzenie Nr 492/04
         Sierpień
            Zarzadzenie Nr 493/04
            Zarzadzenie Nr 494/04
            Zarzadzenie Nr 495/04
            Zarzadzenie Nr 496/04
            Zarządzenie Nr 497/04
            Zarządzenie Nr 498/04
            Zarzadzenie Nr 499/04
            Zarządzenie Nr 500/04
            Zarządzenie Nr 501/04
            Zarzadzenie Nr 502/04
            Zarządzenie Nr 503/04
            Zarządzenie Nr 504/04
            Zarządzenie Nr 505/04
            Zarządzenie Nr 506/04
            Zarządzenie Nr 507/04
            Zarządzenie Nr 508/04
            Zarządzenie Nr 509/04
            Zarządzenie Nr 510/04
            Zarządzenie Nr 511/04
            Zarządzenie Nr 512/04
            Zarządzenie Nr 513/04
            Zarządzenie Nr 514/04
            Zarządzenie Nr 515/04
            Zarządzenie Nr 516/04
            Zarządzenie Nr 517/04
            Zarzadzenie Nr 518/04
            Zarządzenie Nr 519/04
            Zarzadzenie Nr 520/04
            Zarządzenie Nr 521/04
            Zarządzenie Nr 522/04
            Zarządzenie Nr 523/04
            Zarządzenie Nr 524/04
            Zarządzenie Nr 525/04
            Zarządzenie Nr 526/04
            Zarządzenie Nr 527/04
            Zarządzenie Nr 528/04
            Zarządzenie Nr 529/04
            Zarządzenie Nr 530/04
            Zarządzenie Nr 531/04
            Zarządzenie Nr 532/04
            Zarządzenie Nr 533/04
            Zarządzenie Nr 534/04
            Zarządzenie Nr 535/04
            Zarządzenie Nr 536/04
            Zarządzenie Nr 537/04
            Zarządzenie Nr 538/04
            Zarządzenie Nr 539/04
            Zarządzenie Nr 540/04
            Zarządzenie Nr 541/04
            Zarządzenie Nr 542/04
            Zarządzenie Nr 543/04
            Zarządzenie Nr 544/04
            Zarządzenie Nr 545/04
            Zarządzenie Nr 546/04
            Zarządzenie Nr 547/04
            Zarządzenie Nr 548/04
            Zarządzenie Nr 549/04
            Zarządzenie Nr 550/04
            Zarządzenie Nr 551/04
            Zarządzenie Nr 552/04
            Zarządzenie Nr 553/04
            Zarządzenie Nr 554/04
            Zarządzenie Nr 555/04
            Zarządzenie Nr 556/04
            Zarządzenie Nr 557/04
            Zarządzenie Nr 558/04
            Zarządzenie Nr 559/04
            Zarządzenie Nr 560/04
            Zarządzenie Nr 561/04
            Zarządzenie Nr 562/04
            Zarządzenie Nr 563/04
            Zarządzenie Nr 564/04
            Zarządzenie Nr 565/04
            Zarzadzenie Nr 566/04
            Zarządzenie Nr 567/04
            Zarządzenie Nr 568/04
            Zarządzenie Nr 569/04
            Zarządzenie Nr 570/04
            Zarządzenie Nr 571/04
            Zarządzenie Nr 572/04
            Zarządzenie Nr 573/04
            Zarządzenie Nr 574/04
            Zarządzenie Nr 575/04
            Zarządzenie Nr 576/04
            Zarządzenie Nr 577/04
            Zarządzenie Nr 578/04
            Zarządzenie Nr 579/04
            Zarządzenie Nr 580/04
            Zarządzenie Nr 581/04
            Zarządzenie Nr 582/04
            Zarządzenie Nr 583/04
            Zarządzenie Nr 584/04
            Zarządzenie Nr 585/04
            Zarządzenie nr 586/04
            Zarządzenie Nr 587/04
         Wrzesień
            Zarządzenie Nr 588/04
            Zarządzenie Nr 589/04
            Zarządzenie Nr 590/04
            Zarządzenie Nr 591/04
            Zarządzenie Nr 592/04
            Zarządzenie Nr 593/04
            Zarządzenie Nr 594/04
            Zarządzenie Nr 595/04
            Zarządzenie Nr 596/04
            Zarządzenie Nr 597/04
            Zarządzenie Nr 598/04
            Zarządzenie Nr 599/04
            Zarządzenie Nr 600/04
            Zarządzenie Nr 601/04
            Zarządzenie Nr 602/04
            Zarządzenie Nr 603/04
            Zarządzenie Nr 604/04
            Zarządzenie Nr 605/04
            Zarządzenie Nr 606/04
            Zarządzenie Nr 607/04
            Zarządzenie Nr 608/04
            Zarządzenie Nr 609/04
            Zarządzenie Nr 610/04
            Zarządzenie Nr 611/04
            Zarządzenie Nr 612/04
            Zarządzenie Nr 613/04
            Zarządzenie Nr 614/04
            Zarządzenie Nr 615/04
            Zarządzenie Nr 616/04
            Zarządzenie Nr 617/04
            Zarządzenie Nr 618/04
            Zarządzenie Nr 619/04
            Zarządzenie Nr 620/04
            Zarządzenie Nr 621/04
            Zarządzenie Nr 622/04
            Zarządzenie Nr 623/04
            Zarządzenie Nr 624/04
            Zarządzenie Nr 625/04
            Zarządzenie Nr 626/04
            Zarządzenie Nr 627/04
            Zarządzenie Nr 628/04
            Zarządzenie Nr 629/04
            Zarządzenie Nr 630/04
            Zarządzenie Nr 631/04
            Zarządzenie Nr 632/04
            Zarządzenie Nr 633/04
            Zarządzenie Nr 634/04
            Zarządzenie Nr 635/04
            Zarządzenie Nr 636/04
            Zarządzenie Nr 637/04
            Zarządzenie Nr 638/04
            Zarządzenie Nr 639/04
            Zarządzenie Nr 640/04
            Zarządzenie Nr 641/04
            Zarządzenie Nr 642/04
            Zarządzenie Nr 643/04
            Zarządzenie Nr 644/04
            Zarządzenie Nr 645/04
         Październik
            Zarządzenie Nr 646/04
            Zarządzenie Nr 647/04
            Zarządzenie Nr 648/04
            Zarządzenie Nr 649/04
            Zarządzenie Nr 650/04
            Zarządzenie Nr 651/04
            Zarządzenie Nr 652/04
            Zarządzenie Nr 653/04
            Zarządzenie Nr 654/04
            Zarządzenie Nr 655/04
            Zarządzenie Nr 656/04
            Zarządzenie Nr 657/04
            Zarządzenie Nr 658/04
            Zarządzenie Nr 659/04
            Zarządzenie Nr 660/04
            Zarządzenie Nr 661/04
            Zarządzenie Nr 662/04
            Zarządzenie Nr 663/04
            Zarządzenie Nr 664/04
            Zarządzenie Nr 665/04
            Zarządzenie Nr 666/04
            Zarządzenie Nr 667/04
            Zarządzenie Nr 668/04
            Zarządzenie Nr 669/04
            Zarządzenie Nr 670/04
            Zarządzenie Nr 671/04
            Zarządzenie Nr 672/04
            Zarządzenie Nr 673/04
            Zarządzenie 674/04
            Zarządzenie Nr 675/04
            Zarządzenie Nr 676/04
            Zarządzenie Nr 677/ 04
            Zarządzenie Nr 678/04
            Zarządzenie Nr 679/04
            Zarządzenie Nr 680/04
            Zarządzenie Nr 681/04
            Zarządzenie Nr 682/04
            Zarządzenie Nr 683/04
            Zarządzenie Nr 684/04
            Zarządzenie Nr 685/04
            Zarządzenie Nr 686/04
            Zarządzenie Nr 687/04
            Zarządzenie Nr 688/04
            Zarządzenie Nr 689/04
            Zarządzenie Nr 690/04
            Zarządzenie Nr 691/04
            Zarządzenie Nr 692/04
            Zarządzenie Nr 693/04
            Zarządzenie Nr 694/04
            Zarządzenie Nr 695/04
            Zarządzenie Nr 696/04
            Zarządzenie Nr 697/04
            Zarządzenie Nr 698/04
            Zarządzenie Nr 699/04
            Zarządzenie Nr 700/04
            Zarządzenie Nr 701/04
            Zarządzenie Nr 702/04
         Listopad
            Zarządzenie Nr 703/04
            Zarządzenie Nr 704/04
            Zarządzenie Nr 705/04
            Zarządzenie Nr 706/04
            Zarządzenie Nr 707/04
            Zarządzenie Nr 708/04
            Zarządzenie Nr 709/04
            Zarządzenie Nr 710/04
            Zarządzenie Nr 711/04
            Zarządzenie Nr 712/2004
            Zarządzenie Nr 713/04
            Zarządzenie Nr 714/04
            Zarządzenie Nr 715/04
            Zarządzenie Nr 716/04
            Zarządzenie Nr 717/04
            Zarządzenie Nr 718/2004
            Zarządzenie Nr 719/04
            Zarządzenie Nr 720/04
            Zarządzenie Nr 721/04
            Zarządzenie Nr 722/04
            Zarządzenie Nr 723/04
            Zarządzenie Nr 724/04
            Zarządzenie nr 725/04
            Zarządzenie Nr 726/04
            Zarządzenie Nr 727/04
            Zarządzenie Nr 728/04
            Zarządzenie Nr 729/04
            Zarządzenie Nr 730/04
            Zarządzenie Nr 731/04
            Zarządzenie Nr 732/04
            Zarządzenie Nr 733/04
            Zarządzenie Nr 734/04
            Zarządzenie Nr 735/04
            Zarządzenie Nr 736/04
            Zarządzenie Nr 737/04
            Zarządzenie Nr 738/04
            Zarządzenie Nr 739/04
            Zarządzenie Nr 740/04
            Zarządzenie Nr 741/04
            Zarządzenie Nr 742/04
            Zarządzenie Nr 743/04
            Zarządzenie Nr 744/04
            Zarządzenie Nr 745/04
            Zarządzenie Nr 746/04
            Zarządzenie Nr 747/04
            Zarządzenie Nr 748/04
            Zarządzenie Nr 749/04
            Zarządzenie Nr 750/04
            Zarządzenie Nr 751/04
            Zarządzenie Nr 752/04
            Zarządzenie Nr 753/04
            Zarządzenie Nr 754/04
            Zarządzenie Nr 755/04
            Zarządzenie Nr 756/04
            Zarządzenie Nr 757/04
            Zarządzenie Nr 758/04
            Zarządzenie Nr 759/04
            Zarządzenie nr 760/04
            Zarządzenie Nr 761/04
            Zarządzenie Nr 762/04
            Zarządzenie Nr 763/04
            Zarządzenie Nr 764/04
            Zarządzenie Nr 765/04
            Zarządzenie Nr 766/04
         Grudzień
            Zarządzenie Nr 767/04
            Zarządzenie Nr 768/04
            Zarządzenie Nr 769/04
            Zarządzenie Nr 770/04
            Zarządzenie Nr 771/04
            Zarządzenie Nr 772/04
            Zarządzenie Nr 773/04
            Zarządzenie Nr 774/04
            Zarządzenie Nr 775/04
            Zarządzenie Nr 776/04
            Zarządzenie Nr 777/04
            Zarządzenie Nr 778/04
            Zarządzenie Nr 779/04
            Zarządzenie Nr 780/04
            Zarządzenie Nr 781/04
            Zarządzenie Nr 782/04
            Zarządzenie Nr 783/04
            Zarządzenie Nr 784/04
            Zarządzenie Nr 785 /04
            Zarządzenie Nr 786/04
            Zarządzenie Nr 787/04
            Zarządzenie Nr 788/04
            Zarządzenie Nr 789/04
            Zarządzenie Nr 790/04
            Zarządzenie Nr 791/04
            Zarządzenie nr 792/04
            Zarządzenie Nr 793/04
            Zarządzenie Nr 794/04
            Zarządzenie Nr 795/04
            Zarzadzenie Nr 796/04
            Zarządzenie Nr 797/04
            Zarządzenie Nr 798/04
            Zarządzenie Nr 799/04
            Zarządzenie Nr 800/04
            Zarządzenie Nr 801/04
            Zarządzenie Nr 802/04
            Zarządzenie Nr 803/04
            Zarządzenie Nr 804/04
            Zarządzenie Nr 805/04
            Zarządzenie Nr 806/04
            Zarządzenie Nr 807/04
            Zarządzenie Nr 808/04
            Zarządzenie Nr 809/04
            Zarządzenie Nr 810/04
            Zarządzenie Nr 811/04
            Zarządzenie Nr 812/04
            Zarządzenie Nr 813/04
            Zarządzenie Nr 814/04
            Zarządzenie Nr 815/04
            Zarządzenie Nr 816/04
            Zarządzenie Nr 817/04
            Zarządzenie Nr 818/04
            Zarządzenie Nr 819/04
            Zarządzenie Nr 820/04
            Zarządzenie Nr 821/04
            Zarządzenie Nr 822/04
            Zarządzenie Nr 823/04
            Zarządzenie Nr 824/04
            Zarządzenie Nr 825/04
            Zarządzenie Nr 826/04
            Zarządzenie Nr 827/04
            Zarządzenie Nr 828/04
            Zarządzenie Nr 829/04
            Zarządzenie Nr 830/04
            Zarządzenie Nr 831/04
            Zarządzenie Nr 832/04
            Zarządzenie Nr 833/04
            Zarządzenie Nr 834/04
            Zarządzenie Nr 835/04
            Zarządzenie Nr 836/04
            Zarządzenie Nr 837/04
            Zarządzenie Nr 838/04
            Zarządzenie Nr 839/04
            Zarządzenie Nr 840/04
            Zarządzenie Nr 841/04
            Zarządzenie Nr 842/04
            Zarządzenie Nr 843/04
            Zarządzenie nr 844/04
            Zarządzenie Nr 845/04
            Zarządzenie Nr 846/04
            Zarządzenie Nr 847/04
            Zarządzenie Nr 848/04
            Zarządzenie Nr 849/04
            Zarządzenie Nr 850/04
            Zarządzenie Nr 851/04
            Zarządzenie Nr 852/04
            Zarządzenie Nr 853/04
      2005 rok
         Sprawozdania z realizacji Zarządzeń Prezydenta
            styczeń
            luty 2005
            marzec 2005
            kwiecień 2005
            maj 2005
            czerwiec 2005
            lipiec 2005
            sierpień 2005
            wrzesień 2005
            październik 2005
            listopad 2005
            grudzień 2005
            Sprawozdanie roczne z działalności Prezydenta Miasta Wałbrzycha za 2005 r.
         styczeń
            Zarządzenie Nr 1/05
            Zarządzenie Nr 2/05
            Zarządzenie Nr 3/05
            Zarządzenie Nr 4/05
            Zarządzenie Nr 5/05
            Zarządzenie Nr 6/05
            Zarządzenie Nr 7/05
            Zarządzenie Nr 8/05
            Zarządzenie nr 9/05
            Zarządzenie Nr 10/05
            Zarządzenie Nr 11/05
            Zarządzenie Nr 12/05
            Zarządzenie Nr 13/05
            Zarządzenie Nr 14/05
            Zarządzenie Nr 15/05
            Zarządzenie Nr 16/05
            Zarządzenie Nr 17/05
            Zarządzenie Nr 18/05
            Zarządzenie Nr 19/05
            Zarządzenie Nr 20/05
            Zarządzenie Nr 21/05
            Zarządzenie Nr 22/05
            Zarządzenie Nr 23/05
            Zarządzenie Nr 24/05
            Zarządzenie Nr 25/05
            Zarządzenie Nr 26/05
            Zarządzenie Nr 27/05
            Zarządzenie Nr 28/05
            Zarządzenie Nr 29/05
            Zarządzenie Nr 30/05
            Zarządzenie Nr 31/05
            Zarządzenie Nr 32/05
            Zarządzenie nr 33/05
            Zarządzenie Nr 34/05
            Zarządzenie Nr 35/05
            Zarządzenie Nr 36/ 05
            Zarządzenie Nr 37/05
            Zarządzenie Nr 38/05
            Zarządzenie Nr 39/05
            Zarządzenie Nr 40/05
            Zarządzenie Nr 41/05
            Zarządzenie Nr 42/05
            Zarządzenie Nr 43/05
            Zarządzenie Nr 44/05
            Zarządzenie Nr 45/05
            Zarządzenie Nr 46/05
            Zarządzenie Nr 47/05
            Zarządzenie Nr 48/05
            Zarządzenie Nr 49/05
            Zarządzenie Nr 50/05
            Zarządzenie Nr 51/05
            Zarządzenie Nr 52/05
            Zarządzenie Nr 53/05
         luty
            Zarządzenie Nr 54/05
            Zarządzenie Nr 55/05
            Zarządzenie nr 56/05
            Zarządzenie Nr 57/05
            Zarządzenie Nr 58/05
            Zarządzenie Nr 59/05
            Zarządzenie Nr 60/05
            Zarządzenie Nr 61/05
            Zarządzenie Nr 62/05
            Zarządzenie Nr 63/05
            Zarządzenie Nr 64/05
            Zarządzenie Nr 65/05
            Zarządzenie Nr 66/05
            Zarządzenie Nr 67/05
            Zarządzenie Nr 68/05
            Zarządzenie Nr 69/05
            Zarządzenie Nr 70/05
            Zarządzenie Nr 71/05
            Zarządzenie Nr 72/05
            Zarządzenie Nr 73/05
            Zarządzenie Nr od 78 do 143 / 2005
            Zarządzenie Nr 144/05
            Zarządzenie Nr 145/05
            Zarządzenie Nr 146/05
            Zarządzenie Nr 147/05
            Zarządzenie Nr 148/05
            Zarządzenie Nr 149/05
            Zarządzenie Nr 150/05
            Zarządzenie Nr 151/05
            Zarządzenie od 152 do 161/05
            Zarządzenie Nr 162/ 05
            Zarządzenie Nr 163/05
            Zarządzenie Nr 164/05
            Zarządzenie Nr 165/05
            Zarządzenie Nr 166/05
            Zarządzenie Nr 167/05
            Zarządzenie Nr 168/05
            Zarządzenie Nr 169/05
            Zarządzenie Nr 170/05
            Zarządzenie Nr 171/05
            Zarządzenie Nr 172/05
            Zarządzenie Nr 173/05
            Zarządzenie Nr 174/05
            Zarządzenie Nr 175/05
            Zarządzenie Nr 176/05
            Zarządzenie Nr 177/05
            Zarządzenie Nr 178/05
            Zarządzenie Nr 179/05
            Zarządzenie Nr 180/05
            Zarządzenie Nr 181/05
            Zarządzenie Nr 182/05
            Zarządzenie Nr 183/05
            Zarządzenie Nr 184/05
            Zarządzenie Nr 185/05
            Zarządzenie Nr 186/05
            Zarządzenie Nr 187/05
         marzec
            Zarządzenie Nr 188/05
            Zarządzenie Nr 189/05
            Zarządzenie Nr 190/05
            Zarządzenie Nr 191/05
            Zarządzenie Nr 192/05
            Zarządzenie Nr 193/05
            Zarządzenie Nir 194/05
            Zarządzenie Nr 195/05
            Zarządzenie Nr 196/05
            Zarządzenie Nr 197/05
            Zarządzenie Nr 198/05
            Zarządzenie Nr 199/05
            Zarządzenie Nr 200/05
            Zarządzenie Nr 201/05
            Zarządzenie nr 202/05
            Zarządzenie Nr 203/05
            Zarządzenie Nr 204/05
            Zarządzenie Nr 205/05
            Zarządzenie Nr 206/05
            Zarządzenie Nr 207/05
            Zarządzenie Nr 208/05
            Zarzadzenie Nr 209/05
            Zarządzenie Nr 210/05
            Zarządzenie Nr 211/05
            Zarządzenie Nr 212/05
            Zarządzenie Nr 213/05
            Zarządzenie Nr 214/05
            Zarządzenie Nr 215/05
            Zarządzenie Nr 216/05
            Zarządzenie Nr 217/05
            Zarządzenie Nr 218/05
            Zarządzenie Nr 219/05
            Zarządzenie Nr 220/05
            Zarządzenie Nr 221/05
            Zarządzenie Nr 222/05
            Zarządzenie Nr 223/05
            Zarządzenie Nr 224/05
            Zarządzenie Nr 225/05
            Zarządzenie Nr 226/05
            Zarządzenie Nr 227/05
            Zarządzenie Nr 228/05
            Zarządzenie Nr 229/05
            Zarządzenie Nr 230/05
            Zarządzenie Nr 231/05
            Zarządzenie Nr 232/05
            Zarządzenie Nr 233/05
            Zarządzenie Nr 234/05
            Zarządzenie Nr 235/04
            Zarządzenie Nr 236/05
            Zarządzenie Nr 237/05
            Zarządzenie Nr 238/05
            Zarządzenie Nr 239/05
            Zarządzenie Nr 240/05
            Zarządzenie Nr 241/05
         kwiecień
            Zarządzenie Nr 242/05
            Zarządzenie Nr 243/05
            Zarządzenie Nr 244/05
            Zarządzenie Nr 245/05
            Zarządzenie Nr 246/05
            Zarządzenie Nr 247/05
            Zarządzenie Nr 248/05
            Zarządzenie Nr 249/05
            Zarządzenie Nr 250/05
            Zarządzenie Nr 251/05
            Zarządzenie Nr 252/05
            Zarządzenie Nr 253/05
            Zarządzenie Nr 254/05
            Zarządzenie Nr 255/05
            Zarządzenie Nr 256/05
            Zarządzenie Nr 257/05
            Zarządzenie Nr 258/05
            Zarządzenie Nr 259/05
            Zarządzenie Nr 260/05
            Zarządzenie Nr 261/05
            Zarządzenie Nr 262/05
            Zarządzenie Nr 263/05
            Zarządzenie Nr 264/05
            Zarządzenie Nr 265/05
            Zarządzenie Nr 266/05
            Zarządzenie Nr 267/05
            Zarządzenie Nr 268/05
            Zarządzenie Nr 269/05
            Zarządzenie Nr 270/05
            Zarządzenie Nr 271/05
            Zarządzenie Nr 272/05
            Zarządzenie Nr 273/05
            Zarządzenie Nr 274/05
            Zarządzenie Nr 275/05
            Zarządzenie Nr 276/05
            Zarządzenie Nr 277/05
            Zarządzenie Nr 278/05
            Zarządzenie Nr 279/05
            Zarządzenie Nr 280/05
            Zarządzenie Nr 281/05
            Zarządzenie Nr 282/05
            Zarządzenie Nr 283/05
            Zarządzenie Nr 284/05
            Zarządzenie Nr 285/05
            Zarządzenie Nr 286/05
            Zarządzenie Nr 287/05
            Zarządzenie Nr 288/05
            Zarządzenie Nr 289/05
            Zarządzenie Nr 290/05
            Zarządzenie Nr 291/05
            Zarządzenie Nr 292/05
            Zarządzenie Nr 293/05
            Zarządzenie Nr 294/05
            Zarządzenie Nr 295/05
            Zarządzenie Nr 296/05
            Zarządzenie Nr 297/05
            Zarządzenie Nr 298/05
            Zarządzenie Nr 299/05
            Zarządzenie Nr 300/05
            Zarządzenie Nr 301/05
            Zarządzenie Nr 302/05
            Zarządzenie Nr 303/05
            Zarzadzenie Nr 304/05
            Zarzadzenie Nr 305/05
            Zarzadzenie Nr 306/05
            Zarzadzenie Nr 307/05
            Zarządzenie Nr 308/05
            Zarządzenie Nr 309/05
            Zarządzenie Nr 310/05
            Zarządzenie Nr 311/05
            Zarządzenie Nr 312/05
            Zarządzenie Nr 313/05
            Zarządzenie Nr 314/05
         maj
            Zarządzenie Nr 315/05
            Zarządzenie Nr 316/05
            Zarządzenie Nr 317/05
            Zarządzenie Nr 318/05
            Zarządzenie Nr 319/05
            Zarządzenie Nr 320/05
            Zarządzenie Nr 321/05
            Zarządzenie Nr 322/05
            Zarządzenie Nr 323/05
            Zarządzenie Nr 324/05
            Zarządzenie Nr 325/05
            Zarządzenie Nr 326/05
            Zarządzenie Nr 327/05
            Zarządzenie Nr 328/05
            Zarządzenie Nr 329/05
            Zarządzenie Nr 330/05
            Zarządzenie Nr 331/05
            Zarządzenie Nr 332/05
            Zarządzenie Nr 333/05
            Zarządzenie Nr 334/05
            Zarządzenie Nr 335/05
            Zarządzenie Nr 336/05
            Zarządzenie Nr 337/05
            Zarządzenie Nr 338/05
            Zarządzenie Nr 339/05
            Zarządzenie Nr 340/05
            Zarządzenie Nr 341/05
            Zarządzenie Nr 342/05
            Zarządzenie Nr 343/05
            Zarządzenie Nr 344/05
            Zarządzenie Nr 345/05
            Zarządzenie Nr 346/05
            Zarządzenie Nr 347/05
            Zarządzenie Nr 348/05
            Zarządzenie Nr 350/05
            Zarządzenie Nr 349/05
            Zarządzenie Nr 351/05
            Zarządzenie Nr 352/05
            Zarządzenie Nr 353/05
            Zarządzenie Nr 354/05
            Zarządzenie Nr 355/05
            Zarządzenie Nr 356/05
            Zarządzenie Nr 357/05
            Zarządzenie Nr 358/05
            Zarządzenie Nr 359/05
            Zarządzenie Nr 360/05
            Zarządzenie Nr 361/05
            Zarządzenie Nr 362/05
            Zarządzenie Nr 363/05
            Zarządzenie Nr 364/05
            Zarządzenie Nr 365/05
            Zarządzenie Nr 366/05
            Zarządzenie Nr 368/05
            Zarządzenie Nr 368/05
            Zarządzenie Nr 369/05
            Zarządzenie Nr 370/05
            Zarządzenie Nr 371/05
            Zarządzenie Nr 372/05
            Zarządzenie Nr 373/05
            Zarządzenie Nr 374/05
            Zarządzenie Nr 375/05
            Zarządzenie Nr 376/05
            Zarządzenie Nr 377/05
            Zarządzenie Nr 378/05
            Zarządzenie Nr 379/05
            Zarządzenie Nr 380/05
            Zarządzenie Nr 381/05
            Zarządzenie Nr 382/05
            Zarządzenie Nr 383/05
            Zarządzenie Nr 384/05
            Zarządzenie Nr 385/05
            Zarządzenie Nr 386 /05
            Zarządzenie Nr 387/05
            Zarządzenie Nr 388/05
            Zarządzenie Nr 389/05
            Zarządzenie Nr 390/05
            Zarządzenie Nr 391/05
            Zarządzenie Nr 392/05
            Zarządzenie Nr 393/05
            Zarządzenie Nr 394/05
            Zarządzenie Nr 395/05
            Zarządzenie Nr 396/05
            Zarządzenie Nr 397/05
            Zarządzenie Nr 398/05
            Zarządzenie Nr 399/05
            Zarządzenie Nr 400/05
            Zarządzenie Nr 401/05
            Zarządzenie Nr 402/05
            Zarządzenie Nr 403/05
            Zarządzenie Nr 404/05
            Zarządzenie Nr 405/05
            Zarządzenie Nr 406/05
            Zarządzenie Nr 407/05
            Zarządzenie Nr 408/05
            Zarządzenie Nr 409/05
            Zarządzenie Nr 410/05
         czerwiec
            Zarządzenie Nr 411/05
            Zarządzenie Nr 412/05
            Zarządzenie Nr 413/05
            Zarządzenie Nr 414/05
            Zarządzenie Nr 415/05
            Zarządzenie Nr 416/05
            Zarządzenie Nr 417/05
            Zarządzenie Nr 418/05
            Zarządzenie Nr 419/05
            Zarządzenie Nr 420/05
            Zarządzenie Nr 421/05
            Zarządzenie Nr 422/05
            Zarządzenie Nr 423/05
            Zarządzenie Nr 424/05
            Zarządzenie Nr 425/05
            Zarządzenie Nr 426/05
            Zarządzenie Nr 427/05
            Zarządzenie Nr 428/05
            Zarządzenie Nr 429/05
            Zarządzenie Nr 430/05
            Zarządzenie Nr 431/05
            Zarządzenie Nr 432/05
            Zarządzenie Nr 433/05
            Zarządzenie Nr 434/05
            Zarządzenie Nr 435/05
            Zarządzenie Nr 436/05
            Zarządzenie Nr 437/05
            Zarządzenie Nr 438/05
            Zarządzenie Nr 439/05
            Zarządzenie Nr 440/05
            Zarządzenie Nr 441/05
            Zarządzenie Nr 442/05
            Zarządzenie Nr 443/05
            Zarządzenie Nr 444/05
            Zarządzenie Nr 445/05
            Zarządzenie Nr 446/05
            Zarządzenie Nr 447/05
            Zarządzenie Nr 448/05
            Zarządzenie Nr 449/05
            Zarządzenie Nr 450/05
            Zarządzenie Nr 451/05
            Zarządzenie Nr 452/05
            Zarządzenie Nr 453/05
            Zarządzenie Nr 454/05
            Zarządzenie Nr 455/05
            Zarządzenie Nr 456/05
            Zarządzenie Nr 457/05
            Zarządzenie Nr 458/05
            Zarządzenie Nr 459/05
            Zarządzenie Nr 460/05
            Zarządzenie Nr 461/05
            Zarządzenie Nr 462/05
            Zarządzenie Nr 463/05
            Zarządzenie Nr 464/05
            Zarządzenie Nr 465/05
            Zarządzenie Nr 466/05
            Zarządzenie Nr 467/05
            Zarządzenie Nr 468/05
            Zarządzenie Nr 469/05
            Zarządzenie Nr 470/05
            Zarządzenie Nr 471/05
            Zarządzenie Nr 472/05
            Zarządzenie Nr 473/05
            Zarządzenie Nr 474/05
            Zarządzenie Nr 475/05
            Zarządzenie Nr 476/05
            Zarządzenie Nr 477/05
            Zarządzenie Nr 478/05
            Zarządzenie Nr 479/05
            Zarzadzenie Nr 480/05
            Zarzadzenie Nr 481/05
            Zarzadzenie Nr 482/05
            Zarzadzenie Nr 483/05
            Zarzadzenie Nr 484/05
            Zarzadzenie Nr 485/05
            Zarzadzenie Nr 486/05
            Zarzadzenie Nr 487/05
            Zarzadzenie Nr 488/05
            Zarzadzenie Nr 489/05
            Zarzadzenie Nr 490/05
            Zarzadzenie Nr 491/05
            Zarzadzenie Nr 492/05
            Zarządzenie Nr 493/05
            Zarzadzenie Nr 494/05
            Zarządzenie nr 495/05
            Zarządzenie nr 496/05
            Zarządzenie Nr 497/05
            Zarządzenie Nr 498/05
            Zarządzenie Nr 499/05
            Zarządzenie Nr 500/05
            Zarządzenie Nr 501/05
            Zarządzenie Nr 502/05
            Zarządzenie Nr 503/05
            Zarządzenie Nr 504/05
            Zarządzenie Nr 505/05
            Zarządzenie Nr 506/05
            Zarządzenie Nr 507/05
            Zarządzenie Nr 508/05
            Zarządzenie Nr 509/05
            Zarządzenie Nr 510/05
            Zarządzenie Nr 511/05
            Zarządzenie Nr 512/05
            Zarządzenie Nr 513/05
            Zarządzenie Nr 514/05
            Zarządzenie Nr 515/05
            Zarządzenie Nr 516/05
            Zarządzenie Nr 517/05
            Zarządzenie Nr 518/05
            Zarządzenie nr 519/05
            Zarządzenie Nr 520/05
            Zarządzenie Nr 521/05
            Zarządzenie Nr 522/05
            Zarządzenie Nr 523/05
            Zarządzenie Nr 524/05
            Zarządzenie Nr 525/05
            Zarządzenie nr 526/05
            Zarządzenie Nr 527/05
            Zarządzenie Nr 528/05
            Zarządzenie Nr 529/05
            Zarządzenie Nr 530/05
            Zarzadzenie Nr 531/05
            Zarzadzenie Nr 532/05
            Zarządzenie Nr 533/05
            Zarządzenie nr 534/05
            Zarządzenie Nr 535/05
            Zarządzenie Nr 536/05
            Zarządzenie Nr 537/05
            Zarządzenie Nr 539/05
            Zarządzenie Nr 540/05
            Zarządzenie Nr 541/05
            Zarządzenie Nr 542/05
            Zarzadzenie Nr 543/05
            Zarządzenie Nr 544/05
            Zarządzenie Nr 545/05
            Zarządzenie Nr 546/05
            Zarządzenie Nr 547/05
            Zarządzenie Nr 548/05
            Zarządzenie Nr 549/05
            Zarządzenie Nr 550/05
         lipiec
            Zarządzenie Nr 551/05
            Zarządzenie Nr 552/05
            Zarządzenie Nr 553/05
            Zarządzenie Nr 554/05
            Zarządzenie Nr 555/05
            Zarządzenie Nr 556/05
            Zarządzenie Nr 557/05
            Zarządzenie Nr 558/05
            Zarządzenie Nr 559/05
            Zarządzenie Nr 560/05
            Zarządzenie Nr 561/05
            Zarządzenie Nr 562/05
            Zarządzenie Nr 563/05
            Zarządzenie Nr 564/05
            Zarzadzenie Nr 565/05
            Zarządzenie Nr 566/05
            Zarządzenie nr 567/05
            Zarządzenie Nr 568/05
            Zarzadzenie Nr 569/05
            Zarządzenie Nr 570/05
            Zarzadzenie Nr 571/05
            Zarządzenie Nr 572/05
            Zarządzenie Nr 573/05
            Zarządzenie Nr 574/05
            Zarządzenie Nr 575/05
            Zarządzenie Nr 576/05
            Zarzadzenie Nr 577/05
            Zarządzenie Nr 578/05
            Zarządzenie Nr 579/05
            Zarządzenie Nr 580/05
            Zarządzenie Nr 581/05
            Zarządzenie Nr 582/05
            Zarządzenie Nr 583/05
            Zarządzenie Nr 584/05
            Zarządzenie Nr 585/05
            Zarzadzenie Nr 586/05
            Zarzadzenie Nr 587/05
            Zarządzenie Nr 588/05
            Zarządzenie Nr 589/05
            Zarządzenie Nr 590/05
            Zarządzenie Nr 591/05
            Zarzadzenie Nr 592/05
            Zarzadzenie Nr 593/05
            Zarzadzenie Nr 594/05
            Zarzadzenie Nr 595/05
            Zarzadzenie Nr 596/05
            Zarzadzenie Nr 597/05
            Zarzadzenie Nr 598/05
            Zarzadzenie Nr 599/05
            Zarzadzenie Nr 600/05
            Zarzadzenie Nr 601/05
            Zarzadzenie Nr 602/05
            Zarzadzenie Nr 603/05
            Zarządzenie Nr 604/05
            Zarządzenie Nr 605/05
            Zarządzenie Nr 606/05
            Zarządzenie Nr 607/05
            Zarzadzenie Nr 608/05
            Zarządzenie Nr 609/05
            Zarządzenie Nr 610/05
            Zarządzenie Nr 611/05
            Zarządzenie Nr 612/ 05
            Zarządzenie Nr 613/05
            Zarządzenie Nr 614/05
            Zarządzenie Nr 615/05
            Zarządzenie Nr 616/05
            Zarządzenie Nr 617/05
            Zarządzenie Nr 618/05
            Zarządzenie Nr 619/05
         sierpień
            Zarządzenie Nr 620/05
            Zarządzenie Nr 621/05
            Zarządzenie Nr 622/05
            Zarządzenie Nr 623/05
            Zarządzenie Nr 624/05
            Zarządzenie Nr 625/05
            Zarządzenie Nr 626/05
            Zarządzenie Nr 627/05
            Zarządzenie Nr 628/05
            Zarządzenie Nr 629/05
            Zarządzenie Nr 630/05
            Zarządzenie Nr 631/05
            Zarządzenie Nr 632/05
            Zarządzenie Nr 633/05
            Zarządzenie Nr 634/05
            Zarządzenie Nr 635/05
            Zarządzenie Nr 636/05
            Zarzadzenie Nr 637/05
            Zarządzenie Nr 638/05
            Zarządzenie Nr 639/05
            Zarządzenie Nr 640/05
            Zarządzenie Nr 641/05
            Zarządzenie Nr 642/05
            Zarządzenie Nr 643/05
            Zarządzenie Nr 644/ 05
            Zarządzenie Nr 645/05
            Zarządzenie Nr 646/05
            Zarządzenie Nr 647/05
            Zarządzenie Nr 648/05
            Zarządzenie nr 649/05
            Zarządzenie nr 650/05
            Zarządzenie nr 651/05
            Zarządzenie Nr 652/05
            Zarządzenie Nr 653/05
            Zarządzenie Nr 654/05
            Zarządzenie Nr 655/05
            Zarządzenie Nr 656/05
            Zarządzenie Nr 657/05
            Zarządzenie Nr 658/05
            Zarządzenie Nr 659/05
            Zarządzenie Nr 660/05
            Zarządzenie Nr 661/05
            Zarządzenie Nr 662/05
            Zarządzenie Nr 663/05
            Zarządzenie Nr 664/05
            Zarzadzenie Nr 665/05
            Zarządzenie Nr 666/05
            Zarządzenie Nr 667/05
            Zarządzenie Nr 668/05
            Zarządzenie Nr 669/05
            Zarządzenie Nr 670/05
            Zarządzenie Nr 671/05
            Zarządzenie Nr 672/05
            Zarządzenie Nr 673/05
            Zarządzenie Nr 674/05
            Zarządzenie Nr 675/05
            Zarządzenie nr 676/05
            Zarządzenie Nr 677/05
            Zarządzenie Nr 678/05
            Zarządzenie Nr 679/05
            Zarzadzenie Nr 680/05
            Zarzadzenie Nr 681/05
         wrzesień
            Zarządzenie Nr 682/05
            Zarządzenie Nr 683/05
            Zarzadzenie Nr 684/05
            Zarzadzenie Nr 685/05
            Zarządzenie Nr 686/05
            Zarządzenie Nr 687/05
            Zarzadzenie Nr 688/05
            Zarządzenie Nr 689/05
            Zarzadzenie Nr 690/05
            Zarządzenie nr 691/05
            Zarzadzenie Nr 692/05
            Zarzadzenie Nr 693/05
            Zarzadzenie Nr 694/05
            Zarzadzenie Nr 695/05
            Zarzadzenie Nr 696/05
            Zarządzenie Nr 697/05
            Zarządzenie Nr 698/05
            Zarządzenie Nr 699/05
            Zarządzenie Nr 700/05
            Zarządzenie Nr 701/05
            Zarządzenie Nr 702/05
            Zarządzenie Nt 703/05
            Zarządzenie Nr 704/05
            Zarządzenie Nr 705/05
            Zarządzenie Nr 706/05
            Zarzadzenie Nr 707/05
            Zarządzenie Nr 708/05
            Zarządzenie Nr 709/05
            Zarządzenie Nr 710/05
            Zarządzenie Nr 711/05
            Zarządzenie nr 712/05
            Zarządzenie Nr 713/05
            Zarządzenie Nr 714/05
            Zarządzenie Nr 715/05
            Zarządzenie Nr 716/05
            Zarządzenie Nr 717/05
            Zarządzenie Nr 718/05
            Zarządzenie Nr 719/05
            Zarządzenie Nr 720/05
            Zarządzenie Nr 721/05
            Zarządzenie Nr 722/05
            Zarządzenie Nr 723/05
            Zarządzenie Nr 724/05
            Zarządzenie Nr 725/05
            Zarządzenie Nr 726/05
            Zarządzenie Nr 727/05
            Zarządzenie Nr 728/05
            Zarządzenie Nr 729/05
            Zarządzenie Nr 730/05
            Zarządzenie Nr 731/05
            Zarządzenie Nr 732/05
            Zarządzenie Nr 733/05
            Zarządzenie Nr 734/05
            Zarządzenie Nr 735/05
            Zarządzenie Nr 736/05
            Zarządzenie Nr 737/05
            Zarządzenie Nr 738/05
            Zarządzenie Nr 739/05
            Zarządzenie Nr 740/05
            Zarządzenie Nr 741/05
            Zarządzenie Nr 742/05
            Zarzadzenie Nr 743/05
            Zarządzenie Nr 744/05
            Zarządzenie Nr 745/05
            Zarządzenie Nr 746/05
            Zarządzenie Nr 747/05
            Zarzadzenie Nr 748/05
            Zarzadzenie Nr 749/05
            Zarządzenie Nr 750/05
            Zarządzenie Nr 751/05
            Zarządzenie Nr 752/05
         październik
            Zarządzenie Nr 753/05
            Zarządzenie Nr 754/05
            Zarządzenie Nr 755/05
            Zarządzenie Nr 757/05
            Zarządzenie Nr 758/05
            Zarządzenie nr 759/05
            Zarządzenie nr 760/05
            Zarządzenie Nr 761/05
            Zarządzenie Nr 762/05
            Zarządzenie Nr 763/05
            Zarzadzenie Nr 764/05
            Zarzadzenie Nr 765/05
            Zarzadzenie Nr 766/05
            Zarzadzenie Nr 767/05
            Zarzadzenie Nr 768/05
            Zarzadzenie Nr 769/05
            Zarządzenie Nr 770/05
            Zarządzenie Nr 771/05
            Zarządzenie Nr 772/05
            Zarządzenie Nr 773/05
            Zarządzenie Nr 774/05
            Zarządzenie Nr 775/05
            Zarządzenie Nr 776/05
            Zarządzenie Nr 777/05
            Zarządzenie Nr 778/05
            Zarządzenie Nr 779/05
            Zarządzenie Nr 780/05
            Zarządzenie Nr 781/05
            Zarządzenie Nr 782/05
            Zarządzenie nr 783/05
            Zarządzenie Nr 784/05
            Zarządzenie Nr 785/05
            Zarządzenie Nr 786/05
            Zarządzenie Nr 787/05
            Zarządzenie Nr 788/05
            Zarządzenie nr 789/05
            Zarządzenie Nr 790/05
            Zarządzenie Nr 791/05
            Zarządzenie Nr 792/05
            Zarządzenie Nr 793/05
            Zarządzenie Nr 794/05
            Zarządzenie nr 795/05
            Zarządzenie Nr 796/05
            Zarzadzenie Nr 797/05
            Zarządzenie nr 798/05
            Zarządzenie Nr 799/05
            Zarządzenie Nr 800/05
            Zarządzenie Nr 801/05
            Zarządzenie Nr 802/05
            Zarządzenie Nr 803/05
            Zarządzenie Nr 804/05
            Zarządzenie Nr 805/05
            Zarządzenie Nr 806/05
            Zarządzenie Nr 807/05
            Zarządzenie Nr 808/05
            Zarządzenie Nr 809/05
         listopad
            Zarządzenie nr 810/05
            Zarządzenie Nr 811/05
            Zarządzenie Nr 812/05
            Zarządzenie Nr 813/05
            Zarządzenie Nr 814/05
            Zarządzenie Nr 815/05
            Zarządzenie Nr 816/05
            Zarządzenie Nr 817/05
            Zarządzenie Nr 818/05
            Zarządzenie Nr 819/05
            Zarządzenie Nr 820/05
            Zarządzenie Nr 821/05
            Zarządzenie Nr 822/05
            Zarządzenie nr 823/05
            Zarządzenie Nr 824/05
            Zarządzenie Nr 825/05
            Zarządzenie Nr 826/05
            Zarządzenie Nr 827/05
            Zarządzenie Nr 828/05
            Zarządzenie Nr 829/05
            Zarządzenie Nr 830/05
            Zarządzenie Nr 831/05
            Zarządzenie Nr 832/05
            Zarządzenie Nr 833/05
            Zarządzenie Nr 834/05
            Zarządzenie Nr 835/05
            Zarządzenie Nr 836/05
            Zarządzenie Nr 837/05
            Zarządzenie Nr 838/05
            Zarządzenie Nr 839/05
            Zarządzenie Nr 840/05
            Zarządzenie Nr 841/05
            Zarządzenie Nr 842/05
            Zarządzenie Nr 843/05
            Zarządzenie Nr 844/05
            Zarządzenie Nr 845/05
            Zarządzenie Nr 846/05
            Zarządzenie nr 847/05
            Zarządzenie Nr 848/05
            Zarządzenie nr 849/05
            Zarządzenie Nr 850/05
            Zarządzenie Nr 851/05
            Zarządzenie Nr 852/05
            Zarządzenie Nr 853/05
            Zarządzenie Nr 854/05
            Zarządzenie Nr 855/05
            Zarządzenie nr 856/05
            Zarządzenie Nr 857/05
            Zarządzenie Nr 858/05
            Zarządzenie Nr 859/05
            Zarządzenie Nr 860/05
            Zarządzenie Nr 861/05
            Zarządzenie Nr 862/05
            Zarządzenie Nr 863/05
            Zarządzenie Nr 864/05
            Zarządzenie Nr 865/05
            Zarządzenie Nr 866/05
            Zarządzenie Nr 867/05
            Zarządzenie Nr 868/05
            Zarządzenie Nr 869/05
            Zarządzenie Nr 870/05
            Zarządzenie Nr 871/05
            Zarządzenie Nr 872/05
            Zarządzenie Nr 873/05
            Zarządzenie Nr 874/05
            Zarządzenie Nr 875/05
            Zarządzenie Nr 876/05
         grudzień
            Zarządzenie Nr 877/05
            Zarządzenie Nr 878/05
            Zarządzenie Nr 879/05
            Zarządzenie Nr 880/05
            Zarządzenie nr 881/05
            Zarządzenie Nr 882/05
            Zarządzenie Nr 883 /05
            Zarządzenie nr 884/05
            Zarządzenie nr 885/05
            Zarządzenie Nr 886/05
            Zarządzenie Nr 887/05
            Zarządzenie Nr 888/05
            Zarządzenie Nr 889/05
            Zarządzenie Nr 890/05
            Zarządzenie Nr 891/05
            Zarządzenie Nr 892/05
            Zarządzenie Nr 893/05
            Zarządzenie Nr 894/05
            Zarządzenie Nr 895/05
            Zarządzenie Nr 896/05
            Zarządzenie Nr 897/05
            Zarządzenie Nr 898/05
            Zarządzenie Nr 899/05
            Zarządzenie Nr 900/05
            Zarządzenie Nr 901/05
            Zarządzenie Nr 902/05
            Zarządzenie Nr 903/05
            Zarządzenie Nr 904/05
            Zarządzenie Nr 905/05
            Zarządzenie Nr 906/05
            Zarządzenie Nr 907/05
            Zarządzenie Nr 908/05
            Zarządzenie Nr 909/05
            Zarządzenie Nr 910/05
            Zarządzenie nr 911/05
            Zarzadzenie Nr 912/05
            Zarządzenie Nr 913/05
            Zarządzenie Nr 914/05
            Zarządzenie Nr 915/05
            Zarządzenie Nr 916/05
            Zarządzenie Nr 917/2005
            Zarządzenie Nr 918/05
            Zarządzenie Nr 919/05
            Zarządzenie nr 920/05
            Zarządzenie nr 921/05
            Zarządzenie nr 922/05
            Zarządzenie nr 923/05
            Zarzadzenie Nr 924/05
            Zarządzenie Nr 925/05
            Zarządzenie nr 926/05
            Zarządzenie nr 927/05
            Zarządzenie nr 928/05
            Zarządzenie Nr 929/05
            Zarządzenie nr 930/05
            Zarządzenie nr 931/05
            Zarządzenie nr 932/05
            Zarządzenie nr 933/05
            Zarządzenie nr 934/05
            Zarządzenie nr 935/05
            Zarządzenie nr 936/05
            Zarządzenie nr 937/05
            Zarządzenie nr 938/05
            Zarządzenie nr 939/05
            Zarządzenie nr 940/05
            Zarządzenie nr 941/05
            Zarządzenie nr 946/05
            Zarządzenie nr 947/05
            Zarządzenie nr 948/05
            Zarządzenie nr 949/05
            Zarządzenie nr 950/05
            Zarzadzenie nr 951/05
      2006 rok
         Sprawozdania z realizacji Zarządzeń Prezydenta oraz z działalności Prezydenta za 2006 r.
            styczeń 2006
            luty 2006
            marzec 2006
            kwiecień 2006
            maj 2006
            czerwiec 2006
            lipiec 2006
            sierpień 2006
            wrzesień 2006
            październik 2006
            lisstopad 2006
            grudzień 2006
            Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Wałbrzycha za 2006 r.
         styczeń
            Zarządzenie nr 1/06
            Zarzadzenie nr 2/06
            Zarzadzenie nr 3/06
            Zarządzenie nr 4/06
            Zarządzenie nr 5/06
            Zarządzenie nr 6/06
            Zarządzenie nr 7/06
            Zarządzenie nr 8/06
            Zarządzenie nr 9/06
            Zarządzenie nr 10/06
            Zarządzenie nr 11/06
            Zarządzenie nr 12/06
            Zarządzenie nr 13/06
            Zarządzenie nr 14/06
            Zarządzenie nr 15/06
            Zarządzenie nr 16/06
            Zarządzenie nr 17/06
            Zarządzenie nr 18/06
            Zarządzenie nr 19/06
            Zarządzenie nr 20/06
            Zarzadzenie nr 21/06
            Zarządzenie nr 22/06
            Zarządzenie nr 23/06
            Zarządzenie nr 24/06
            Zarządzenie nr 25/06
            Zarządzenie nr 26/06
            Zarzadzenie nr 27/06
            Zarządzenie nr 29/06
            Zarządzenie nr 30/06
            Zarządzenie nr 31/06
            Zarządzenie nr 32/06
            Zarządzenie nr 33/06
            Zarządzenie nr 34/06
            Zarządzenie nr 35/06
            Zarządzenie nr 36/05
            Zarządzenie nr 37/06
            Zarządzenie nr 38/06
            Zarządzenie nr 39/06
            Zarządzenie nr 40/06
            Zarządzenie nr 41/06
            Zarządzenie nr 42/06
            Zarządzenie nr 43/06
            Zarządzenie nr 44/06
            Zarządzenie nr 45/06
            Zarządzenie nr 46/06
            Zarządzenie nr 47/06
            Zarządzenie nr 48/06
            Zarządzenie nr 49/06
            Zarządzenie nr 50/06
            Zarządzenie nr 51/06
            Zarządzenie nr 52/06
            Zarządzenie nr 53/06
            Zarządzenie nr 54/06
            Zarządzenie nr 55/06
            Zarządzenie nr 56/06
            Zarządzenie nr 57/06
            Zarządzenie nr 58/06
            Zarządzenie nr 59/06
            Zarządzenie nr 60/06
            Zarządzenie nr 61/06
            Zarządzenie nr 62/06
            Zarządzenie nr 63/06
            Zarządzenie nr 64/06
            Zarządzenie nr 65/06
            Zarządzenie nr 66/06
            Zarządzenie nr 67/06
            Zarządzenie nr 68/06
            Zarządzenie nr 69/06
            Zarządzenie nr 70/06
            Zarządzenie nr 71/06
            Zarządzenie nr 72/06
            Zarządzenie nr 73/06
            Zarządzenie nr 74/06
            Zarządzenie nr 75/06
            Zarządzenie nr 76/06
            Zarządzenie nr 77/06
            Zarządzenie nr 78/06
            Zarządzenie nr 79/06
            Zarządzenie nr 80/06
            Zarządzenie nr 81/06
            Zarządzenie nr 82/06
            Zarządzenie nr 83/06
            Zarządzenie nr 84/06
            Zarządzenie nr 85/06
            Zarządzenie nr 86/06
            Zarządzenie nr 87/06
            Zarządzenie nr 88/06
            Zarządzenie nr 89/06
            Zarządzenie nr 90/06
            Zarządzenie nr 91/06
            Zarządzenie nr 92/06
            Zarządzenie nr 93/06
            Zarządzenie nr 94/06
            Zarządzenie nr 95/06
         luty
            Zarządzenie nr 96/06
            Zarządzenie nr 97/06
            Zarządzenie nr 98/06
            Zarządzenie nr 99/06
            Zarządzenie nr 100/06
            Zarządzenie nr 101/06
            Zarządzenie nr 102/06
            Zarządzenie nr 103/06
            Zarządzenie nr 104/06
            Zarządzenie nr 105/06
            Zarządzenie Nr 106/ 06
            Zarządzenie nr 107/06
            Zarządzenie nr 108/06
            Zarządzenie nr 109/06
            Zarządzenie nr 110/06
            Zarządzenie nr 111/06
            Zarządzenie nr 112/06
            Zarządzenie nr 113/06
            Zarządzenie nr 114/06
            Zarządzenie nr 115/06
            Zarządzenie nr 116/06
            Zarządzenie nr 117/06
            Zarządzenie nr 118/06
            Zarządzenie nr 119/06
            Zarządzenie nr 120/06
            Zarządzenie nr 121/06
            Zarządzenie nr 122/06
            Zarządzenie nr 123/06
            Zarządzenie Nr 124/06
            Zarządzenie nr 125/06
            Zarządzenie nr 126/06
            Zarządzenie nr 127/06
            Zarządzenie nr 128/06
            Zarządzenie nr 129/06
            Zarządzenie nr 130/06
            Zarządzenie nr 131/06
            Zarządzenie nr 132/06
            Zarządzenie nr 133/06
            Zarządzenie nr 134/06
            Zarządzenie nr 135/06
            Zarządzenie nr 136/06
            Zarządzenie nr 137/06
            Zarządzenie nr 138/06
            Zarządzenie nr 139/06
            Zarządzenie nr 140/06
            Zarządzenie nr 141/06
            Zarządzenie nr 142/06
            Zarządzenie nr 143/06
            Zarządzenie nr 144/06
            Zarządzenie nr 145/06
            Zarządzenie nr 146/06
            Zarządzenie nr 147/06
            Zarządzenie nr 148/06
            Zarządzenie nr 149/06
            Zarządzenie nr 150/06
            Zarządzenie nr 151/06
            Zarządzenie nr 152/06
            Zarządzenie nr 153/06
            Zarzadzenie nr 154/06
            Zarządzenie nr 155/06
            Zarzadzenie nr 156/06
            Zarządzenie nr 157/06
            Zarządzenie nr 158/06
            Zarządzenie nr 159/06
            Zarządzenie nr 160/06
            Zarządzenie nr 161/06
            Zarządzenie nr 162/06
            Zarządzenie nr 163/06
            Zarządzenie nr 164/06
            Zarządzenie nr 165/06
            Zarządzenie nr 166/06
            Zarządzenie nr 167/06
            Zarzadzenie nr 168/06
            Zarzadzenie nr 169/06
            Zarządzenie nr 170/06
            Zarządzenie nr 171/06
            Zarządzenie nr 172/06
            Zarządzenie nr 173/06
            Zarządzenie nr 174/06
            Zarządzenie nr 175/06
            Zarządzenie nr 176/06
            Zarządzenie nr 177/06
            Zarządzenie nr 178/06
         marzec
            Zarządzenie nr 179/06
            Zarządzenie nr 179a/06
            Zarządzenie nr 180/06
            Zarządzenie nr 181/06
            Zarządzenie nr 181/06
            Zarządzenie nr 182/06
            Zarządzenie nr 183/06
            Zarzadzenie nr 184/06
            Zarządzenie nr 185/06
            Zarządzenie nr 186/06
            Zarządzenie nr 187/06
            Zarządzenie nr 188/06
            Zarządzenie nr 189/06
            Zarządzenie nr 190/06
            Zarządzenie nr 191/06
            Zarządzenie nr 192/06
            Zarządzenie nr 193/06
            Zarządzenie nr 194/06
            Zarzadzenie nr 195/06
            Zarzadzenie nr 196/06
            Zarządzenie nr 197/06
            Zarządzenie nr 198/06
            Zarządzenie nr 199/06
            Zarządzenie nr 200/06
            Zarządzenie nr 201/06
            Zarządzenie nr 202/06
            Zarządzenie nr 203/06
            Zarządzenie nr 204/06
            Zarządzenie nr 205/06
            Zarządzenie nr 206/06
            Zarządzenie nr 207/06
            Zarządzenie nr 208/06
            Zarzadzenie nr 209/06
            Zarzadzenie nr 210/06
            Zarządzenie nr 211/06
            Zarządzenie nr 212/06
            Zarządzenie nr 213/06
            Zarządzenie nr 214/06
            Zarządzenie nr 215/06
            Zarządzenie nr 216/06
            Zarządzenie nr 217/06
            Zarządzenie nr 218/06
            Zarządzenie nr 219/06
            Zarządzenie nr 220/06
            Zarządzenie nr 221/06
            Zarządzenie nr 222/06
            Zarządzenie nr 223/06
            Zarządzenie nr 224/06
            Zarządzenie nr 225/06
            Zarządzenie nr 226/06
            Zarządzenie nr 227/06
            Zarządzenie nr 228/06
            Zarządzenie nr 229/06
            Zarządzenie nr 230/06
            Zarządzenie nr 231/06
            Zarządzenie nr 232/06
            Zarządzenie nr 233/06
            Zarządzenie nr 234/06
            Zarządzenie nr 235/06
            Zarzadzenie nr 236/06
            Zarządzenie nr 237/06
            Zarządzenie nr 238/06
            Zarządzenie nr 239/06
            Zarządzenie nr 240/06
            Zarządzenie nr 241/06
            Zarządzenie nr 242/06
            Zarządzenie nr 243/06
            Zarządzenie nr 244/06
            Zarządzenie nr 245/06
            Zarządzenie nr 246/06
            Zarządzenie nr 247/06
            Zarządzenie nr 248/06
            Zarządzenie nr 249/06
            Zarządzenie nr 250/06
            Zarządzenie nr 251/06
            Zarządzenie nr 252/06
            Zarządzenie nr 253/06
            Zarządzenie nr 254/06
            Zarządzenie nr 255/06
         kwiecień
            Zarządzenie nr 256/06
            Zarządzenie nr 257/06
            Zarządzenie nr 258/06
            Zarządzenie nr 259/06
            Zarządzenie nr 260/06
            Zarządzenie nr 261/06
            Zarządzenie nr 262/06
            Zarządzenie nr 263/06
            Zarządzenie nr 264/06
            Zarządzenie nr 265/06
            Zarządzenie nr 266/06
            Zarządzenie nr 267/06
            Zarządzenie nr 268/06