• Česky
  • Anglicky
  • Francouzsky
  • Německy
  • Polsky
Name-day: Antoniego, Bartłomieja a Karoliny
Neděle, 5 Červenec 2020
10.12.2019
Lokalny Punkt Pomocy

W Wałbrzychu działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mogą zgłaszać się osoby, które są ofiarami przestępstw, członkami ich rodzin lub świadkami. Pomoc udzielana jest bezpłatnie po spełnieniu określonych wymogów.
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ma swoją siedzibę w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 15 D. Do dyspozycji beneficjentów codziennie od poniedzialku do piątku jest Osoba Pierwszego Kontaktu a dyżury w nim pełnią prawnicy i psychologowie. Zakres działania Lokalnego Punktu jest bardzo szeroki. Pomoc jest skierowana do wszystkich, którzy doznali krzywdy, stając się ofiarami przestępstw takich jak uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, groźby karalnej, mobbingu, zgwałcenia i innej przeciwko wolności seksualnej, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych.

Udzielane w Lokalnym Punkcie wsparcie jest nieodpłatne i obejmuje: pomoc prawną, w tym mediacje, pomoc psychologiczną. W szczególnych przypadkach udzielana będzie także pomoc materialna tj. finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych, finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłóbkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy, finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media, a także pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, która na ten cel otrzymała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Powstały w regionie także Lokalne Punkty Pomocy w: Dzierżoniowie, Świebodzicach, Boguszowie Gorcach, Ząbkowicach Śląskich i Okręgowy Ośrodek w Kłodzku.

Szczegółowe informacje na temat projektu udziela:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. Ogrodowa 15D w Wałbrzychu, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00

tel. 517 592 784, email: walbrzych@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Infolinia czynna cała dobę, tel: 508 962 007

Wiecej informacji na stronie www.pomoc-pokrzywdzonym.pl Zapraszamy

News archive »
Odeslání snímku, výhru
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter