Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Hospodářství

Jeden se třech hlavních směrů stanovených Strategie rozvoje Walbrzychu je vytvoření ve městě konkurenčních podmínek pro investování a vyvoj moderní hospodářství.

Důležitým prvkem pro uplatnění tohoto cíle bude podporování ziskávání investic pro výrobu a služby, které ve městě většinou jsou umístěna do prostoru Walbrzyšské speciální ekonomické zóny INVEST PARK. WSEZ INVEST PARK, s.r.o., byla založená roku 1997 a patří ke nejdospělejším oblastím tohoto typu v Polsku. Již od záčatku své činnosti spoluprácuje na partnerských zásadach s městskou obci Walbrzych a to tak ve vystavbě technické infrastruktury, jak v ostatní činnosti nasměrované na ziskání investorů.

WSEZ INVEST PARK ve Walbrzyše má rozlohu 219,2 hektarů. Leží v severní částí města 1 km od státní silnice č. 35, přímo u železniční stanice a 40 km od dálnice A4.
Pro další investory zůstava ještě asi 100 ha pozemků.

Současně (říjen 2004) ve walbrzyšské ekonomické zóně ziskalo povolení k podnikání 14 firem. V celku, ve walbrzyšské ekonomické zóně je zaměstnáno asi 5.500 pracovníků.

Seznam investorů ve walbrzyšské speciální ekonomické zóně, ve městě Walbrzychu:

 • TOYOTA MANUFACTURING POLAND, s.r.o.
 • TOYOTA TSUSHO EUROPE
 • TAKATA PETRI, s.r.o.
 • QUIN POLSKA, s.r.o
 • TRELLEBORG AUTOMOTIVE POLAND, s.r.o.
 • FOLSTOP EXPORT - IMPORT, s.r.o.
 • GLAVERBEL PAMARGLAV, s.r.o.
 • MIGAPOL, s.r.o.
 • CERSANIT III, a.s.
 • FAURECIA WALBRZYCH, s.r.o.
 • KRATER, s.r.o.
 • FH FART
 • NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (Polsko), s.r.o.
 • POLAND SMELTING TECHNOLOGIES POLST, s.r.o.

Mimo území speciální ekonomické zóny ve městě působí i další průmyslové podniky a to keramické, sklenářské, textilní, oděvní, stravebních materiálů, chemické, kovovýrobní, elektronické, automobilové a potravinářské. Důležité firmy v těchto odvětvích jsou:

 • Továrna porcelánu KRZYSZTOF, a.s.
 • Továrna porcelánu WALBRZYCH, a.s.
 • ENITRA, s.r.o.
 • CAMELA, a.s., továrna krejčovské přípravy
 • RONAL POLSKA, a.s.
 • WAMAG, a.s.

Město má v dispozici početné množství pozemků a objektů pro výrobní, obchodní, stravovací, turistické, rekreační a bytové účely a také pro veřejné služby.
Podnikatele kteří ukládají svůj kapital na území obce mohou využit zvýhodnění a úlevy tak místní, jak státní a vedle toho i osvobození od daňe ve Walbrzyšské speciální ekonomické zóně.

Investoři, kteří zvoli Walbrzych jako místo podnikání, ziskají pomoc speciálizovaných organizaci pro podporu podnikatelské sféry a to:

 • Dolnoslezské agentury pro regionální rozvoj, včetně centra evropské informaci CENTRUM EURO-INFO
 • Pomocního fondu walbrzyšského regionu
 • Nadace WALBRZYCH 2000
 • Hodpodařské komory Walbrzych

Obec Walbrzych podporuje činnost malých a středních místních firem, na kterých se v podstatě základa hospodářský vyvoj města.
Důležité podněty směrované na podnikatelskou sféru:

 • nové návrhy na úlevy v lokálních daních pro podnikatelské subjekty pod názvem BALÍK PODNIKÁNÍ. Obsahuje celou řadu návrhů preferenčních sazeb daňe a správních poplatků pro nové firmy a podniky, jenž nabízí nová pracovní místa, osvobození od místních poplatků pro nezaměstnané, kteří začínají živnostenskou činnost a zjednodušení pronájmů provozních místnosti. Účelem zavédení BALÍKU PODNIKÁNÍ do hospodářského života je podpora rozvoje existujících hospodářských subjektů a vytvoření příznivých podmínek pro vznik nových firem
 • činnost zaměřená na vytvoření sféry hospodářské aktivizace
 • vytvoření centra služeb pro podnikatele na Městským úřadu, ve kterém budou poskytovany informace o možnostech ziskání finančních prostředků na rozvoj hospodářské činnosti
 • pro budoucí investory zpracování INVESTIČNÍ NABÍDKY s obsahem důležitých informaci o nemovitostech - pozemkach a zastavených pozemcích pro hospodářské využiti
 • rezervovat vyznamné finanční prostředky v rozpočtu Obecního fondu ochrany životního prostředí a to na příspěvky pro firmy, které budou vést investice v oblasti ochrany životního prostředí, z toho zvlášť činnost spojenou s uspořádáním systému vodovodů a kanalizace
 • činnost v ramci střediska příležitosti Městského úřadu - poradenské služby pro živnostniky a také prostřednictví u poskytování preferenčních půjček od Fondu walbřišského regionu

Malé firmy, které začínají podnikat na trhu, mají možnost využit nabídku Walbřišského inkubátoru podnikaní FLANDRIE / FLANDRY, založeného za účasti obce Walbrzych.