Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Technická infrastruktura

Energetické zdroje

Hlavní dodavatel energie je Podnik tepelné energetiky, a.s. Ve městě v celku v provozu je přes 350 místních tepláren. Větší teplárný v režie Podniku tepelné energetiky:

 • ústřední teplárna C-3 s výkonem 104,15 MW
 • sídlištní teplárna C-1 s výkonem 15,2 MW
 • teplárna C-4 s výkonem 5,2 MW
 • vedle toho PTE provozuje 46. kotelen s celkovým výkonem 8,55 MW
 • délka tepelné sítě číní asi 49 km, z toho 29,3 km je v režie PTE. Od několika let je prováděna činnost zaměřena na náhradu tradičních systémů topení a to proekologickým topením.

Dodávky plynu

 • síť plynovodů v délce 263,7 km ve městě provozuje Plynový závod
 • zasobování plynem je vedeno nízkopružným a středopružným plynovodem
 • ve měste v provozu je 29. regulačních a měřicích stanic II. stupně a jedná I. stupně.

Elektrická energie

Zasobováním a distribuci elektrické energie na území města se zabýva podnik Energiapro Koncern Energetický a.s., oddělení Walbrzych. Odběratele ve městě jsou zasobování elektřinou pomoci vzdušného vysokonapěťového vedení 110 kV, které je připojeno na hlavní napájecí body (GPZ). Od těchto GPZ-tů středněnapěťovém vedením 10 kV a 20 kV jsou zasobovaný městské transformační stanice. Na této stanice navazuje nízkonapěťové vedení.

Zasobování vodou

 • Walbrzych je zasobovaný pitnou vodou hloubkovými jímadly vody lokalizovanými v oblastí Marciszów Dolný a Górný, Gorzeszów a Unislaw Slezský
 • délka vodovodní sítě - 212,4 km
 • možnost přistupu k vodovodní sítě - 99 %
 • roční spotřeba vody - 6,47 mil. m3
 • vydatnost sítě (pro podnik v celku) - 81 tis. m3/24 hod.

Městská kanalizace

 • délka sítě - 150 km
 • počet čistíren odpadních vod - 3
 • účinnost čistíren odpadních vod - 61.600 m3/24 hod.
 • vodovody a kanalizace ve městě spravuje WZWiK

Dešťová kanalizace

 • délka sítě - asi 160 km, včetně asi 6000 uličních kanálových vpustů
 • asi 70 % sítě bylo vystavěno před rokem 1945
 • dešťovou kanalizace provozuje Zarząd Dróg i Komunikacji (správa silnic a dopravy)

Skládka odpadu

 • skládka komunálního odpadu v Beethovenové ulici
 • skládka průmyslového odpadu v Górniczé ulici
 • výsypka komunálního odpadu ve Stacyjné ulici - v rekultivaci
 • halda stavebního odpadu ve Swidnické ulici - v rekultivaci

Doprava

Služby v odvětví městské hromadné dopravy na území města poskytuje Městský dopravní podnik s.r.o. a několik soukromých firem tak ve městě, jak na linkach k blízkým městům.
Mimoměstskou přepravu osob a dopravu zajišťuje PPKS (polská autobusová doprava), PKP (polské státní dráhy) a soukromé přepravce.

Infrastrukturální investice obce Walbrzych

Obec Walbrzych realizuje infrastrukturálni investice pro obyvatele města a také pro zlepšení podmínek investování ve městě. Walbrzych patří k témto samosprávům ve státě, které vedou infrastrukturální investice s podporou dvou velkých předakcesních programů EU - Phare společenská a hospodářská soudržnost a ISPA. Od roku 2004 městský úřad zpracovava a podáva své investiční projekty k strukturním fondom Evropské společnosti.

Důležité infrastrukturální investice ve Walbrzyše:

 • okružní komunikace Walbrzychu
 • vystavba sběrné stoky ve čtvrti Poniatów a Śródmieście
 • další práce ve vystavbě sběrní stoky na území města
 • hospodářská aktivizace městské čtvrti Poniatów
 • kanalizace městských čtvrti Rusinów a Kozice
 • technické vybavení sidlišti Konradów
 • rekultivace výsypky odpadu v Stacyjné ulici
 • investování do zámeckého a parkového komplexu zámek Knížecí
 • vystavba části D objektu základní školy č. 26.
 • další úkoly obsažené v plánu místního rozvoje Walbrzychu a přihlášené k místnímu programu revitalizaci Walbrzychu