Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych v číslech

rozloha obce: 85 km2 z toho:

 • průmyslová zóna - 7 %
 • komunikace - 7 %
 • bytová a jiná zástavba - 13 %
 • zemědělské a lesní pozemky - 66 %
 • rekreační arealy - 1,7 %

počet obyvatel: 128.201 (první pololetí 2004) z toho: 

 • můží 60.547, ženy 67.654
 • ve věku do 18 let - 22.665 osob, tj. 17,6 %
 • v produktivním věku - 82.917 osob, tj. 64,4 %
 • v poproduktivním věku - 23.227 osob, tj. 18 %

Zaměstnancí v národním hospodářství dle polské klasifikace OKEČ (údaje pro Wałbrzych, stav ke 31.12.2003):

 • zemědělství - 177 osob, tj. 0,6 %
 • průmysl - 12.247 osob, tj. 41,1 %
 • spotřebitelské služby - 9.411 osob, tj. 31,6 %
 • mimospotřebitelské služby - 7.950 osob, tj. 26,7 %

Zaměstnancí v privátním sektoru - 16.932 osob, tj. 57 %

Hlášená nezaměstnanost (stav ke 31.12.2004):

 • celkem - 13.939 osob, z toho: 7.721 žen
 • opravnění brát podporu v nezaměstnanosti: 2.842 osob, z toho: 1.404 žen
 • příhlášení na Úřadě práce ve věku: 18 až 24 let - 2.628 osob, z toho: 1.426 žen
 • příhlášené na Úřadě práce tělesně postížené osoby - 715, z toho: 398 žen

Míra nezaměstnanosti v okrese Wałbrzych - 28,5 %, stav ke 30.11.2004

Podnikatelské subjekty zapsaný do identifikační soustavy REGON (DIČ), stav ke konci roku 2003: 14.994, z toho:

 • podnikatelská činnost fyzických osob - 10.073
 • obchodní společnosti - 806
 • státní podniky - 4
 • Průměrná mzda v kraji (závěr 2003) - 2246,10 PLN