Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Otwarcie Centrum Pulmonologii w Wałbrzychu

Otwarcie Centrum Pulmonologii w Wałbrzychu

3 grudnia w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w Centrum Pulmonologii. Inwestycja ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej dotyczące usług medycznych związanych z leczeniem m.in. byłych pracowników przemysłu węglowego, obecnie pracujących w przemyśle surowców skalnych, w koksowniach i zakładach pokrewnych. Inicjatywa budowy ośrodka była realizacją Programu Pulmonologicznego dla województwa dolnośląskiego z roku 2010, przygotowanego przez zespół kierowany przez dr Romana Szełemeja, w owym czasie pełnomocnika Marszałka d.s. polityki zdrowotnej.

Budowa ośrodka rozpoczęła się w lipcu 2011 r. i trwała ponad 2 lata. Koszt budowy centrum to blisko 30 mln. złotych. Ponad 15 mln zł. stanowi dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja jest także finansowana z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na poziomie ponad 6,5 mln. złotych. Wkład własny Szpitala to kwota 8 mln zł. Ten nowoczesny ośrodek to 70 łóżkowy oddział z komfortowo wyposażonymi salami chorych, gabinetami diagnostycznymi i terapeutycznymi oraz z najnowszej generacji aparaturą medyczną. Cały wybudowany budynek to blisko 4 500 mkw. powierzchni użytkowej. Część pulmonologiczna znajduje się na I i II piętrze budynku. Parter zajmować będzie Stacja Dializ oraz Apteka szpitalna.

W tym ważnym wydarzeniu swoją obecnością zaszczycili m.in. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Dr Jerzy Tutaj, Prezydent Wałbrzycha, dr n. med. Roman Szełemej, Senator Wiesław Kilian, Starosta Wałbrzyski – Józef Piksa, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Aglomeracji Wałbrzyskiej, Przewodnicząca Rady Miasta – dr Maria Romańska, Radni Województwa Dolnośląskiego i Miasta Wałbrzycha, Profesor Tadeusz Orłowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej oraz Pani Profesor Renata Jankowska – Konsultant Wojewódzkiego w dziedzinie Pulmonologii, współautor Programu Pulmonologicznego, Prof. Elżbieta Lonc, Rektor PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej – Docent Andrzej Figiel. Miło nam było gościć także Prezesa Grzegorza Czornika z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Pana Fryderyka Krukowskiego - Prezesa Zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA”. Gośćmi szczególnymi byli Górnicy zagłębia wałbrzyskiego i noworudzkiego, pracownicy zakładów pracy Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Drugą częścią spotkania była Konferencja Naukowa „Pulmonologia polska dziś-wybrane tematy”, która odbyła się w Zamku Książ. Podczas sympozjum można było wysłuchać niezwykle ciekawych wykładów: Profesora Tadeusza Orłowskiego z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Pani Profesor Renaty Jankowskiej z Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc we Wrocławiu, dr n. med. Marka Marciniaka z Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii, dr n. med. Iwony Włodarskiej-Polińskiej z Międzynarodowego Centrum Onkoterapii w Wałbrzychu oraz dr n. med. Jacka Nasiłowskiego z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie.