Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wspólnoty Samorządowe

Na terenie Miasta Wałbrzycha działały grupy aktywności społecznej - Wspólnoty Samorządowe - nie mające statusu jednostki pomocniczej.

Dążąc do uregulowania działalności tych wspólnot zwłaszcza w zakresie przekazywania im zadań i uprawnień oraz wprowadzenia zgodnych z przepisami zasad finansowania, Prezydent i Rada Miejska , działając w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym przeprowadzili w dniu 23 maja 2004 roku, zgodnie z uchwała Nr XX/4/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2004 roku - konsultacje z mieszkańcami miasta Wałbrzycha w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na bazie dotychczas istniejących Rad Wspólnot Samorządowych - zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wyniki konsultacji pozwoliły na stwierdzenie, że większość mieszkańców biorących udział w Konsultacjach opowiedziała się za utworzeniem jednostek pomocniczych.

Na podstawie art.5 i art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 i 4 Statutu Miasta Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. Rada Miejska Wałbrzycha w dniu 30 grudnia 2004r. przyjęła uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Wałbrzych pn. Wspólnoty Samorządowe i nadała odrębny Statut każdej z jednostek.
 
 

WYKAZ RAD WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH
na terenie miasta Wałbrzycha

 

Biały Kamień, Konradów

Adres siedziby:
ul. Andersa 145, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 848 16 66
Przewodniczący - Ryszard Nowak

Lubiechów

Adres siedziby:
ul. Wilcza 12/1, 58-306 Wałbrzych
tel. brak
Przewodniczący - Grażyna Gazda

Nowe Miasto

Adres siedziby:
ul. Piłsudskiego 102, 58-301 Wałbrzych
tel. 74 665 53 58
Przewodniczący: Dariusz Mrozicki

Piaskowa Góra

Adres siedziby:
ul. Hirszfelda 4, 58-309 Wałbrzych
tel. 74 666 10 21
Przewodniczący - Renata Wierzbicka

Podgórze, Nowy i Stary Glinik

Adres siedziby:
ul. Niepodległości 24, 58-303 Wałbrzych
tel. 74 843 41 91
Przewodniczący - Wiesław Bielawski

Podzamcze

Adres siedziby:
Aleja Podwale 1, 58-316 Wałbrzych
tel. 74 665 27 27
Przewodniczący - Jerzy Frajnagiel

Rusinowa, Kozice

Adres siedziby:
Osiedle Górnicze 48, 58-308 Wałbrzych
tel. 74 847 32 85
Przewodniczący - Elżbieta Lubkiewicz

Sobięcin, Gaj

Adres siedziby:
ul. 1-go Maja 149, 58-305 Wałbrzych
tel. brak
Przewodniczący - Romuald Lindner

Stary Zdrój

Adres siedziby:
ul. Armii Krajowej 37, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 847-50-80
Przewodniczący - Anatol Szpur

Szczawienko, Książ

Adres siedziby:
ul. Wrocławska 121, 58-306 Wałbrzych
tel. brak
Przewodniczący - Tadeusz Mazurkiewicz

Śródmieście

Adres siedziby:
ul. Chrobrego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 43 65
Przewodniczący - Piotr Kwiatkowski