Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

BORYSŁAW - Ukraina

Miasto Borysław położone jest na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Obecnie liczy sobie ok. 37 tysięcy mieszkańców, będąc ośrodkiem wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego i ozokerytu, przemysłu chemicznego, ceramicznego, spożywczego oraz posiada wytwórnię sztucznych diamentów.


Borysław od chwili powstania (XIV w.) do 1945 roku, z wyłączeniem okresu zaborów, znajdował się w granicach Polski. Po zakończeniu II wojny światowej i włączeniu do ZSRR poddany został masowym deportacjom polskiej ludności, z której znaczna część trafiła do Wałbrzycha, oddając ogromne zasługi w budowie powojennego oblicza naszego miasta. Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej podjęte zostały szerokie kontakty pomiędzy mieszkańcami Wałbrzycha i Borysławia. Opierając się także na świadomości wspólnej tradycji oraz aspiracjach w zakresie integracji europejskiej miasta Wałbrzych i Borysław postanowili podjąć współpracę, zgodnie z założeniami i duchem traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 18 maja 1992 r.
W piątek, 27 lutego 2009, o godz. 13.15 w Sali Witrażowej wałbrzyskiego Ratusza nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wałbrzychem a Borysławiem. W uroczystości wziął udział prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski, stronę ukraińską natomiast reprezentowali zastępcy mera Maria Grabluk i Giennadij Korkoniszko.

WSPÓŁPRACA

Przez trzy dni delegacja Wałbrzycha w składzie prezydent Piotr Kruczkowski, kierownik Biura Promocji Miasta Artur Wylandowski oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Tadeusz Skrężyna przebywała z oficjalną wizytą w partnerskim mieście na Ukrainie, Borysławiu. Podczas pobytu delegacja wzięła udział w spotkaniach z władzami tego miasta a także uczestniczyła w specjalnie zorganizowanym koncercie ze wspólnym udziałem ukraińskich i polskich mieszkańców Borysławia. W ramach współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi miastami zaplanowane zostały działania dotyczące przede wszystkim wymiany kulturalnej - koncertów zespołów folklorystycznych w obu miastach a także wzajemnych wizyt młodzieży szkolnej.

Prezydent Piotr Kruczkowski spotkał się również z przedstawicielami polskiej społeczności odwiedzając budowę polskiego kościoła i przekazując kopie figury Matki Boskiej Bolesnej, patronki Wałbrzycha. Ponadto delegacja odwiedził inne, szczególnie bliskie wielu wałbrzyszanom miasta tej ziemi, czyli Drohobycz, Truskawiec i Schodnicę.

ZOBACZ:

  • Z wizytą w Borysławiu

FOTOGRAFIE Z 27 lutego 2009 - UROCZYTSE PODPISANIE UMOWY
O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY WAŁBRZYCHEM A BORYSŁAWIEM