Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

L'OFFICE de la VILLE

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
Pl. Magistracki 1 

58-300 Wałbrzych 
  
tel. (74) 665-51-00 
 
E-MAIL: um@walbrzych.eu 
INTERNET: www.walbrzych.eu 

 
W placówce mieści się:

 • Prezydent Wałbrzycha
 • Asystent Prezydenta
 • Zastępca Prezydenta Wałbrzycha
 • Skarbnik Miasta
 • Sekretarz Miasta
 • Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Biuro Prawne
 • Biuro Promocji Miasta
 • Biuro Windykacji
 • Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Rady Miejskiej
 • Biuro Organizacyjne - Referat Organizacyjny
 • Biuro Organizacyjne - Referat Zamówień Publicznych
 • Biuro Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości
 • Biuro Spraw Pracowniczych
 • Biuro Budżetu
 • Biuro Finansowe
 • Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji
 • Centrala telefoniczna
 • Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych,
 • Biuro Audytu Wewnętrznego

 


URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
ul. Kopernika 2 

58-300 Wałbrzych 

W placówce mieści się:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Organizacyjne - Referat Spraw Obywatelskich
 • Biuro Informatyki
 • Biuro Nadzoru nad Mieniem i Wspólnot Mieszkaniowych
 • Biuro Lokalowe
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami
 • Biuro Gospodarki Przestrzennej i Środowiska
 • Biuro Inwestycji Miejskich
 • Biuro ds. Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Księgowości Podatkowej
 • Biuro Dochodów Niepodatkowych
 • Biuro Edukacji i Wychowania
 • Biuro Funduszy Europejskich, Strategii i Analiz

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
ul. Matejki 1 

58-300 Wałbrzych 

W placówce mieści się:

 • Straż Miejska
 • Biuro Obsługi Jednostek Gminy
 • Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Sienkiewicza 6-8
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Obsługi Klienta
 • Biuro Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
 • Biuro Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości