Na tej stronie można zapoznać się z aktami prawnymi, które aktualnie podlegają konsultacjom i zostały zgłoszone przez daną komórkę organizacyjną.
Dostęp do danego aktu prawnego można uzyskać klikająć "Pobierz projekt". Wciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie na nowej karcie przeglądarki projektu aktu prawnego w formacie PDF.
Po kliknięciu przycisku "Konsultowanie można będzie zgłosić uwagi/opinie.
Rozpoczęcie konsultacji Zakończenie konsultacji Konsultowany akt Funkcje