Formularz rejestracyjny

dla organizacji pozarządowych chcących uzyskać dostęp do portalu umożliwiającego konsultacje aktów prawa miejscowego
  1. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: rewitalizacja(@)um.walbrzych.pl
  2. Po weryfikacji organizacji pozarządowej, login i hasło do portalu umożliwiającego konsultacje zostanie przesłany na podany w formularzu adres e-mail
  3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 74 64-44-717 / 711 / 715