Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Sukces Alana Marońskiego z PSP Nr 30

Sukces Alana Marońskiego z PSP Nr 30

Z dumą informujemy, iż uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Wałbrzychu, Alan Maroński, zajął I miejsce i tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa.

Konkurs polegał na stworzeniu plakatu, informującego o obowiązku noszenia odblasków przez każdego, kto porusza się o zmierzchu po drogach poza obszarem zabudowanym. Jury konkursowe ze wszystkich przesłanych prac wybrało tylko jedną -  najlepszą, biorąc pod uwagę jej kreatywność, przejrzystość i pragmatyczny charakter. Plakat Alana został wydrukowany w 50 egzemplarzach i promuje bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego.

Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Bezpieczna Trzydziestka” działa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 od dwóch lat, w ramach projektu przeznaczonego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. Celem Klubu jest aktywne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Klub organizuje happeningi, akcje ulotkowe, rozdaje dzieciom odblaski i zachęca do ich noszenia, organizuje spotkania z Policją i Strażą Miejską. W ramach działalności Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa "Bezpieczna Trzydziestka" uczniowie poznają znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, a wszystko po to, aby byli bezpieczni zarówno w szkole, jak i poza nią.