Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rekrutacja do miejskich przedszkoli

Rekrutacja do miejskich przedszkoli
Rekrutacja do miejskich przedszkoli
Drodzy rodzice – trudny czas epidemii, z jakim się borykamy nie zwalnia nas z codziennych zobowiązań. Od dzisiaj aż do 5 kwietnia trwa nabór do wałbrzyskich publicznych miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Każdy rodzic/opiekun zainteresowany rekrutacją loguje się na stronie http://edukacja.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html wypełniając odpowiedni wniosek. Cały proces jest nieskomplikowany, zabiera ok. 15-20 minut.
UWAGA! Obowiązuje wyłącznie rekrutacja elektroniczna – nie ma potrzeby dostarczania do wybranych przedszkoli i szkół wydrukowanych wniosków!

Proszę zapoznajcie się z najważniejszymi informacjami odnośnie rekrutacji:

  • od 23 marca do 5 kwietnia trwa etap składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkoli  (po uprzedniej rejestracji przez rodzica/opiekuna prawnego w systemie elektronicznym NABO: http://edukacja.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html),
  • od 6 do 15 kwietnia komisje rekrutacyjne w przedszkolach i szkołach zweryfikują wnioski o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,
  • 20 kwietnia przedszkola i szkoły podstawowe podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki,
  • w terminie od 21 do 27 kwietnia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły podstawowej poprzez złożenie ustnej deklaracji (wystarczy telefonicznie potwierdzić wolę)
  • 27 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/szkół podstawowych.

Terminarz zapisów przewiduje uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach od 8 do 30 maja br.