Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Sport bez granic

Polsko-czeski sportowy weekend bez granic

W dniach 7-9 oraz 21-23 listopada 2014 r. odbyły się dwie kolejne wymiany sportowe młodzieży ze szkół w Wałbrzychu i Hradcu Králové. Tym razem w wymianach wzięły udział Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich oraz Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11 w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu. Czeskimi szkołami, które odwiedziły Wałbrzych były Základní škola Josefa Gočára oraz Základní škola Štefcova z Hradec Králové.

Podczas trzydniowych wymian, uczniowie z polskich i czeskich szkół wzięli udział w zajęciach sportowych oraz rekreacyjnych. Młodzież rozegrała turniej unihokeja, kinball, odbył się także miniturniej piłki nożnej. Drugiego dnia wymiany, w hali przy ul. Chopina odbyły się zawody w lekkiej atletyce. Program spotkania obejmował również pobyt w Aqua – Parku, kręgielni,  w Stadzie Książ oraz zwiedzanie okolic Zamku Książ i Centrum miasta.

Ostatnia wymiana młodzieży odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2014 r. w Czechach. Wezmą w niej udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych oraz czeskiej ZŠ  Nový Hradec Králové . 


Wymiana młodzieży polsko-czeskiej na sportowo

W miniony weekend (17-19 października br.) odbyła się kolejna wymiana młodzieży polsko-czeskiej. Dwudziestu uczniów Publicznego Gimnazjum Sportowego nr 11 w Wałbrzychu uczestniczyło w zawodach sportowych przygotowanych przez szkołę ZŠ Štefcova z Hradec Králové. Wymiana uczniów jest elementem projektu „Sportování bez hranic”, który jest odpowiednikiem projektu realizowanego przez Gminę Wałbrzych pn. „Sport bez granic”.

W ramach wymiany uczniowie rozegrali turniej unihokeja oraz wzięli udział m.in. w zawodach sportowych w następujących konkurencjach: rzut piłką lekarską, skok w dal, brzuszki oraz kozłowanie piłki do kosza.

Podczas wymiany młodzież zwiedziła Teatr „Drak” i najważniejsze atrakcje Hradec Králové. Był również czas na wspólną zabawę i rywalizację podczas zajęć w Aquaparku i na kręgielni.

Kolejne projektowe spotkanie odbędzie się w Wałbrzychu. W listopadzie czescy uczniowie wezmą udział w zawodach przygotowanych przez Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11. Spotkania mają na celu wzmocnienie współpracy polskich i czeskich szkół, a także wspólne rozwijanie sportowych pasji uczniów z polsko-czeskiego pogranicza, w tym upowszechnianie popularnej w Czechach gry w unihokeja.


Polsko-czeski sportowy weekend w Wałbrzychu

W dniach 3-5 października 2014 r., Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi gościło grupę 20 uczniów z czeskiej szkoły ZŠ Nový Hradec Králové. Sportowa wymiana szkolna odbyła się w ramach projektu, pn. „Sport bez granic”, który jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Wałbrzych a Urzędem Miasta w Hradec Králové.

Program wymiany był bogaty i obejmował zarówno zajęcia sportowe jak i rekreacyjne. Młodzież rozegrała turniej unihokeja w szkole. Na hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina przeprowadzono zawody sportowe w następujących konkurencjach: biegi na 60, 300, 600 i 1000 metrów, skoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą oraz sztafetę szwedzką. Dodatkowo w programie przewidziano pobyt w Aqua-Zdroju, Stadzie Ogierów Książ oraz zwiedzanie centrum miasta i okolic Zamku Książ.
Kolejne wymiany młodzieży w Wałbrzychu, odbędą się w listopadzie. Wezmą w nich udział Publiczne Gimnazjum nr 1 i Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11 w Zespole Szkół nr 4.


Sport połączył szkoły z Wałbrzycha i Hradca Králove

W miniony weekend 19-21 września br., uczniowie z wałbrzyskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich wzięli udział w sportowej wymianie szkolnej w Republice Czeskiej. Partnerską szkołą, która gościła uczniów z Polski była Základní Škola a Mateřská Škola Josefa Gočára w Hradec Králové.

Motywem przewodnim polsko-czeskiego spotkania była rywalizacja w różnych dyscyplinach sportowych. Pierwszego dnia, polscy i czescy uczniowie poznali zasady gry oraz rozegrali turniej w unihokeja - dyscyplinę drużynową niezwykle popularną w Republice Czeskiej. W drugim dniu wymiany przeprowadzono zawody w pięcioboju lekkoatletycznym oraz zajęcia sportowe na krytej pływalni. Ostatniego dnia pobytu młodzież rozegrała turniej na kręgielni.

Wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 do Hradca Králove był możliwy, dzięki realizacji przez Urząd Miasta w Hradec Králové mikroprojektu, pn. „Sportování bez hranic”.

Kolejna wymiana sportowa szkół odbędzie się już w październiku w Wałbrzychu. Wezmą w niej udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz Základní Škola a Mateřská Škola Nový Hradec Králové.