Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Jak załatwić sprawę?

Dowody i meldunki

Urząd Stanu Cywilnego

Działalność gospodarcza

Podatki i opłaty lokalne

Sprawy lokalowe

Rejestracja / wyrejestrowanie pojazdu

Prawo jazdy

Geodezja i Kartografia

Pozwolenia na budowę

Planowanie przestrzenne

Nieruchomości

Licencje: taxi, przewóz osób

Zezwolenia, drogi

Sprawy pracownicze

Ochrona środowiska

ePUAP