Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych

Sejm uchwalił 16 września br. ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa wprowadza jednorazowe wsparcie finansowe (dodatek) dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest:

  • peletem drzewnym,
  • drewnem kawałkowym,
  • skroplonym gazem – LPG,
  • olejem opałowym.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek jest przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.

Wnioski o dodatek mogą być składane do 30 listopada 2022 r. Gmina na ich rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku ma maksymalnie miesiąc.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022 r. poz. 1967