Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dowody osobiste

Dowody osobiste

Uwaga ! !

Inoformujemy, że z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego (e-puap) będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

Wobec tego usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka lub podopiecznego, zostaną po tym terminie wyłączone