Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Indywidule konsultacje Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Indywidule konsultacje Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Zapraszamy na konsultacje w ramach

Całodziennego  Mobilnego  Punktu  Informacyjnego:

15 lutego 2024r.  w  godz. 9.00 -14.00

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości 

Wałbrzych, ul. Młynarska 29,

sala szkoleniowa nr 01 (parter)

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze oraz Urząd Miejski w Wałbrzychu  zapraszają do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w  siedzibie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Podczas indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje oraz aktualnie ogłaszanych konkursach. W szczególności  do udziału w konsultacjach zapraszamy PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych udziałem w konkursie dla działania FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza, Typ projektu 9.4.A Inwestycje MŚP (subregion wałbrzyski).

W trakcie konsultacji, konsultant przedstawi pozostałe  możliwości wsparcia dotacyjnego i pożyczkowego ze środków UE przeznaczone na rozwój lub rozpoczęcie  działalności gospodarczej.   Wskaże kierunki wsparcia w ramach aktualnej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Na konsultacje obowiązują zapisy drogą mailową pife.jeleniagora@dolnyslask.pl lub telefonicznie 75 61 99 744, 75 61 99 745

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska