Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Masz dług czynszowy? Skorzystaj z abolicji

Masz dług czynszowy? Skorzystaj z abolicji

Jesteś mieszkańcem komunalnego lokalu mieszkalnego i z różnych powodów życiowych - utraty pracy, problemów zdrowotnych, odziedziczonego spadku z zadłużeniem, nie jesteś w stanie uregulować należności czynszowych? Masz szansę na rozwiązanie swojej trudnej sytuacji, dzięki abolicji czynszowej.

Abolicja dotyczy dłużników, u których zobowiązania z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie tych należności są w kwocie równej lub wyższej od kwoty 6 000 zł na dzień 31.12.2021 roku.

Warianty:

Spłata 10% kwoty zadłużenia w terminie 30 dni od daty podpisania ugody, pozostałe 90 % umorzenie, pod warunkiem opłacania regularnie czynszu przez 12 miesięcy

Spłata 20 % kwoty zadłużenia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania ugody, pozostałe 80 % umorzenie, pod warunkiem opłacania regularnie czynszu przez 12 miesięcy

Spłata 30 % kwoty zadłużenia w terminie 20 miesięcy od daty podpisania ugody, pozostałe 70 % umorzenie, pod warunkiem opłacania regularnie czynszu przez 20 miesięcy

Składanie wniosków do 30 czerwca 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta zarządcy, właściwym ze względu na miejsce położenie lokalu.