Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha zaprzysiężona

Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha zaprzysiężona
Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha zaprzysiężona

W takcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Młodzieżowej Rady. W jej skład wchodzą uczniowie wałbrzyskich szkół, wyłonieni w wyborach :

 1. Publiczne Gimnazjum nr 3 – Katarzyna Grzegorczuk
 2. Publiczne Gimnazjum nr 4 – Sandra Czubowska
 3. Publiczne Gimnazjum nr 6 – Jakub Kęcik
 4. Zespół Szkół nr 5 – Paulina Kowzowicz
 5. III Liceum Ogólnokształcące – Damian Nowicki
 6. Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej – Grzegorz Bogdanowicz
 7. Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK – Piotr Jaroszewski
 8. Zespół Szkół nr 7 – Michał Radoń
 9. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Wojciech Buczel
 10. Publiczne Gimnazjum nr 7 – Jolanta Woźniak
 11. Publiczne Gimnazjum nr 1 - Paulina Ratajczak
 12. Zespół Szkół nr 4 - Wojciech Posiłek
 13. Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych – Arkadiusz Skowroński

Kadencja Młodzieżowej Rady Wałbrzycha będzie trwać 2 lata. W tym czasie radni będą pracować na rzecz rozwijania i upowszechniania wśród młodzieży idei samorządności, umożliwiania aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym miasta, wspierania inicjatyw młodzieży oraz wskazywania organom samorządowym i władzom istotnych zagrożeń, dotyczących ludzi młodych i proponowania rozwiązań tych problemów.