Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nabór propozycji projektów do planu działań ZIT AW

Nabór wstępnych propozycji projektów służących do przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027
Nabór propozycji projektów do planu działań ZIT AW

W celu optymalnego przygotowania Aglomeracji Wałbrzyskiej do działania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do zgłaszania wstępnych propozycji projektów, które stanowić będą punkt wyjścia i dyskusji w pracach nad przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej