Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha

Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha
Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha

Do 31 grudnia 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu można składać wnioski o przyznanie nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2020 r.
Uchwała, stanowiąca jednocześnie regulamin przyznawania nagród i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (w zakładce „Kultura i sport”) oraz w Biurze Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2, pok. nr 304, tel.: 74 66 55 321).

http://kultura-i-sport.um.walbrzych.pl/pl/page/nagrody