Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, złożony dnia 18 maja 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym oraz zmieniony co do zakresu dnia 14 czerwca 2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Lubiechów kierunek Wałbrzych i kierunek Polanica” w ramach zadania „SRP Lubiechów kierunek Wałbrzych, SRP Lubiechów kierunek Polanica” – Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlano – montażowych – SRP Lubiechów (k/Polanica i k/Wałbrzych)”.