Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Porady prawne

Porady prawne

Nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas stanu epidemii

W okresie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Wałbrzychu odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba, która chce uzyskać nieodpłatną poradę prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, mail), może umówić termin udzielenia porady dzwoniąc pod nr telefonu: 74 66 55 197 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30)

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.