Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo
Od 1 września w całym kraju ruszył Powszechny Spis Rolny 2020 przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny.
To najważniejsze badanie wsi i jej mieszkańców przeprowadzane raz na 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Spis potrwa do końca listopada, a udział w nim jest OBOWIĄZKOWY.
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Podstawową metodą zbierania danych będzie samospis internetowy.

Do tego służy interaktywna aplikacja formularzowa dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
https://psr2020.spis.gov.pl

Sporządzono zestawienie, które pomoże użytkownikom gospodarstw rolnych przygotować się do samodzielnego spisywania się przez Internet lub podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym czy terenowym. Wcześniejsze przygotowanie informacji, zgodnie z załączonym zestawieniem, pomoże wypełnić rolnikom obowiązek spisowy szybko i sprawnie.
Ściągawka dla rolników

Rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do internetu mogą udać się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, gdzie przygotowane jest stanowisko komputerowe.
W celu skorzystania z komputera urzędu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 74 64 88 548

Można się też będzie spisać przez telefon dzwoniąc na  INFOLINIĘ SPISOWĄ 22 279 99 99 wew. 1, wybierając opcję "Spisz się przez telefon".
Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie spisze się samodzielnie, zgłosi się do niego rachmistrz spisowy.
Rachmistrze spisowi pracować będą w okresie od 01.10. 2020 r. do 31.11.2020 r.

UWAGA
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..
https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dyrektora-centralnego-biura-spisowego-w-sprawie-wywiadow-bezposrednich-w-powszechnym-spisie-rolnym-2020-r