Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Przegląd szkolnych teatrów

Przegląd szkolnych teatrów

9 kwietnia br., w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu odbył się I Przegląd Teatrów Szkolnych, pn. ",Podróże z historią- Starożytność bajeczna". W przeglądzie wzięło udział 8 szkół podstawowych z Wałbrzycha oraz szkoły podstawowe ze Ścinawki Średniej i Szklarskiej Poręby.

Na specjalne zaproszenie organizatora przeglądu - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu, w przeglądzie wzięła również udział czeska szkoła podstawowa z partnerskiego miasta w Hradec Králové - Základní škola a Mateřská škola Svobodné Dvory. Goście z Republiki Czeskiej przedstawili współczesną interpretację opowieści o Odyseuszu.
Historia kontaktów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu i szkoły podstawowej z Hradec Králové rozpoczęła się przeszło rok wcześniej, kiedy obie szkoły wzięły wspólnie udział w przygotowanym i zrealizowanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu projekcie, pn. "Kultura łączy narody - polsko - czeska wymiana szkół". Realizacja projektu była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Zainicjowane rok wcześniej kontakty zaowocowały kontynuacją współpracy między obiema placówkami edukacyjnymi oraz umożliwiły tegoroczną organizację przeglądu teatrów szkolnych.

Po występie wszystkich uczestników, jury dokonało oceny i wyboru najlepszych zespołów teatralnych. Oceniano między innymi zgodność z regulaminem, kreatywność, środki artystyczne - stroje i muzykę, grę aktorską, dykcję, poczucie humoru bądź tragizm i spójność całego przedstawienia.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali uczniowie z PSP nr 28 oraz Základní škola Svobodné Dvory z Hradec Králové.