Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Przywrócenie bezpośredniej obsługi w punktach NPP

Przywrócenie bezpośredniej obsługi w punktach NPP

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje o przywróceniu bezpośredniej obsługi osób w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Wałbrzycha od dnia 5 października 2020 r. z jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych zasad zachowania rygorów sanitarnych:

  • należy umówić wizytę telefonicznie pod numerem 74 66 55 197 lub internetowo na stronie Urzędu Miejskiego http://urzad.um.walbrzych.pl/  klikając w „Zapisy na bezpłatne usługi”
  • osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy oraz zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym,
  • jeżeli petent nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy,
  • należy zachować dystans pomiędzy obsługującym punkt a petentem min. 1,5 m.,
  • w punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).