Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Spotkania Prezydenta z mieszkańcami

Zaproszenie
Spotkania Prezydenta z mieszkańcami

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania na szczeblu regionalnym Terytorialnego Planu Transformacji oraz listy projektów możliwych do sfinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w subregionie Wałbrzyskim zapraszam przedstawicieli samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej, Instytucje Otoczenia Biznesu, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje społeczne i fundacje a także mieszkańców, na spotkanie, które odbędzie się 27 lipca o godzinie 10.30 do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe ustalenia związane z FST, oraz zakres działań, które mogą być wspierane przez Fundusz. Celem naszego spotkania jest włączenie wszystkich grup interesariuszy Aglomeracji Wałbrzyskiej w proces tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i projektów rozwojowych, stanowiących jego główny element.
Uprzejmie proszę o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 lipca , godz. 12.00 na adres: m.augustyniak@um.walbrzych.pl

Z poważaniem
Prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej