Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Spotkanie konsultacyjne "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego"

Spotkanie konsultacyjne "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkich mieszkańców województwa, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji społecznych, środowisk naukowych na spotkanie konsultacyjne "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego".

Spotkanie odbędzie się dnia 17 stycznia 2014 roku w godzinach 10:00 - 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 (Ratusz).

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego. Projekt Planu Transportowego, wraz z formularzem zgłoszenia uwag, zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl. Wypełnione formularze należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje.pt@dolnyslask.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w terminie do 24 stycznia 2014r. W tytule korespondencji prosimy wpisać "Konsultacje społeczne - Plan Transportowy - Departament Infrastruktury UMWD".