Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w Green Cities EBOiR!

Wałbrzych w Green Cities EBOiR!
Wałbrzych w Green Cities EBOiR!

Wałbrzych drugim po Warszawie miastem w Polsce, które dołącza do Green Cities EBOiR

Miło nam poinformować, że Wałbrzych przystępuje do flagowego programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - EBOiR Green Cities. Dzięki programowi, którego głównym celem jest zrównoważony rozwój miast skorzystamy z pożyczki w wysokości 134,7 mln zł przeznaczonej na budowę obwodnicy miasta oraz modernizację budynków komunalnych. Oba projekty są częścią kompleksowego programu rewitalizacji miasta, który miasto podejmuje, odchodząc od górniczej przeszłości i inwestując w rewitalizację gospodarki.

Podpisanie "Memorandum of Understanding" oraz "Waiver Letter" formalizujących członkostwo Wałbrzycha w Green Cities EBOR nastąpi 14 stycznia 2021 o godzinie 11:00 i transmitowane będzie za pośrednictwem miejskich mediów społecznościowych. Wydarzenie będzie organizowane w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

Agenda wydarzenia:

  • 11.00 - 11.05: Krótkie wprowadzenie i przedstawienie uczestników wydarzenia wraz z krótkim omówieniem organizacyjnym wydarzenia dot. platformy Webex, Rzecznik Prasowy Miasta, Edward Szewczak,
  • 11.05 – 11.15: Wystąpienie Prezydenta Miasta dotyczące wydarzenia, Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha
  • 11.15 – 11.25: Wystąpienieprzedstawicieli EBORu, Susan Goeransson Director, Head of Infrastructure Europe Sustainable Infrastructure Group, Grzegorz Zieliński Regional Director, Head of Central Europe and the Baltics
  • 11.25 – 11.35 Wystąpienia Sponsorów projektu, Ambasador Weber V.B. Shih Head of Taipei Representative Office in Poland, ,Tomasz Skurzewski Deputy Director, International Cooperation Department, Ministerstwo Finansów
  • 11.35 – 11.45: Oficjalne podpisanie Memorandum of Understanding oraz Waiver letter, Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, Grzegorz Zieliński, Regional Director, Head of Central Europe and the Baltics
  • 11.45 – 11.55: Wystąpienia końcowe Prezydenta Miasta oraz EBORu, Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Grzegorz Zieliński, Regional Director, Head of Central Europe and the Baltics
  • 12:00: Konferencja prasowa Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha, Grzegorz Zieliński Regional Director, Head of Central Europe and the Baltics

Wałbrzych rozpocznie teraz opracowywanie Planu Działania Zielonego Miasta (GCAP), którego punktem wyjścia będzie przejście z gospodarki i dziedzictwa węglowego w kierunki gospodarki nisko-emisyjnej. Miasto dążyć będzie do włączenia partycypacyjnego planowania przestrzennego. Wsparcie techniczne przy opracowywaniu Planu Działania Zielonego Miasta zapewnią Fundusz Współpracy Technicznej Taiwan Business - EBOR oraz rząd Polski.

Wałbrzych, drugie co do wielkości miasto w województwie dolnośląskim, liczące ok. 112 tys. Mieszkańców, zostało zidentyfikowane jako obszar kwalifikujący się do finansowania w ramach unijnego mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który zapewni wsparcie finansowe dla obszarów, których ludność dotknięta jest trafnsformacją.

Finansowanie EBOR dla Wałbrzycha podzielone jest na trzy części:

  1. 54,2 mln zł (12,1 mln euro) sfinansuje budowę około 6 km obwodnicy. Jest to kluczowa część węzła transportowego miasta łącząca słabo rozwinięte części miasta i poprawę wzajemnych połączeń z regionem.
  2. 22,5 mln PLN (5 mln EUR) zostało już przeznaczone na sfinansowanie termomodernizacji i związanej z nią modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych. 
  3. 58 mln (12,9 mln euro) zostanie przeznaczone na inwestycje termomodernizacyjne

Kompleksowa renowacja budynków komunalnych przyniesie oszczędności energii na poziomie około 75%, obniżając rachunki za energię mieszkańców i redukując emisję CO2 o prawie 80%. Projekt termomodernizacji budynków w Wałbrzychu jest wkładem miasta i EBOR w działania UE, która mają na celu przyspieszenie odejście od węgla jako głównego źródła ciepła w budynkach. Budynki w UE odpowiadają za około 40% całkowitej emisji CO2, ale tylko 1% budynków poddawanych jest corocznej renowacji w sposób zapewniający efektywność energetyczną. Wskaźnik modernizacji musi wzrosnąć trzykrotnie, aby osiągnąć europejski cel neutralności klimatycznej do 2050 r.

Do tej pory EBOR zainwestował prawie 11 miliardów euro w 453 projekty w Polsce, koncentrując się na promowaniu gospodarki niskoemisyjnej i sektora prywatnego.