• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Aureli, Malwiny i Zygfryda
sobota, 4 lipca 2020

Ważne

Wałbrzych
11.03.2014
Warto skorzystać. "Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie".

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars Vivendi", realizuje projekt pn.: "Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie".

Z projektu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne - niewidome /słabowidzące z zespołami uwarunkowanymi genetycznie lub chore na fenyloketonurię / inne choroby metaboliczne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu, niepełnosprawności lub równoważne, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, mające ukończony 16 rok życia. Kobiety do 60 lat, Mężczyźni do 65 lat. W projekcie mogą brać udział osoby z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej.

Terminy pierwszych spotkań :
24-27.03.2014 31.03-3.04.2014 10-13.04.2014 22-25.04.2014
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Partnerów projektu:
Polski Związek Niewidomych - e-mail: eoleksiak@pzn.org.pl,  tel. 22 635 52 84, www.pzn.org.pl/onzug  

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars
Vivendi" -e-mail:arsvivendi@neostrada.pl,  tel. 22 720 20 66, tel. kom. 500 050 450

Dla zainteresowanych udziałem w projekcie w załączeniu :
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy.

Wszelkich informacji o Projekcie w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu udziela Janina Turicka inspektor w BKSTiSS Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr telefonu; 74 66 55 152 e-mail; j.turicka@um.walbrzych.pl

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter