Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

WBO na 2021 rozstrzygnięty!

WBO na 2021 rozstrzygnięty!
WBO na 2021 rozstrzygnięty!

Ostatni dzień września 2020 był ostatnim dniem głosowania na projekty w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Ogólna kwota WBO na rok 2021 wynosiła aż 3.260.000 złotych, a do udziału w tegorocznej odsłonie budżetu zgłoszono sześć projektów. Dwa z nich nie przeszły oceny merytorycznej, zatem wałbrzyszanie mieli możliwość głosowania na cztery projektu. Z racji tego, że ogólna wartość wszystkich czterech projektów nie przekroczyła ogólnej kwoty zaplanowanej na 2021, do realizacji wskazano wszystkie poddane głosowaniu projekty. 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI:

1. Samochody dla Strażaków -" Ludziom na Ratunek" - Koszt 651 910 zł
2. Koszary wojskowe,całe sportowe - Koszt 651 374,75 zł
3. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Koszt 450 000 zł
4. "Nasze Osiedle" remont chodników - Koszt 586 404 zł

Szczegółowe infomacje o projektach dostępne na stronie: https://wbo.walbrzych.eu/projekty