Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wybory do Rad Wspólnot

Wybory do Rad Wspólnot

Szanowni Paąństwo, 27 czerwca 2021 r. w godzinach 9.00-18.00 zostaną przeprowadzone wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Wałbrzych – jedenastu Wspólnot Samorządowych:

 • Podgórze, Nowy i Stary Glinik
 • Biały Kamień, Konradów
 • Nowe Miasto
 • Lubiechów
 • Rusinowa, Kozice – Stary Zdrój
 • Piaskowa Góra
 • Sobięcin, Gaj
 • Śródmieście
 • Szczawienko, Książ
 • Podzamcze

Mieszkańcy wybiorą na czteroletnią kadencję do każdej z Rad Wspólnot Samorządowych po 15 członków.

Do zadań realizowanych przez Rady i wybrane przez nie Zarządy Wspólnot Samorządowych należą:

 • zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i prowadzenie działań na rzecz jej integracji,
 • działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich uczestników Wspólnoty,
 • inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Organy Wspólnot prowadzą działalność we własnych siedzibach, dysponują środkami wydzielonymi w budżecie Gminy Wałbrzych. Członków Rad wybiorą mieszkańcy obszarów Wspólnot, spośród kandydatów (także będących mieszkańcami obszarów Wspólnot).

Wybory zostaną przeprowadzone w siedzibach Rad Wspólnot Samorządowych.

Szczegółowe nformacje dotyczące wyborów do Rad Wspólnot Samorządowych zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce „Wybory do Rad Wspólnot Samorządowych 27.06.2021 r.” oraz udzielane są telefonicznie pod numerami: 74 66 55 171, 74 66 55 169.