Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zgłoś źródło ciepła!

Zgłoś źródło ciepła!


Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Właściciel lub zarządca budynku ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.

W przypadku nowo powstałego budynku ma 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła na złożenie deklaracji.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8. Wniosek do pobrania pod adresem:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Szczegółowe informacje (pytania i odpowiedzi) na temat bazy znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq