• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Cecylii, Jonatana i Marka
piątek, 22 listopada 2019
Program kongresu

11:00 - 11:10 Inauguracja

11:10 – 12:40 Sesja ekspertów

przy współudziale Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego (KGOiL PTG)

„Aktualne problemy i wyzwania rozwoju małych i średnich miast w Polsce”

Prowadzi prof. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

1. prof. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) - „Wprowadzenie. Koncepcje teoretyczne, współczesne procesy i praktyczne wyzwania realizacji programów aktywizacji małych i średnich miast w Polsce” - 10 minut

2. dr Magdalena Szmytkowska (Uniwersytet Gdański) - „Poza metropolią. Szanse i zagrożenia rozwojowe miast średnich w Polsce” - 15 minut

3. prof. Agnieszka Kwiatek-Sołtys, dr Tomasz Rachwał, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - „Możliwości rozwoju przemysłu w małych i średnich miastach Polski - 15 minut

4. prof. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Pomaturalny drenaż młodzieży, jego skutki i wnioski dla polityki społeczno-ekonomicznej” - 15 minut

5. prof. Robert Szmytkie (Uniwersytet Wrocławski) - Demograficzne uwarunkowania rozwoju miast małych i średnich na Dolnym Śląsku - 15 minut

Dyskusja (moderator prof. Przemysław Śleszyński).

Czy deglomeracja może być szansą aktywizacji miast małych i średnich? - Wypowiedzi prelegentów i pytania z sali

12:40 – 13:00 przerwa kawowa - 20 minut

13:00 – 14:00 Sesja Gości

„Programy wsparcia rozwoju miast małych i średnich”

Prowadzi Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.

1. przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (15 min.),

2. Witold Willak Zastępca Dyrektora Dyrekcji Generalnej DG REGIO (15 min.)

3. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego (15 min.)

4. dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, „Nowa perspektywa polityki spójności” (15 min.)

14:00 – 15:00 Sesja miast

„Potrzeby rozwojowe małych i średnich miast w Polsce”

Prowadzi dr Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

1. Jacek Karnowski Członek Zarządu ZMP, Prezydent Sopotu informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych w Regionach - 10 minut

2. przedstawiciele miast (np. Ełk, Inowrocław, Kołobrzeg, Mielec, Płońsk, Sopot, Zduńska Wola) - 50 minut

15:00 - 15:20 Podsumowanie - przyjęcie dokumentów Kongresu

15:30 – 16:30 obiad

program specjalny: przejazd i zwiedzanie Zamku Książ

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter