Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

GZIRA - Malta

Gzira - jedno z maltańskich miast Położona w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Malty La Valtty w północnej części największych z wysp wchodzących w skład republiki.
                               

    

"Umowę o partnerstwie i wzajemnej współpracy" podpisano 12 listopada 2000 w Wałbrzychu

Współpraca

Gzira na Malcie. Kontakty z miastem Gzira rozpoczęły się w listopadzie 1999 roku podczas pobytu delegacji z Wałbrzycha z misją gospodarczą na Malcie, organizowaną przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Umowę o współpracy podpisano w listopadzie 2000 roku w Wałbrzychu. Zakłada ona wzajemną wymianę doświadczeń i współpracę w takich dziedzinach jak gospodarka, handel, nauka, kultura, oświata i zdrowie. oraz promowanie rozwoju gospodarczego i przedsięwzięć w sferze społecznej. Podczas uroczystości podpisania umowy Burmistrz Gziry podkreślił, że jest to pierwsza i jedyna umowa pomiędzy miastem na Malcie i miastem w Polsce.
 
   

  • Przedstawiciele Gziry uczestniczyli w Spotkaniu Milenijnym w Wałbrzychu w maju 2000 roku.
  • Wygłoszenie referatu i uczestnictwo w konferencji "Wykorzystanie związków partnerskich gmin w procesie integracji europejskiej - jak skutecznie informować o skutkach członkostwa w Unii Europejskiej" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej, październik 2002.

Kontakt
Vincenza Attard
Mayor of Gzira - Malta
111/4, Triq Manoel De Vilhena
Gzira GZR 02
tel. 00356 341 034, fax 00356 341 616
gzira@kemmunet.net.mt  
http://www.gzira.gov.mt

 

PLIKI DO POBRANIA