Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Kontakt - Gospodarka

InVałbrzych Sp. z o.o.

ul. Piastów Śląskich 1

58-306 Wałbrzych

NIP: 886-30-11-539

www.invalbrzych.pl

  • Krzysztof Urbański Prezes Zarządu / CEO

+48 74 66 70 510

+48 609 001 381

urbanski@invalbrzych.pl 

  •  Arek GrudzieńManager ds. relacji z klientem oraz promocji

+48 74 66 70 514

+48 609 001 356

grudzien@invalbrzych.pl

  •  Marta Kujawa Menager ds. obsługi inwestycji

+48 74 66 70 515

+48 609 001 384

kujawa@invalbrzych.pl

  •  Marta ŚwiteńkaSpecjalista ds. obsługi inwestorów

+48 74 66 70 515

+ 48 609 001 392

switenka@invalbrzych.pl

  •  Rita ApolinarskaKoordynator Biura Zarządu

+48 74 66 70 510

+48 609 001 386

apolinarska@invalbrzych.pl

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE w sprawie:

- Zbycia nieruchomości
Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 221

- Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 64 44 721 - 724

- Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej  (CEIDG)
Biuro Obsługi Klienta
Referat Obsługi Przedsiębiorców
ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 746655293 (291, 290)