Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ochrona zwierząt

Program zapobiegania bezdomności zwierząt

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2013 roku został przyjęty uchwałą nr XLVI/430/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r.

U podstaw Programu leżą dwie ustawy – ustawa o porządku i czystości, która mówi o konieczności ochrony ludzi przed bezdomnymi zwierzętami oraz ustawa o ochronie zwierząt, która obliguję Gminę do ochrony bezdomnych zwierząt. Program był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz z Polskim Związkiem Łowieckim. W ramach realizacji programu planowane jest wykonanie m.in. zabiegów sterylizacji oraz kastracji bezdomnych kotów oraz usypianie ślepych miotów.

Koty do zabiegów sterylizacji i kastracji mogą zgłaszać zarządcy, administratorzy oraz właściciele nieruchomości, a także osoby prywatne przy czym do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające bezdomność zgłaszanych kotów wydane przez Straż Miejską, Schronisko dla Zwierząt lub Straż dla Zwierząt. Koty skierowane do zabiegów sterylizacji/kastracji będą wypuszczane w miejsce ich wcześniejszego bytowania, chyba że ze względu na ich stan zdrowia nie będzie to możliwe.

Całkowity koszt sterylizacji, kastracji oraz usypiania ślepych miotów ponosi Gmina Wałbrzych. W celu sprawnego przeprowadzenia akcji prosimy opiekunów kotów bezdomnych o pomoc przy ich wyłapywaniu, a także doprowadzeniu oraz obiorze zwierząt z wyznaczonej przez Gminę Wałbrzych Przychodni Weterynaryjnej.

Wszystkich opiekunów bezdomnych kotów zachęcamy do składania dobrowolnych deklaracji opiekuna społecznego zwierząt, na podstawie których zostanie utworzony rejestr społecznych opiekunów zwierząt. Rejestr pozwoli na zlokalizowanie miejsc bytowania bezdomnych zwierząt, poznania skali problemu bezdomności oraz poznania potrzeb i problemów opiekunów.

Szczegółowe informacje nt. Programu udzielane są pod nr tel. 74 64 88 547 lub osobiście w Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 2, pok. 9.

Wnioski wraz z załącznikami o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji należy składać w Biurze Obsługi klienta przy ul. Sienkiewicza 6-8.

W ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych” w 2012 roku:

  • złożono do Urzędu Miejskiego 40 wnioski na wykonanie bezpłatnych zabiegów dla 195 kotów, złożone przez 36 osoby,
  • 34 wniosków rozpatrzono pozytywnie – wydano skierowania na wykonanie zabiegów dla 169 kotów
  • w przychodni weterynaryjnej wykonano 125 zabiegów.
     

Pozostałe numery kontaktowe:
Straż Miejska – tel. 74 66 55 200 lub 985
Schronisko dla Zwierząt – tel. 74 842 42 23
 

PLIKI DO POBRANIA:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych której celem jest realizacja obowiązków nałożonych na gminy w ustawie z dnia 21 sierpnia 1994r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.), tj. zapewnienia ochrony i opieki bezdomnym zwierzętom. Obszarem działania schroniska jest Gmina Wałbrzych. Na dzień dzisiejszy schronisko dysponuje 35 boksami, 4 domkami, izolatką oraz kociarnią co w sumie daje możliwość przyjęcia ok 130 psów i 20 kotów.

Kontakt:
Schronisko dla Zwierząt
ul. Łokietka 7
58-303 Wałbrzych
tel/fax 74/8424223